Gebruiksaanwijzing LG 326000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 326000. Wij hopen dat dit LG 326000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 326000 te teleladen.


LG 326000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11887 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 326000 (10719 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 326000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 3 2 L G 6 0* * 3 7 L G 6 0* * 4 2 L G 6 0* * 4 2 L G 6 1* * 4 7 L G 6 0* * Plasma-tv-modellen 3 2 P G 6 0* * 4 2 P G 6 0* * 5 0 P G 6 0* * 5 0 P G 7 0* * 6 0 P G 7 0* * 50PG40** Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. I ACCESSOIRES Het beeld op uw tv kan afwijken van deze afbeelding. Gebruikershandleiding batterijen Netsnoer Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Afstandsbediening Veeg vlekken voorzichtig af. Als u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleur en. Plasma-tv-modellen (Behalve 50PG40**) (Alleen bij 50PG60** , 50/60PG70**) *Deze functie is niet bij alle modellen beschikbaar. Kabelhouder (32/42PG60** :1EA, 50PG40** :2EA) Beschermklep (zie pagina 13) (Alleen bij 32PG60**) (Alleen bij 50PG40**) KABELKLEM Ferrietkern (zie pagina 11) (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) 4EA Bouten voor steunmontage (zie pagina 8) LCD-tv-modellen (32/37LG60** only) (42LG60**, 42LG61** only) KABELKLEM Beschermklep (zie pagina 13) 32LG60** : 3EA 37LG60** : 4EA 4EA 2EA 1EA 4EA Bouten voor steunmontage (zie pagina 8) 1 INHOUD ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 VOORBEREIDING INHOUD BEDIENING OP HET VOORPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Als u in de audio-videomodus "Off" (Uit) selecteert, worden de oorspronkelijke instellingen voor beeld en geluid geselecteerd. 55 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN G Het is niet mogelijk om de USB functie te gebruiken bij de modellen 50PG40**. Bij het aansluiten van het USB toestel Indien u een USB toestel aansluit, wordt dit scherm automatisch getoond. In een USB toestel kunt u geen nieuwe map toevoegen of bestaande mappen verwijderen. 1 Sluit het USB toestel aan op de U S B IN contactpunten aan de zijkant van de TV. · Deze functie ondersteunt geen USB HDD. · Deze tv ondersteunt jpeg en mp3. Een usb-apparaat ontkoppelen USB memory stick Selecteer het menu USB EJECT voordat u het usbapparaat ontkoppelt. 2 1Q. MENU PHOTO LIST (Fotolijst) of MUSIC LIST (Muzieklijst) selecteren. USB Eject selecteren. 56 HET USB TOESTEL GEBRUIKEN 2 OK Fotolijst MUZIEKLIJST 3 OK Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het USB toestel Alleen een USB opslagtoestel is herkenbaar. Indien het USB opslagtoestel aangesloten wordt via een USB hub, is het toestel niet herkenbaar. G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van een automatisch herkenningsprogramma wordt misschien niet herkend. G Een USB opslagtoestel dat gebruik maakt van zijn eigen driver wordt misschien niet herkend. G De herkenningssnelheid van een USB opslagtoestel kan verschillen per toestel. G Schakel de TV niet uit, of trek het USB toestel niet uit indien het aangesloten USB opslagtoestel actief is. Indien een toestel plotseling verwijderd of uitgetrokken wordt, kunnen de opgeslagen bestanden of het USB opslagtoestel beschadigd raken. Het toestel kan ervoor zorgen dat het product niet goed werkt, of niet wordt afgespeeld. Gebruik alleen een USB opslagtoestel met normale muziek- of afbeeldingbestanden. G Gebruik alleen een USB opslagtoestel dat was geformatteerd as een FAT32 bestandensysteem dat werd geleverd met het Windows besturingssyteem. In het geval dat een opslagtoestel geformatteerd werd als een ander programma dat niet ondersteund wordt door Windows, kan het gebeuren dat het niet herkend wordt. G Sluit de stroomvoorziening aan indien een USB opslagtoestel een externe stroomvoorziening nodig heeft. G Sluit een USB opslagtoestel aan met de kabel die door de USB fabrikant geleverd is. Indien aangesloten met kabel die niet wordt aangeboden door USB fabrikant, of een te lange kabel, wordt het toestel niet herkend. G Sommige USB opslagtoestellen worden niet ondersteund, of werken niet goed. G Bestand centreringsmethode van USB opslagtoestel is gelijk aan Windows XP en bestandsnaam kan tot 100 engelse tekens herkennen. G Maak back-ups van belangrijke bestanden omdat gegevens op een USB toestel beschadigd kunnen worden. Gegevensbeheer is de verantwoordelijkheid van de klant, en derhalve is de fabrikant niet verantwoordelijk voor gegevensbeschadigingen op het product. G G FOTOLIJST Het Scherm van uw set kan verschillen. Beelden zijn een voorbeeld om te helpen bij TV gebruik. FOTO(*. JPEG) ondersteund bestand Basis: 7680 x 4320 · u kunt alleen JPEG bestanden afspelen. [. . . ] Afwijkende status (Commando: k z) G Hiermee herkent u een afwijkende status. U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina120. Selecteer OSD (Commando: k l) G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij Transmissie [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr] Gegevens FF:Lezen Ack [z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Data 00: Normaal (Voeding aan en signaal aanwezig) 01: Geen signaal (Voeding aan) 02: Schakel de tv uit via de afstandsbediening 03: Schakel de tv uit via de functie Sleep timer 04: Schakel de tv uit via RS-232-functie 05: 5V uit 06: Wisselstroom uit 07: Schakel de tv uit via de functie Fan Alarm (Ventilatoralarm) bediening op afstand. Transmissie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m) G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv. 08: Schakel de tv uit via de functie Off time (Tijd uit) 09: Schakel de tv uit via de functie Auto Sleep (Automatische slaapstand) a: Tv uitschakelen met AV-board detect. *Deze functie is "alleen-lezen". Transmissie [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Vergrendeling uit Ack 01 : Vergrendeling aan 16. ISM-methode (Alleen bij plasma-tv) (Commando: j p) G Hiermee regelt u de ISM-methode. U kunt de ISM-methode [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Gebruik deze modus als u geen afstandsbediening gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 326000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 326000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag