Gebruiksaanwijzing LG 32LG5700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 32LG5700. Wij hopen dat dit LG 32LG5700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 32LG5700 te teleladen.


Mode d'emploi LG 32LG5700
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 32LG5700 (6735 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 32LG5700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv Plasma-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 1 9 L S 4 D* 3 2 L G 3 0* * 2 2 L S 4 D* 3 7 L G 3 0* * 3 2 L G 2 0* * 4 2 L G 3 0* * 3 7 L G 2 0* * 3 2 L G 5* * * 4 2 L G 2 0* * 3 7 L G 5 0* * 1 9 L G 3 0* * 4 2 L G 5 0* * 2 2 L G 3 0* * 4 7 L G 5 0* * 2 6 L G 3 0* * 5 2 L G 5 0* * Plasma-tv-modellen 4 2 P G 1 0* * 5 0 P G 1 0* * 4 2 P G 2 0* * 5 0 P G 2 0* * 4 2 P G 3 0* * 5 0 P G 3 0* * 6 0 P G 3 0* * Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. TV D/A TV /RAD IO TE XT PO W ER IN PU T MU TE RA T ACCESSOIRES 1 4 7 5 8 0 Q. VIE W IN FO i I/II 2 3 6 9 Owner's Manual VO L RAT IND EX TIM E HO LD RE VE AL ? ME NU LIST OK AV MO DE of E RE XIT TU RN GU IDE * IO SLE EP SUBT ITLE UPDA TE FA V PR Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. of Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Netsnoer Beschermklep (behalve 19/22LS4D*) Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. [. . . ] : 22LS4D : 708KGKG00019 : V1. 18. 1 D BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING RETURN Prev. Popup MENU Exit 1MENU 2 OK S E T U P selecteren. D i a g n o s e selecteren. 3 OK Fabrikant, model/type, serienummer en softwareversie weergeven. 4 OK Programma-informatie weergeven. · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. 53 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION Met deze functie kunt u bepaalde gescrambelde services (betaalservices) bekijken. Als u de CI-module verwijdert, kunt u de betaalservices niet bekijken. Wanneer de module in de CI-sleuf is geplaatst, kunt u het modulemenu openen. Neem contact op met uw leverancier als u een module en smartcard wilt aanschaffen. Plaats of verwijder de CAM-module niet te vaak. Wanneer u het toestel inschakelt nadat u de CI-module hebt geplaatst, kunt u vaak geen geluid horen. Mogelijk ziet het beeld er onnatuurlijk uit, afhankelijk van de CI-module en smartcard. CI(Common Interface) functie kan niet worden toegepast gebaseerd op omstandigheden van het land van uitzending. 54 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING SETUP Viaccess Module Ver. OK Consultations Authorizations Module information Auto afstemmen Handm. bewerking Booster : Aan Sofware-update : Uit Diagnose CI-informatie CI-informatie Select the item · Dit schermmenu is alleen ter illustratie bedoeld en de menuopties en schermindeling verschillen per leverancier van digitale betaalservices. · U kunt het menuscherm en de service voor de gemeenschappelijke interface (CI, Common Interface) laten wijzigen door uw leverancier. 1MENU 2 OK S E T U P selecteren. C I - i n f o r m a t i e selecteren. 3 OK Het gewenste onderwerp weergeven. Informatie over de module, smartcard, taal, downloaden van software e. d. Opslaan. 4 OK · Druk op de MENU-knop om terug te gaan naar het normale tv-beeld. · Druk op de knop RETURN om terug te gaan naar het vorige menuscherm. PROGRAMMALIJST OPVRAGEN U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. Weergegeven bij een geblokkeerd programma. BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING A De programmatabel weergeven · Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. 1 LIST PROGRAMME LIST (Programmaoverzicht) weergeven. Dit zijn programma's die zijn ingesteld om te worden overgeslagen door de functie automatische programmering of in de programmabewerkingsfunctie. · Sommige programma's worden in de tabel weergegeven met hun kanaalnummer. Dit zijn programma's waaraan geen zendernaam is toegekend. A Een programma selecteren in de programmatabel TV/RAD 1 2 OK Een programma selecteren. Naar het gekozen programmanummer overschakelen. of TV/RADIO De modus van het programma dat u momenteel bekijkt, wordt gewijzigd van TV in DTV en Radio. A Bladeren door de programmatabel Door- en terugbladeren. 1 P of 2 LIST P Naar normaal tv-kijken teruggaan. A Lijst met favoriete programma's weergeven Het Favorite Program (Favoriete programma's) -overzicht weergeven. 1 FAV 55 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING (BEHALVE 19/22LS4D*, 42/50PG10**) Werkt alleen bij het apparaat met logo SIMPLINK. Het is mogelijk dat de tv niet normaal werkt als de HDMI-CEC functie in combinatie met een apparaat van een ander merk wordt gebruikt. Hiermee kunt u overige av-apparaten op de tv aansluiten en bedienen via een HDMI-kabel. Verdere kabelaansluitingen en instellingen zijn niet nodig. Selecteer Uit in het menu als u SIMPLINK niet wilt gebruiken. [. . . ] Selecteer OSD (Commando: k l) G Hiermee schakelt u het OSD (Schermmenu)in of uit bij 15. Afwijkende status (Commando: k z) G Hiermee herkent u een afwijkende status. bediening op afstand. Transmissie [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : OSD uit Ack 01 : OSD aan Transmissie [k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr] Gegevens FF:Lezen APPENDIX Ack [z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Data 00: Normaal (Voeding aan en signaal aanwezig) 01: Geen signaal (Voeding aan) 02: Schakel de tv uit via de afstandsbediening 03: Schakel de tv uit via de functie Sleep timer 04: Schakel de tv uit via RS-232-functie 05: 5V uit 06: Wisselstroom uit 07: Schakel de tv uit via de functie Fan Alarm (Ventilatoralarm) [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 12. Vergrendelingsmodus afstandsbediening (Commando: k m) G Hiermee vergrendelt u de afstandsbediening en de bediening op het voorpaneel van de tv. Transmissie [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00 : Vergrendeling uit Ack 01 : Vergrendeling aan [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Gebruik deze modus als u geen afstandsbediening gebruikt. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt gehaald, wordt de externe bedieningsvergrendeling vrijgegeven. 08: Schakel de tv uit via de functie Off time (Tijd uit) 09: Schakel de tv uit via de functie Auto Sleep (Automatische slaapstand) a: Tv uitschakelen met AV-board detect. *Deze functie is "alleen-lezen". 113 APPENDIX 16. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 32LG5700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 32LG5700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag