Gebruiksaanwijzing LG 28LB450B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 28LB450B. Wij hopen dat dit LG 28LB450B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 28LB450B te teleladen.


Mode d'emploi LG 28LB450B
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 28LB450B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nederlands Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 Ω) aan op een antenneaansluiting op de muur. OPMERKING yy Gebruik een signaalsplitter om meer dan twee TV’s te gebruiken. Yy Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u een signaalversterker om de beeldkwaliteit te verbeteren. Yy Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een antenne is aangesloten, probeert u de antenne in de juiste richting te draaien. [. . . ] (Als de knop Menu op het scherm wordt weergegeven, kunt u het Menu verlaten door de joystickknop ingedrukt te houden. ) Als u de joystickknop naar links of naar rechts duwt, kunt u het volume naar wens aanpassen. Als u de joystickknop naar boven of naar beneden duwt, kunt u door opgeslagen TV-zenders schakelen. Uitschakelen Volumeregeling Kanaalregeling OPMERKING yy Druk niet op de joystickknop als u deze naar boven, beneden, links of rechts beweegt. Als u op de joystickknop drukt, kunt u het volume en opgeslagen programma’s niet aanpassen. het menu aanpassen Als de TV is ingeschakeld , drukt u één keer op de joystickknop. Door de joystickknop naar boven, beneden, links of rechts te bewegen, kunt u onderdelen in het menu , , ) aanpassen. ( , Tv uit Instellingen Sluiten Invoer lijst Schakel de TV uit. Hiermee hebt u toegang tot het hoofdmenu. Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar TV-kijken. NEDERLANDS PT MONTEREN EN VOORBEREIDEN 13 De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Yy Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Yy Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. aTTENTIE yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Yy Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. yy Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Yy Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Yy Zorg ervoor dat de joystickknop niet beschadigd raakt als u de TV verplaatst. Yy Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. yy Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. [. . . ] 1-kanaals bij 96 kHz [Ondersteuning] WMA 10 Pro yy Bestandstype : OGG [Bitsnelheid] Vrije indeling [Bemonsteringsfrequentie] 8kHz ~ 48 kHz [Ondersteuning] OGG Vorvis Ondersteunde afbeeldingsindelingen yy Categorie : 2D (jpeg, jpg, jpe) [Beschikbaar bestandstype] SOF0: baseline, SOF1: uitgebreid sequentieel, SOF2: progressief [Fotoformaat] Minimaal: 64 x 64, Maximaal: normaal type: 15. 360 x 8640 (b x h), Progressief type: 1920 x 1440 (b x h) yy Categorie : BMP [Fotoformaat] Minimaal: 64 x 64, Maximaal: 9600 x 6400 yy Categorie : PNG [Beschikbaar bestandstype] Interlace, zonder interlace [Fotoformaat] Minimaal: 64 x 64, Maximaal: interlace: 1200 x 800, zonder interlace: 9600 x 6400 yy De weergave van BMP- en PNG-bestanden is mogelijk trager dan van JPEG-bestanden. 22 ONDERHOUD / PROBLEMEN OPLOSSEN ONDERHOUD De TV schoonmaken Voor de beste prestaties en een langere levensduur moet u de TV regelmatig schoonmaken. ATTENTIE yy Zorg er eerst voor dat de TV is uitgeschakeld en dat het netsnoer en alle andere kabels zijn losgekoppeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 28LB450B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 28LB450B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag