Gebruiksaanwijzing LG 26LZ5RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 26LZ5RV. Wij hopen dat dit LG 26LZ5RV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 26LZ5RV te teleladen.


Mode d'emploi LG 26LZ5RV
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 26LZ5RV (6001 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 26LZ5RV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. Als u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleur en. Plasma-tv-modellen 2 muurhaakjes 2 oogbouten LCD-tv-modellen Alleen 26", 32", 37" 2 tv-beugels 2 muurhaakjes 2 bouten Kabelhouder Bundel de kabels met behulp van de kabelhouder. Kabelmanager 4 bouten voor steunmontage zie pagina 8 1 INHOUD A C C E S S O I R E S . . 1 INHOUD PREPARATION VOORBEREIDING Bediening op het voorpaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informatie achterzijde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de toetsen D / E BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma om Systeem te selecteren. Druk op de knop D / E om een tv-systeemmenu te selecteren; BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa/Azië/NieuwZeeland/Midden-Oosten/Afrika/Australië) I : PAL I/II (V. K. /Ierland/Hongkong/Zuid-Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost- Europa/China/Afrika/CIS) L : SECAM L/L' (Frankrijk) M : (USA/Korea/Filipijnen) (optie) Druk op de toetsen D / E DE F G OK MENU 1 Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma Instellen G 7 8 9 10 om Band te selecteren. E Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / V/UHF of Kabel te selecteren. om DE F G OK MENU Druk op de toetsen D / E om Kanaal te selecteren. Handm. afstemmen Opslag Storage Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam G 2 U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop F / G of met de cijfertoetsen. Selecteer, indien mogelijk, het zendernummer rechtstreeks met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafgegaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '05' voor 5. Druk op de toetsen D / E 99 1 1 12 13 14 15 om Zoeken te selecteren. Druk op de F / G-toets om het zoeken te starten. Wanneer er een station wordt gevonden, stopt de set met zoeken. Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. Herhaal stappen 3 t/m 13 om een andere zender op te slaan. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 34567 8 9 10 1 12 1 37 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING FIJNAFSTEMMING Normaliter is fijnafstemming alleen noodzakelijk bij een slechte ontvangst. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. E FAV VOL PR MUTE 1 4 2 5 8 3 6 9 2 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Handm. Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het niet langer kan selecteren met de toetsen D / E tijdens de normale TV-bediening. Om het overgeslagen programma te selecteren, moet u het programmanummer rechtstreeks invoeren met de NUMMER-toetsen of het selecteren in het menu programma's bewerken of in de programmatabel. DE F G OK MENU 2 Programma bewerking 0 C 03 1 BLN 03 2 C 12 3 S 66 4 S 67 Wissen Verplaatsen 5 6 7 8 9 S S S C C 69 17 22 09 11 Copieren Overslaan OK MENU DE F G 3 4 Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. 40 FAVORIET PROGRAMMA Met deze functie selecteert u rechtstreeks uw favoriete programma's. LIST Druk meerdere malen op de toets pro-FAV om de opgeslagen favoriete programma's te selecteren. MENU Q. VIEW EXIT * OK 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Setup -menu te selecteren. E FAV VOL PR MUTE 1 2 5 8 0 3 6 9 2 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Favoriete programma te selecteren. E om 4 7 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING TIME HOLD Setup 3 4 5 Druk op de knop G. Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma Druk op de toetsen D / E om -- ----- te selecteren. Selecteer de gewenste zender met de knop F / G of met de cijfertoetsen. Elk nummer onder de 10 wordt voorafge0 gaan door een 0 (nul), bijvoorbeeld '0 5' voor 5. Om een ander programma op te slaan, herhaalt u stappen 4 tot 5. U kunt maximaal 8 programma's opslaan. Druk op de E X I T-toets om terug te keren naar het normale TV-beeld. DE F G OK MENU 1 Setup Auto afstemmen Handm. afstemmen Programma bewerking Favoriete programma Favoriete programma 6 G --------- --------------------------------- 7 DE F G OK MENU 2345 41 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING PROGRAMMALIJST OPVRAGEN U kan controleren welke programma's in het geheugen zijn opgeslagen door de programmatabel weer te geven. LIST EXIT MENU Q. VIEW * OK A De programmatabel weergeven Druk op de L I S T-toets om het menu Programmatabel weer te geven. De programmatabel verschijnt op het scherm. Eë programmatabel bevat tien programma's, zoals u hieronder kan zien. FAV VOL PR MUTE 1 2 5 3 6 !Mogelijk staan sommige programma's in het blauw. [. . . ] Er kan een storing zijn opgetreden bij de uitzending. I Zijn de geluidskabels goed aangesloten? I I Beeld is goed, maar geen geluid Er komt geen geluid uit een van de luidsprekers Vreemd geluid uit de binnenkant van het product Wijzig Balans in de menuoptie. Een verandering in de vochtigheid of temperatuur van de omgeving kan een vreemd geluid veroorzaken wanneer het product wordt in- of uitgeschakeld. Dit betekent niet dat er een probleem is met het product. I Er is een probleem in de pc-stand (Alleen bij pc-modus) Signaal is buiten bereik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 26LZ5RV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 26LZ5RV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag