Gebruiksaanwijzing LG 26LN460R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 26LN460R. Wij hopen dat dit LG 26LN460R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 26LN460R te teleladen.


LG 26LN460R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (49325 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 26LN460R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PORTUGUÊS PT GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 3 LICENTIES VERKLARING OVER OPEN SOURCESOFTWARE BEDIENING EXTERN APPARAAT INSTELLEN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INSTALLATIEPROCEDURE MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Afzonderlijk aan te schaffen Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen Op een tafelblad plaatsen Aan een muur monteren 3 4 10 10 10 12 13 14 15 16 18 NEDERLANDS DUT AFSTANDSBEDIENING DE GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKEN ONDERHOUD De TV schoonmaken - Scherm, frame, behuizing en standaard - Netsnoer 19 20 20 20 20 WAARSCHUWING yy Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel, ongevallen of overlijden. 20 21 PROBLEMEN OPLOSSEN SPECIFICATIES ATTENTIE yy Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product. [. . . ] Hiermee wordt de gemarkeerde menuoptie gekozen, of een invoer bevestigd. OK ꔉ SETTINGS INPUT /I 1 Alle knoppen zijn aanraakgevoelig en kunnen gemakkelijk worden bediend door er met een vinger op te tikken. 14 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De TV optillen en verplaatsen Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting. Yy Voor het vervoeren van een grote TV zijn ten minste 2 mensen nodig. Yy Wanneer de TV met de hand wordt vervoerd, houdt u de TV vast zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. aTTENTIE yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt , aangezien hierdoor het scherm beschadigd kan raken. Yy Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd. yy Voordat u de TV verplaatst of optilt , koppelt u het netsnoer en alle kabels los. Yy Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om beschadiging te voorkomen. Yy Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen. Draai de TV nooit op zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts. Let erop dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de luidspreker of het luidsprekerrooster. MONTEREN EN VOORBEREIDEN 15 Op een tafelblad plaatsen 1 Til de TV op, kantel deze rechtop en zet de TV op het tafelblad. --  aat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm L vanaf de muur voor een goede ventilatie. De TV aan een muur bevestigen (Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. ) 10 cm 10 cm m 10 c 10 cm 2 Verbind de AC/DC-adapter en het netsnoer met een stopcontact. ATTENTIE yy Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan. 1 Bevestig de oogbouten of de TV-steunen met schroeven aan de achterkant van de TV. -- Als in de gaten voor de oogbouten andere bouten zijn geplaatst, verwijdert u deze eerst. Lijn de positie van de muursteunen uit met de oogbouten op de achterkant van de TV. 3 Gebruik een stevig touw om de oogbouten en muursteunen aan elkaar te bevestigen. NEDERLANDS DUT ATTENTIE yy Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of eraan gaan hangen. [. . . ] Nederlands U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe apparaat en de TV op elkaar aan met behulp van een componentkabel, zoals aangegeven in de volgende afbeelding. OPMERKING yy Als kabels onjuist zijn geïnstalleerd, kan het beeld worden weergegeven in zwart-wit of met vervormde kleuren. Nederlands U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat naar de TV zenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 26LN460R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 26LN460R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag