Gebruiksaanwijzing LG 26LG40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 26LG40. Wij hopen dat dit LG 26LG40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 26LG40 te teleladen.


Mode d'emploi LG 26LG40
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 26LG40 (16727 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 26LG40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv / DVD Combo GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 2 6 L G 4 0* * 3 2 L G 4 0* * Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. DISC ME NU M SE EN TU U/ P TA T E ACCESSOIRES - RO RO TA Owner's Manual TITL E ME DIS RE SU BTI PLA Y ZO OM AN GLE PE AT A-B TL E AU DIO NU PB C RE TU RN EJ EC T Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Netsnoer Beschermklep Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. [. . . ] H o o f d s t u k : Titels zijn vaak onderverdeeld in secties. Elke sectie wordt een "Hoofdstuk" genoemd. T r a c k : Een audio-cd kan een aantal muziekbestanden bevatten. Deze bestanden zijn toegewezen aan de tracks. Let op · Wanneer een cd met mp3- of jpeg-bestanden verkeerd is gebrand, is het mogelijk dat de speler de cd niet herkent. Verander in dat geval de instellingen van uw cd-brander op uw pc en brand de cd opnieuw. 49 DE DVD-SPELER BEDIENEN Afspeelbare disks Dvd (8 cm- / 12 cm-disks) Video-cd (vcd) (8 cm- / 12 cm-disks) Audio-cd (8 cm- / 12 cm-disks) Bovendien is de speler geschikt voor het afspelen van dvd-r-, dvd+r-, dvd-rw-, dvd+rw-, svcd- en Kodak fotocd's evenals cd-r/cd-rw-disks die audiotitels, mp3en/of jpeg-bestanden bevatten. Let op: Het afspelen van een cd-r/rw (of dvd­r, dvd+r, dvd­rw, dvd+rw)-disk is ook afhankelijk van de mogelijkheden van de opnameapparatuur of van de cd-r/rw (of dvd­r, dvd+r, dvd­rw, dvd+rw)-disk zelf. WAARSCHUWING: De dvd-speler is voorzien van een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u het apparaat op de juiste wijze gebruikt. U kunt deze handleiding ook later nog nodig hebben. Als het apparaat toe is aan onderhoud neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie het hoofdstuk `service procedure'). Als u de bedieningsknoppen, de instellingen en de voorgeschreven procedures anders gebruikt dan in deze handleiding is aangegeven, kunt u aan gevaarlijke straling worden blootgesteld. Open nooit de kast van het apparaat om te voorkomen dat u aan rechtstreekse laserstraling wordt blootgesteld. Bij een geopend apparaat is de laserstraling zichtbaar. W A A R S C H U W I N G : Dit apparaat mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het apparaat worden geplaatst. 50 DE DVD-SPELER BEDIENEN Regiocodes van de dvd-speler en dvd's Deze dvd-speler is afgesteld en gefabriceerd voor het afspelen van gecodeerde dvd-software voor regio 2. De regiocodes op de etiketten van de meeste dvd-disks geven aan op welk type dvd-speler u de disks kunt afspelen. Dit systeem is uitsluitend geschikt voor het afspelen van dvd-disks met de aanduidingen "Regio 2" en "ALL". Wanneer u disks met een andere regiocode afspeelt, verschijnt op het beeldscherm van de tv de mededeling "Wrong Region" (Verkeerde regio). Sommige dvd-disks zijn niet van een regiocode voorzien. Toch is het mogelijk dat u ze op uw speler niet kunt afspelen. Last Scene Memory (Geheugen voor laatste scène) Deze speler legt de laatst afgespeelde scène van de laatst afgespeelde schijf in een geheugen vast. De laatst afgespeelde scène blijft ook in het geheugen bewaard wanneer u een ingangsbron kiest. L e t o p : De speler kan een scène niet "onthouden" als u de disk uit de speler verwijdert of de tv uitschakelt. !Let op G Plaats een dvd-schijf de speler en druk tweemaal op STOP om het dvd-configuratiemenu te openen. TALEN SELECTEREN De gesproken taal selecteren Kies de gesproken taal van uw voorkeur. [. . . ] * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 1 Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 14. Scherpte (Commando: k k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 10. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 1 Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Medium 01:Koel Ack 02: Warm [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 15. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 26LG40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 26LG40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag