Gebruiksaanwijzing LG 26LG40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 26LG40. Wij hopen dat dit LG 26LG40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 26LG40 te teleladen.


LG 26LG40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4751 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 26LG40 (16727 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 26LG40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv / DVD Combo GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 2 6 L G 4 0* * 3 2 L G 4 0* * Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze infor-matie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. DISC ME NU M SE EN TU U/ P TA T E ACCESSOIRES - RO RO TA Owner's Manual TITL E ME DIS RE SU BTI PLA Y ZO OM AN GLE PE AT A-B TL E AU DIO NU PB C RE TU RN EJ EC T Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. Netsnoer Beschermklep Eventuele vlekken of vingerafdrukken op de behuizing van de monitor kunt u voorzichti g verwijderen met het reinigingsdoekje voor de behuizing. Als u dit te ruw doet, kan de behuizing krassen of verkleur en. x4 x4 Bouten voor steunmontage (zie pagina 6) KABELKLEM 1- schroef (zie pagina 7) TE + 1 INHOUD ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 VOORBEREIDING BEDIENING OP HET VOORPANEEL . [. . . ] Bepaalde disks bieden vervangende en meer geschikte scènes aan. De kinderslotfunctie geeft u de mogelijkheid bepaalde scènes boven de door u ingestelde waardering te blokkeren om te verkomen dat uw kinderen ongeschikt beeldmateriaal te zien krijgen. Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Digitale uitgang DRC DE G Taal voor audio 8 Volwassen 7 6 5 4 3 2 1 Kinderen Ontgrendelen Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Digitale uitgang DRC DE G : Verplaatsen G : Volgende : Verplaatsen F : Vorige 8 Volwassen 7 6 5 4 3 2 1 Kinderen Ontgrendelen 54 DE DVD-SPELER BEDIENEN 1 2 3 4 MENU/ SET UP R a t i n g l e v e l selecteren. 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Het wachtwoord invoeren. Stel het beperkingniveau in van 1 tot 8. De weergave van bepaalde fragmenten wordt beperkt naarmate het nummer hoger is. MENU/ SET UP Teruggaan naar normale weergave. 1: Kinderen 2 I3 I4 I5 I6 I7 I 8: Alleen geschikt voor volwassenen G Voer het gevraagde wachtwoord. G Het in de fabriek ingestelde wachtwoord voor de tv is "0-0-0-0". G Als u het wachtwoord vergeten bent, voer dan op de afstandsbediening `7', `7', `7', '7' in. I I I Wanneer u een bepaalde waardering voor de dvd-speler aangeeft, worden alle scènes met dezelfde of een lagere waarde afgespeeld. Scènes met een hogere waardering worden niet afgespeeld tenzij op de disk een vervangende scène beschikbaar is. De alternatieve scène moet een gelijke of lagere waarde hebben. Wanneer er geen vervangende scène wordt gevonden, stopt de speler het afspelen van de film. In dat geval moet u het 4-cijferige wachtwoord invoeren of het waarderingsniveau aanpassen om de disk af te spelen. Het wachtwoord veranderen Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Digitale uitgang DRC DE G Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level ---Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Digitale uitgang DRC DE G ---- DE DVD-SPELER BEDIENEN : Verplaatsen G : Volgende : Verplaatsen F : Vorige 1 2 3 4 MENU/ SET UP N i e u w w a c h t w o o r d selecteren. 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Het wachtwoord invoeren. 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Wachtwoord nogmaals invoeren (wanneer de tv/dvd-combinatie daarom vraagt). MENU/ SET UP Teruggaan naar normale weergave. 55 DE DVD-SPELER BEDIENEN HET BEELDFORMAAT AANPASSEN U kunt tv kijken in verschillende beeldverhoudingen. Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Digitale uitgang DRC DE G Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord 4 : 3 LB 4 : 3 PS 16 : 9 TV scherm Menutaal Digitale uitgang DRC DE G 4 : 3 LB 4 : 3 PS 16 : 9 56 DE DVD-SPELER BEDIENEN : Verplaatsen G : Volgende : Verplaatsen F : Vorige 1 2 3 MENU/ SET UP T V s c h e r m selecteren. I Selecteer 4 : 3 L B, 4 : 3 P S of 1 6 : 9. I De mogelijkheid om de beeldverhoudingen aan te passen is afhankelijk van de disk. 4:3 LB (Letter Box) MENU/ SET UP Teruggaan naar normale weergave. I 4:3 PS (Pan & Scan) I 16:9 DIGITAAL AUDIO-UITGANGSSIGNAAL U kunt de geschikte uitgang voor SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) selecteren. Elke disk bevat een aantal verschillende mogelijkheden voor geluidsweergave. Stel de audio-opties van de speler in volgens het type audiosysteem dat u gebruikt. Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Digitale uitgang DRC DE G Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Uit Bitstream PCM Digitale uitgang DRC DE G : Verplaatsen G : Volgende : Verplaatsen F : Vorige Uit Bitstream PCM DE DVD-SPELER BEDIENEN 1 2 MENU/ SET UP D i g i t a l e u i t g a n g selecteren. Selecteer U i t, B i t s t r e a m of P C M. I 3 MENU/ SET UP Teruggaan naar normale weergave. I Bitstream: Selecteer Bitstream wanneer u de digitale lijnuitgang van de dvd-speler verbindt met een versterker of ander apparaat met een Dolby Digital- of mpeg-decoder. PCM (Pulse Code Modulation): Selecteer deze mogelijkheid wanneer u het systeem aansluit op een tweekanaals digitale stereoversterker. In Dolby Digital of mpeg gecodeerde dvd's worden automatisch geconverteerd ("gedownmixt") naar een tweekanaals PCM-audioformaat. 57 DE DVD-SPELER BEDIENEN DYNAMIC RANGE COMPRESSION (DRC) Begrenst het dynamisch bereik om een te hoog geluidsvolume te voorkomen zonder een duidelijk geprofileerde lagetonenweergave aan te tasten. Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Digitale uitgang Taal voor audio Taal voor ondertiteling Rating level Nieuw wachtwoord TV scherm Menutaal Digitale uitgang G 58 DE DVD-SPELER BEDIENEN DRC DE : Verplaatsen G : Volgende Uit Aan DRC DE G : Verplaatsen F : Vorige Uit Aan 1 2 3 MENU/ SET UP D R C selecteren. Selecteer "Uit" (verlaagd DCR-bereik) of "Aan" (het DCR-bereik terugzetten naar de oorspronkelike waarde). MENU/ SET UP I Teruggaan naar normale weergave. I Bij dvd's hoort u het geluid van een programma in de meest nauwkeurige en realistisch mogelijke weergave dankzij digitale audiotechnologie. U kunt er echter voor kiezen het dynamische bereik van het audiosignaal te comprimeren (d. w. z. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld het geluid van een film met een lager geluidsvolume beluisteren zonder dat het geluid minder helder wordt. Om dit effect te bereiken stelt u DRC in op Aan. EEN DVD OF VIDEO-CD AFSPELEN Disks afspelen 1POWER 2 Schakel de tv in. Kies een disk en plaats deze in de disksleuf aan de zijkant van de tv. Het afspelen begint. Afspelen pauzeren ("Still") 1 2 Druk tijdens het afspelen op deze knop. of Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten. Snel voor- en achteruit gaan DE DVD-SPELER BEDIENEN Indien er krassen op de DVD of CD schijf aanwezig zijn, kunt u soms een beetje mechanisch geluid horen. 1 Afspelen stoppen / disk uitwerpen 1 Afspelen stoppen. De dvd/vcd-speler onderbreekt nu het afspelen en onthoudt de huidige afspeelpositie. (Als u nu op de afspeelknop drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de plaats waar u het afspelen hebt onderbroken. ) Druk nogmaals op deze knop om het afspelen volledig te stoppen. (Als u nu op de afspeelknop drukt, wordt het afspelen vanaf het begin van de disk hervat. ) De disk verwijderen. [. . . ] * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 1 Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Transmissie [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 10. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 1 Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 14. Scherpte (Commando: k k) G Om de scherpte van het scherm aan te passen. G Hiermee past u de kleurtemperatuur aan. U kunt de U kunt de scherpte ook aanpassen in het menu BEELD. Transmissie [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 10. * Raadpleeg 'Bestaande gegevenstoewijzing 1'. Zie pagina 1 Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Kleurtemperatuur ook aanpassen in het menu BEELD. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 26LG40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 26LG40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag