Gebruiksaanwijzing LG 26LG3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 26LG3000. Wij hopen dat dit LG 26LG3000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 26LG3000 te teleladen.


Mode d'emploi LG 26LG3000
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 26LG3000 (32130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 26LG3000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NeDeRLANDs GEBRUIKERSHANDLEIDING LCD-TV LCD-TV-MODELLEN 19LG30** 22LG30** 26LG30** Lees deze handleiding aandachtig voordat u de tv gebruikt. Bewaar de handleiding om deze later opnieuw te kunnen raadplegen. Noteer het model- en serienummer van de tv. Raadpleeg het label op de achterkant en vermeld deze informatie. [. . . ] Meng geen oude of versleten batterijen met nieuwe. sluit de klep. NeDeRLANDs De tv inschakelen - Wanneer uw tv wordt ingeschakeld, zult u zijn functies kunnen gebruiken. sluit eerst de voedingskabel correct aan. In deze fase schakelt de tv naar de stand-bymodus. Om de tv vanuit de stand-bymodus in te schakelen, drukt u op de knop / I, INPUT, P + - of +op de tv of drukt u op de knop POWER, INPUT, P + - of + - op de afstandsbediening en de tv wordt ingeschakeld. TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING De instelling initialiseren Als het OsD (On screen Display) wordt weergegeven op het scherm nadat u de tv hebt ingeschakeld, kunt u de Taal, Modus, Land, Tijdzone en Automatisch afstemmen selecteren. Druk op de knop RETURN om de huidige OSD te vervangen door de vorige OSD. Voor landen zonder bevestigde DTV-zendstandaarden, zullen sommige DTV-functies mogelijk niet werken, afhankelijk van de DTV-zendomgeving. Programmaselectie Druk op de knop P + - or CIJFERTOETSEN om een programmanummer te selecteren. Volumeregeling Druk op de knop + - om het volume te regelen. Druk op de knop DEMPEN Als u het geluid wilt uitschakelen. U kunt deze functie annuleren door op de knop DEMPEN, + - , of I/II te drukken. 31 TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING Menu's selecteren en aanpassen Het OsD (On screen display) van uw tv kan een weinig verschillen van de afbeeldingen in deze handleiding. INSTELLING Land 1e audio 2e audio Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen Programma fijn afstemmen OK Verplaatsen EXIT UITSCHAKELEN BEELD Beeldverhouding Beeldmodus Helderheid Contrast Kleur Scherpte OK Verplaatsen EXIT UITSCHAKELEN 16:9 Standaard 50 90 60 60 80 Gemiddeld TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING Achtergrondverlichting Kleurtemperatuur Geavanceerd beheer AUDIO Geluidsmodus · Equalizer 120 Hz · Equalizer 500 Hz · Equalizer 1, 5 KHz · Equalizer 5 KHz · Equalizer 10 KHz Balans Virtual Surround Auto Volume Digitale audio-uitgang OK Verplaatsen EXIT UITSCHAKELEN OPTIE Menutaal Ingangslijst Tijd Ondertiteling Teleteksttaal Diagnose CI-informatie Standaardwaarden OK Verplaatsen EXIT UITSCHAKELEN Muziek 0 0 0 0 0 0 Aan Uit PCM VERGRENDELEN Wachtwoord invoeren OK Verplaatsen EXIT UITSCHAKELEN 1 MENU selecteer een Menu-item. · Druk op de knop MENU of EXIT om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om naar het vorige menuscherm terug te keren. 32 NeDeRLANDs Automatisch programma's afstemmen Gebruik deze functie om alle beschikbare programma's, zowel in de analoge als digitale modus, automatisch te zoeken en op te slaan. Wanneer u het scannen van kanalen in de digitale modus start, wordt alle eerder opgeslagen service-informatie verwijderd. INSTELLING Land 1e audio 2e audio Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen Programma fijn afstemmen OK Verplaatsen EXIT UITSCHAKELEN INSTELLING Land 1e audio 2e audio Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen OK Verplaatsen TERUG TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING Programma fijn afstemmen 1 MENU 2 3 selecteer INSTELLING. OK selecteer Automatisch afstemmen. OK start het afstemmen. · Druk op de knop MENU of EXIT om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om naar het vorige menuscherm terug te keren. 33 TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING Taalselectie (alleen in digitale modus) Met de audiofunctie kunt u een voorkeurstaal selecteren. Als de audiogegevens niet worden uitgezonden in de geselecteerde taal, wordt de standaardtaal voor audio weergegeven. Wanneer de talen die u als primaire talen voor de audiotaal hebt geselecteerd, niet worden ondersteund, kunt u een taal in een secundaire categorie selecteren. INSTELLING Land 1e audio 2e audio Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen Programma fijn afstemmen OK Verplaatsen TERUG 1e audiotaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hrvatski Cesky Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch OK Verplaatsen TERUG TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING 34 1 MENU 2 3 4 selecteer INSTELLING. OK selecteer 1e audio of 2e audio. OK selecteer uw gewenste taal. OK sla uw keuze op. · Druk op de knop MENU of EXIT om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om naar het vorige menuscherm terug te keren. NeDeRLANDs < Selectie 1e audiotaal > en < Selectie 2e audiotaal > Wanneer er twee of meer audiotalen worden uitgezonden, kunt u de audiotaal selecteren. - De audio/ondertitels kunnen worden weergegeven in een eenvoudigere vorm van 1 tot 3 tekens die door de serviceprovider worden uitgezonden. - Wanneer u een aanvullende audio selecteert (audio voor "slechtzienden/slechthorenden"), kan de tv een deel van de hoofdaudio uitvoeren. TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING 35 TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING Programma's handmatig afstemmen (in digitale modus) Met handmatig afstemmen kunt u een programma handmatig toevoegen aan uw programmalijst. INSTELLING Land 1e audio 2e audio Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen Programma fijn afstemmen OK Verplaatsen EXIT UITSCHAKELEN Handmatig afstemmen DTV TV OK Verplaatsen TERUG DTV Zender: Servicenummer: Servicenaam: VHF/UHF-kanaal Signaalsterkte Redden OK Verplaatsen TERUG Digita Finland 1 YLE TV1 30 54 TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING 36 1 MENU 2 3 4 selecteer INSTELLING. OK selecteer Handmatig afstemmen. OK selecteer DTV. OK selecteer OK. · Druk op de knop MENU of EXIT om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om naar het vorige menuscherm terug te keren. NeDeRLANDs Programma's handmatig afstemmen (in analoge modus) Met Handmatig afstemmen kun de stations handmatig scannen en in elke gewenste volgorde rangschikken. INSTELLING Land Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen Programma fijn afstemmen OK Verplaatsen TERUG Handmatig afstemmen DTV TV OK Verplaatsen TERUG TV Programmanummer: Programmanaam: Frequentie Kleurensysteem Geluidssysteem Omhoog zoeken Omlaag zoeken Redden OK Verplaatsen 902 223. 25 Auto l TERUG TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING 1 MENU 2 3 4 selecteer INSTELLING. OK selecteer Handmatig afstemmen. OK selecteer TV. OK selecteer OK. · Druk op de knop MENU of EXIT om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om naar het vorige menuscherm terug te keren. · L: seCAM L/L' (Frankrijk) BG: PAL B/G, seCAM B/G (europa / Oost-europa) I: PAL I/II (U. K. / Ierland) DK: PAL D/K, seCAM D/K (Oost-europa) 37 TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING Programma overslaan Wanneer een programmanummer wordt overgeslagen, betekent dit dat u het tijdens het tv kijken niet zult kunnen selecteren met de knop (P + / -). Met deze functie kunt u de opgeslagen programma's overslaan. INSTELLING Land 1e audio 2e audio Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen Programma fijn afstemmen OK Verplaatsen TERUG Programma overslaan 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Joi OK Verplaatsen TERUG Mya Staal Joi+1 Mya+1 Staal+1 Boing Canale 5 Italia 1 Rete 4 TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING 38 1 MENU selecteer INSTELLING. 2 3 4 OK selecteer Programma overslaan. OK selecteer Programma. OK selecteer Programma overslaan. · Druk op de knop MENU of EXIT om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om naar het vorige menuscherm terug te keren. NeDeRLANDs Programma wisselen Met deze functie kunt u wisselen tussen twee programma's om de gewenste programmavolgorde te wijzigen. INSTELLING Land 1e audio 2e audio Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen Programma fijn afstemmen OK Verplaatsen TERUG Programma wisselen 1 2 7 10 11 12 13 38 39 800 Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale Digitale OK Verplaatsen TERUG BBC ONE BBC TWO BBC CHOICE BBCi BBC NEWS 24 BBC PARLMNT BBC Knowledge LCI Eurosport France TF1 TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING 1 MENU selecteer INSTELLING. 2 3 4 5 OK selecteer Programma wisselen. OK selecteer het eerste programma. OK selecteer het tweede programma. OK Wissel de twee programma's. · Druk op de knop MENU of EXIT om terug te keren naar de normale tv-weergave. · Druk op de toets RETURN om naar het vorige menuscherm terug te keren. 39 TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING Toegewezen programma's fijn afstemmen (in analoge modus) Normaal is Fijn afstemmen alleen nodig bij een zwakke ontvangst. INSTELLING Land Automatisch afstemmen Handmatig afstemmen Programma overslaan Programma wisselen Programma fijn afstemmen OK Verplaatsen TERUG Programma fijn afstemmen 900 901 902 903 904 905 906 907 908 BBC 1 OK Verplaatsen TERUG 175, 27 MHz 209, 25 MHz 223, 25 MHz 572, 3 MHz 590, 25 MHz 623, 3 MHz 687, 3 MHz 847, 25 MHz 855, 25 MHz Programmanummer: 900 Programmanaam: BBC 1 Frequentie: 471, 25 MHz TV KIJKEN / PROGRAMMABEDIENING 40 Redden Fijnafstemming 1 MENU 2 3 4 5 selecteer INSTELLING. OK selecteer Programma fijn afstemmen. OK selecteer Programma. OK selecteer OK om fijn af te stemmen. Fijn afstemmen voor het beste beeld en geluid. 6 OK sla uw keuze op. · Druk op de knop MENU of EXIT om terug te keren naar de normale tv-weergave. [. . . ] Zorg voor voldoende afstand tussen de tv en de videorecorder. er kan een probleem zijn met de uitzending. Zijn de videokabels goed geïnstalleerd? Activeer een willekeurige functie om de helderheid van het beeld te herstellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 26LG3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 26LG3000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag