Gebruiksaanwijzing LG 22LU7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 22LU7000. Wij hopen dat dit LG 22LU7000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 22LU7000 te teleladen.


LG 22LU7000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (52577 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 22LU7000 (53159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 22LU7000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING MODELLEN LCD-TV 19LU70 22LU70 Lees voor het bedienen van uw tv deze handleiding zorgvuldig door. Zie het label op de achterzijde en geef deze gegevens op aan uw leverancier wanneer u service nodig hebt. Model: Serienummer: ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires met uw tv zijn meegeleverd. Neem contact op met de leverancier van uw tv als er een accessoire ontbreekt. [. . . ] Als u naar een andere map gaat en op OK drukt, stopt het afspelen van het huidige bestand. u Stop afspelen (tijdens het afspelen): hiermee wordt het afspelen gestopt. u Afspelen met foto: hiermee worden de geselecteerde muziekbestanden afgespeeld en wordt vervolgens de fotolijst weergegeven. u Alles demarkeren: hiermee heft u de selectie van alle gemarkeerde fotobestanden op. u Sluiten: hiermee sluit u het pop-upmenu. NL-50 EEN USB-APPARAAt GEBRUIKEN 1 2 3 4 Selecteer de doelmap of het doelRED RED station. Selecteer de gewenste muziekbeGREEN RED RED standen. GREEN YELLOW Geef het pop-upmenu GREEN GREEN RED YELLOW weer. · Gebruik de toetsen Pom op de muziekpagina te navigeren. · Gebruik de toets MARK om een muziekbestand te markeren of te demarkeren. Wanneer er muziekbestanden zijn gemarkeerd, worden de gemarkeerde bestanden in volgorde afgespeeld. Als u bijvoorbeeld wilt dat één muziekbestand herhaald wordt afgespeeld, markeert u alleen dat bestand en speelt u het af. Als er geen muziek is gemarkeerd, wordt alle muziek in de map in volgorde afgespeeld. RED Selecteer de gewensteYELLOW optie BLUE in het YELLOW GREEN BLUE pop-upmenu. GREEN YELLOW BLUE BLUE YELLOW · Druk op de toets REtURN om terug te gaan naar het vorige scherm. BLUE BLUE Als u tijdens het afspelen een poosje niet op een toets hebt gedrukt, beweegt de afspeelinformatie (zie onder) over het scherm als schermbeveiliging. De schermbeveiliging voorkomt dat pixels beschadigd raken vanwege een stilstaand beeld dat langdurig op het scherm wordt weergegeven. OPMERKING Wanneer er muziek wordt afgespeeld, wordt weergegeven achter de muziektitel. Een beschadigd muziekbestand wordt niet afgespeeld en er wordt een speelduur van 00:00 weergegeven. Een muziekbestand dat tegen betaling is gedownload met kopieerbeveiliging wordt niet afgespeeld en er wordt een onjuiste speelduur weergegeven. De toetsen AFSPELEN (u), Pauze (II), n, uu, tt op de afstandsbediening kunnen in deze modus ook worden gebruikt. U kunt de toets uu gebruiken om het volgende bestand te selecteren, gebruik de toets tt om het vorige bestand te selecteren. EEN USB-APPARAAt GEBRUIKEN NL-5 BLUE tELEVISIEGIDS (EPG: ELEKtRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGItALE MODUS) De televisiegids geeft de programma's van de komende zeven dagen weer. Er zijn drie modi voor snel zoeken en herinneringen: tabel, timer en Zoeken. 1 RED RED De Televisiegids weergeven of verlaten. 2 GREEN GREEN 3 YELLOW YELLOW 4 tELEVISIEGIDS (EPG: ELEKtRONISCHE PROGRAMMAGIDS) NL-5 Ga naar de modus timer. Ga naar de modus Zoeken. BLUE BLUE RED Ga naar de modus tabel. GREEN YELLOW BLUE toetsfuncties in de tabelmodus Hier kunt u de programmagegevens van alle kanalen bekijken op volgorde van tijd en datum. Televisiegids Tabel Timer Zoeken RED RED GREEN GREEN RED Datum Reservering YELLOW YELLOW GREEN RED Informatie Nu RED tELEVISIEGIDS (EPG: ELEKtRONISCHE PROGRAMMAGIDS) BLUE BLUE YELLOW GREEN De datum wijzigen. GREEN Een programma selecteren Hiermee wijzigt u de pagina. RED Selecteer RED Hiermee schakelt u tussen televisie- en BLUE radiogroepen. Hiermee BLUE gaat u naar het geselecteerdeGREEN GREEN programma. Toont de programmagegevens. Het kijken reserveren YELLOW YELLOW 1 2 BLUE Selecteer een toekomstig programma. (Druk opnieuw om te GREEN GREEN annuleren. ) De gereserveerde programma's worden automatisch in de timer opgeslagen. YELLOW YELLOW BLUE BLUE NL-5 tELEVISIEGIDS (EPG: ELEKtRONISCHE PROGRAMMAGIDS) (IN DIGItALE MODUS) toetsfuncties in de timermodus timer bevat een lijst met gereserveerde programma's. U kunt herinneringen bewerken, wissen of toevoegen. Televisiegids Tabel Herinnering Kanaal Datum Begintijd Eindtijd Herhalen OK Annuleren Wijzigen Der Alte 15/09 15:35 16:35 Eenmaal Timer Zoeken Nieuwe herinnering RED RED Wissen Verpl. Bewerken/toevoegen Informatie Pagina GREEN tELEVISIEGIDS (EPG: ELEKtRONISCHE PROGRAMMAGIDS) NL-54 GREEN RED RED YELLOW Een herinnering GREEN bewerken of toevoeYELLOW gen. BLUE RED GREEN Herinnering bewerken/toevoegen RED RED BLUE 1 2 3 YELLOW Selecteer een reservering en GREEN GREEN RED geef het menu Herinnering GREEN weer. Selecteer elke optie en voer YELLOW GREEN YELLOW de waarden in. R Hiermee wijzigt u de BLUE pagina. BLUE YELLOW GR RED Toont de programmagegevens. YELLOW BLUE RED Selecteer OK om op te slaan. GREEN BLUE BLUE YEL BLUE GREEN YELLOW BL YELLOW BLUE BLUE toetsfuncties in de modus Zoeken Zoeken: u kunt het gewenste programma zoeken door een trefwoord, genre, tijd of datum van het programma in te voeren. Televisiegids Tabel Timer Zoeken Trefwoord Alles Genre RED Alles Tijd en dag Elk tijdstip Elke dag Zoeken RED GREEN Sorteren GREEN RED PR. Wijzigen Informatie RED Pagina tELEVISIEGIDS (EPG: ELEKtRONISCHE PROGRAMMAGIDS) YELLOW GREEN GREEN Voer YELLOW de waarden in bij Trefwoord, Genre, Tijd en Dag en selecteer Zoeken. [. . . ] - Controleer of uw USB-kabel versie 2. 0 of hoger is. NL-0 BIJLAGE Er is een probleem in de pc-modus (alleen van toepassing in de pc-modus). Het signaal ligt buiten bereik (ongeldige indeling) Verticale balken of strepen in de achtergrond, horizontale ruis en een onjuiste positie De kleuren van het scherm zijn instabiel of eenkleurig - Pas resolutie, horizontale frequentie of verticale frequentie aan. - Voer de automatische configuratie uit of pas klok, fase of horizontale/verticale positie aan. - Installeer de videokaart van de pc opnieuw. Er is een probleem met de beeldinstellingen Wanneer de gebruiker de beeldinstellingen aanpast, worden deze na verloop van tijd automatisch weer teruggezet maar de standaardinstellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 22LU7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 22LU7000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag