Gebruiksaanwijzing LG 22LS5400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 22LS5400. Wij hopen dat dit LG 22LS5400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 22LS5400 te teleladen.


Mode d'emploi LG 22LS5400
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 22LS5400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Para usar el dispositivo de entrada Para usar la función Ahorro de energía Configuración de CANAL Configuración de IMAGEN y SONIDO OPCIÓN Función avanzada Información Para utilizar la función SUPER Energy Saving Para utilizar PIP (imagen en imagen) Para ajustar las opciones de hora Para ajustar las opciones de bloqueo de la TV Para ajustar el idioma Guía del usuario 2 1 1 Permite seleccionar la categoría que desee. Prima os botões de navegação para se deslocar até ao Manual do Utilizador e prima OK. GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de TV bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. Com 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 3 3 INHOUDSOPGAVE LICENTIES VERKLARING OVER OPEN SOURCESOFTWARE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INSTALLATIEPROCEDURE MONTEREN EN VOORBEREIDEN Uitpakken Onderdelen en knoppen De TV optillen en verplaatsen - Op een tafelblad plaatsen - Aan een wand monteren 23 Inbranden van het beeld op het TVscherm voorkomen 23 23 PROBLEMEN OPLOSSEN Algemeen 4 10 10 10 12 13 14 15 16 16 NEDERLANDS TV KIJKEN De TV voor het eerst inschakelen 18 20 20 AFSTANDSBEDIENING INSTELLINGEN AANPASSEN Toegang tot de hoofdmenu's WAARSCHUWING yy Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel, ongevallen of overlijden. [. . . ] Als yy u de TV tegen een plafond of aan een schuine wand aan monteert, kan deze vallen en ernstig letsel veroorzaken. Gebruik een goedgekeurde yy muurbevestigingssteun van LG en neem contact op met uw plaatselijke winkelier of een vakman. D yy raai de schroeven niet te vast omdat hierdoor schade kan ontstaan aan de TV en uw garantie kan komen te vervallen. G yy ebruik schroeven en een muurbevestiging die voldoen aan de VESA-norm. Eventuele beschadiging of eventueel letsel door verkeerd gebruik of door gebruik van een ongeschikt accessoire valt niet onder de garantie. ATTENTIE NEDERLANDS OPMERKING Gebruik de schroeven die worden vermeld op de yy specificaties voor schroeven volgens de VESA-norm. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier. de yy lengte van de schroeven kan verschillen afhankelijk van de muurbevestiging. Zorg ervoor dat u schroeven van de juiste lengte gebruikt. Zie yy voor meer informatie de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd. 16 TV KIJKEN TV KIJKEN De TV voor het eerst inschakelen Als u de TV voor het eerst gebruikt, verschijnt het scherm met eerste instellingen. selecteer de taal en pas de basisinstellingen aan. 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. 3 Het scherm met eerste instellingen verschijnt wanneer u de TV voor het eerst gebruikt. OPMERKING Als u de TV niet binnen 40 seconden bedient nadat het scherm met het instellingenmenu is verschenen, verdwijnt het instellingenmenu weer. 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen van de TV aan uw wensen aan te passen. Taal Hiermee selecteert u een taal voor het scherm. Als u Aan selecteert, gaat de Standbyverlichting aan de voorzijde aan als de TV uit is. Hiermee selecteert u een land dat moet worden weergegeven.  Stroomindicator NEDERLANDS  Land  Tijdzone Hiermee kiest u de tijdzone en zomertijd. (Als u Rusland als land kiest) (Bij aanwezigheid van een LAN-poort) Hiermee selecteert u de Network Setting (Netwerkinstelling) die moet worden weergegeven. (Als u Frankrijk/Italië als land kiest) Hiermee scant u automatisch de beschikbare programma's en slaat u deze op. [. . . ] YyEr kunnen enkele rode, groene of blauwe stippen op het scherm verschijnen. YySluit de kabel voor signaalinvoer aan en zet deze vast door de schroeven rechtsom te draaien. YyDruk niet te lang met uw vinger op het scherm; dit kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm veroorzaken. YyVoorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven om inbranden van het beeld op het scherm te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 22LS5400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 22LS5400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag