Gebruiksaanwijzing LG 22LS4R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 22LS4R. Wij hopen dat dit LG 22LS4R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 22LS4R te teleladen.


Mode d'emploi LG 22LS4R
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 22LS4R (5872 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 22LS4R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS LCD-tv GEBRUIKSAANWIJZING LCD-tv-modellen 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens uw toestel te gebruiken en bewaar ze voor latere naslag. Noteer het modelnummer en het serienummer van het toestel. Zie hiervoor het etiket op het achterpaneel en meld deze informatie aan uw dealer bij elk verzoek om onderhoud. ACCESSOIRES ACCESSOIRES Controleer of de volgende accessoires bij uw tv zijn geleverd. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht. Owner's Manual Owner's manual of Gebruikershandleiding batterijen Afstandsbediening Netsnoer Kabelmanager Reinigingsdoek Reinig het scherm met de doek. [. . . ] Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. E E om om Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Opslag te selecteren. E om Selecteer het gewenste programmanummer (0 t/m 99) met de toetsen F / G of met de NUMMER-toetsen in het Opslag0 menu. Een nummer kleiner dan 10 wordt ingevoerd met een '0 ' 0 als eerste cijfer, bijv. Druk op de toetsen D / E Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 5 6 7 om Systeem te selecteren. DE FG Druk op de toets G en vervolgens op de toets D / E om een TV-systeem te selecteren via het menu Systeem ; BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Oost-Europa) I : PAL I/II (V. K. /Ierland) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Oost-Europa) L : SECAM L'L (Frankrijk) Druk op de O K-toets. Druk op de toetsen D / E OK MENU 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G Instellen 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 om Band te selecteren. DE FG OK MENU Druk op de toets G en vervolgens op de toets D / E om VHF/UHF of Kabel te selecteren in het menu Band. Druk op de toetsen D / E Handmatig programma Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam DE FG G 2 29 om Kanaal te selecteren. U kunt het gewenste zendernummer selecteren met de knop F / G of met de cijfertoetsen. Druk op de toetsen D / E OK MENU om Zoeken te selecteren. 34567 8 9 10 1 12 1 13 14 15 16 17 Druk op de toets G en vervolgens op toets F / G als u het zoeken via het menu Zoeken wilt starten. Het zoeken stopt, zodra er een zender wordt gevonden. Druk op de O K-toets om de zender op te slaan. Herhaal stappen 3 t/m 1 7 om een andere zender op te slaan. Druk herhaaldelijk op de knop M E N U om terug te keren naar de normale tv-weergave. 33 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING FIJNAFSTEMMING Fijnafstemming is gewoonlijk alleen nodig bij een slechte ontvangst. Het programma met fijnafstemming wordt in oranje aangegeven bij het selecteren van programma's. Kanaal 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal-menu te selecteren. E Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma 34 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 2 Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. E om DE FG OK MENU 1 Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G 3 4 Druk op de knop G. Instellen Druk op de knop F / G om het beste beeld en geluid te zoeken in het menu Fijn. DE FG OK MENU 2 Handmatig programma 5 6 Druk op de knop O K. Druk herhaaldelijk op de knop M E N U om terug te keren naar de normale tv-weergave. Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam DE FG G F /G OK MENU 345 NAAM AAN ZENDER TOEWIJZEN U kan ook aan elk programmanummer een zendernaam van vijf tekens toekennen. 1 Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal-menu te selecteren. E Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING 2 Druk op de G -toets en vervolgens de toetsen D / Handmatig programma te selecteren. E om DE FG OK MENU 1 Kanaal 3 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / Naam te selecteren. E om Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma G Instellen 4 Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E-toets. U kan een spatie, + , - , cijfers van 0 t/m 9 en letters van A tot Z invoeren. Er kunnen 5 cijfers worden opgeslagen voor F de naam. Met deF -toets kan u in de tegenovergestelde richting selecteren. DE FG OK MENU 2 Handmatig programma Opslag Systeem Band Kanaal Fijn Zoeken Naam DE FG 5 Druk op de knop F / G om de positie te selecteren, kies het tweede teken, enzovoort. G C 05 OK MENU 3456 6 7 Druk op de OK-toets om de zender op te slaan. Druk herhaaldelijk op de knop M E N U om terug te keren naar de normale tv-weergave. 35 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING PROGRAMMA'S BEWERKEN Met deze functie kan u opgeslagen programma's wissen of overslaan. U kan ook zenders naar andere programmanummers verplaatsen of lege zenderinformatie invoegen op het geselecteerde programmanummer. 1 2 3 BEDIENING VOOR TV KIJKEN/ PROGRAMMERING Druk op de M E N U-toets en vervolgens de toetsen D / om het Kanaal-menu te selecteren. Druk op de G-toets E Programma bewerking te selecteren. en vervolgens de toetsen D / E om Druk op de G-toets om het menu Programma bewerking weer te geven. A Een programma wissenë 1. Selecteer het te wissen programma met de toetsen D / E of F / G. Het geselecteerde programma wordt gewist en alle volgende programma's schuiven één positie op naar boven. Selecteer het te kopiëen programma met de toetsen D / E of F / G. Druk op de GROENE toets. Alle volgende programma's schuiven één positie op naar onder. Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma Kanaal Auto programma Handmatig programma Programma bewerking Favoriete programma A DE FG OK MENU 1 Een programma verplaatsen 1. Selecteer het te verplaatsen programma met de toetsen D / E of F / G. Verplaats het programma naar het gewenste program manummer met de toetsen D / E of F / G. [. . . ] I Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?I Controleer de richting en/of locatie van uw antenne. I Test het stopcontact door de stekker van een ander product in het stopcontact te steken waarin eerst de stekker van dit product zat. I I Geen beeld en geen geluid Beeld verschijnt l a n g z a a m n a i n s c h a k elen Dit is normaal. Het beeld bevat geen geluid tijdens het opstartproces. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 22LS4R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 22LS4R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag