Gebruiksaanwijzing LG 20LC1R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG 20LC1R. Wij hopen dat dit LG 20LC1R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG 20LC1R te teleladen.


LG 20LC1R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6098 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG 20LC1R (3707 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG 20LC1R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zie de instal-latiehandleiding van de optionele kantelbare wandmontagebeugel. Installatie van de voet 4 inches 4 inches 4 inches 4 inches Zorg voor een goede ventilatie door aan beide zijden en ten opzichte van de muur een afstand van ongeveer 10 cm aan te houden. 3 NEDERLANDS 4 Zet de tv niet op een plaats waar helder licht of zonlicht direct op het scherm valt. Zorg ervoor dat de tv niet wordt blootgesteld aan onnodige trillingen, vocht, stof of hitte. Zorg er ook voor dat de tv op een plaats met voldoende ventilatie staat. [. . . ] DUAL I+II zendt een afzonderlijke taal naar elke luidspreker. TV/AV MULTIMEDIA I/II LIST Q. VIEW MENU PR OK VOL PR VOL NICAM-ontvangst Als uw toestel is uitgerust met een NICAM-ontvanger, kan het kwalitatief hoogstaande digitale NICAM-geluid (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) worden ontvangen. Door herhaaldelijk op de toets I/II te drukken, kan u de geluidsuitvoer instellen overeenkomstig het type uitzending, zoals hieronder beschreven. Bij ontvangst van NICAM-stereo kan u NICAM STEREO of FM MONO selecteren. Bij ontvangst van NICAM in twee talen kan u NICAM DUAL I, NICAM DUAL II of NICAM DUAL I+II of MONOselecteren. Wanneer u FM-mono selecteert, verschijnt de aanduiding MONO op het scherm. 1 4 7 SSM SLEEP UPDATE SIZE HOLD INDEX i 2 5 8 0 ARC 3 6 9 PSM TEXT TIME MIX REVEAL ?MODE M Geluidsuitvoer kiezen In de AV-modus kan u de geluidsuitvoer uit de linkse en de rechtse luidspreker instellen. Druk herhaaldelijk op de toets I/II om de geluidsuitvoer te selecteren. L+R : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse luidspreker gezonden en het audiosignaal van de audioingang R wordt naar de rechtse luidspreker gezonden. L+L : Het audiosignaal van de audio-ingang L wordt naar de linkse en de rechtse luidspreker gezonden. R+R : Het audiosignaal van de R-audio-ingang wordt naar de linker en rechter luidsprekers gestuurd. 19 NEDERLANDS TIJD-menu TIJD Klok Tijd Uit Tijd aan Sleep timer Klok U moet de tijd correct instellen alvorens de aan/uit-tijdfunctie te gebruiken. Druk op de MENU-toets en vervolgens de toetsen D / E om het Tijd-menu te selecteren. Om de sluimertijd te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de SLEEP-toets tot de aanduiding ` --- Min. ' verdwijnt. Wanneer u het toestel uitschakelt, annuleert het toestel de ingestelde sluimertijd. OK VOL PR VOL 1 4 7 SSM SLEEP UPDATE SIZE HOLD INDEX i 2 5 8 0 ARC 3 6 9 PSM TEXT TIME MIX REVEAL ?MODE M 21 NEDERLANDS Overige functies EXTRA Taal (Language) Invoeren Kinderslot Macht indicator TV-, AV- en PC-modus De ingangen kunnen worden ingesteld op de TV-, AV- of de PCVmodus. De AV-modus wordt gebruikt wanneer een videorecorder of een ander apparaat op het TV-toestel is aangesloten. Opmerking : Wanneer een videorecorder is aangesloten via de antenneaansluiting, wordt het toestel in de TV-modus gebruikt. Druk op de toets MENU en vervolgens op de toets D / E om het menu EXTRA te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om Input te selecteren. Druk op de G-toets en vervolgens de toetsen D / E om TV, AV1, AV2, RGB-DTV, RGB-PC of Component. EXTRA Taal (Language) Invoeren Kinderslot Macht indicator TV AV1 AV2 RGB-DTV RGB-PC Component D E MENU FG OK MUTE POWER TV MULTIMEDIA I/II LIST Q. VIEW MENU D E MENU FG OK PR OK VOL PR VOL 1 4 7 SSM SLEEP UPDATE SIZE HOLD INDEX i 2 5 8 0 ARC 3 6 9 PSM TEXT TIME MIX REVEAL ?MODE M U beschikt over de volgende AV- en PC -modi : AV 1 : videorecorder aangesloten op de Euro scart-aansluiting op het TV-toestel. AV 2 : videorecorder aangesloten op de AV2-aansluitingop of S-Video het TV-toestel. (15/23LC1R*) RGB-PC : PERSONAL COMPUTER aangesloten op de PCaansluitin gen op het TV-toestel. [. . . ] Druk op de OK-toets om de instellingen op te slaan voor het beeld de PC-modus. 29 NEDERLANDS Aansluiting van PC Beeldformaat (alleen 23LC1R*) U kan TV kijken in verschillende beeldformaten; Full Screen, 16:9, 14:9, Zoomen, Spectakel, Origineel, 4:3. Meermaals op de toets ARC drukken om het gewenste beeldformaat te selecteren. Full Screen Als uw tv het breedbeeldsignaal ontvangt, zal dit voor gevolg hebben dat u het beeld horizontaal of verticaal aanpast in een lineaire verhouding, zodat het volledige scherm helemaal wordt gevuld. (Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. ) MUTE POWER TV MULTIMEDIA I/II LIST Q. VIEW MENU 16:9 U kan films (het beeldformaat 16:9) of gewone TV-programma's bekijken via de modus 16:9. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG 20LC1R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG 20LC1R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag