Gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RP160SP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RP160SP. Wij hopen dat dit LEXIBOOK RP160SP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RP160SP te teleladen.


LEXIBOOK RP160SP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13109 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LEXIBOOK RP160SP (6530 ko)
   LEXIBOOK RP160SP TECHNICAL SPECIFICATIONS (149 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXIBOOK RP160SP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WECKZEITEINSTELLUNG: Drücken Sie gleichzeitig diese Taste sowie die Tasten STUNDE oder MIN, um die gewünschte Weckzeit einzustellen. ZEITEINSTELLUNGSTASTE: Drücken Sie gleichzeitig diese Taste sowie die Tasten STUNDE oder MIN, um die gewünschte Zeit einzustellen. Wenn das Stromkabel gezogen wird, hat dies keinen Einfluss auf die eingestellte Uhrzeit (auch wenn die Zeit am Display nicht eingeblendet wird), da das Gerät mit einer 9-V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) arbeitet. Um die Batterie einzusetzen, drücken Sie die Lasche am Batteriefach nach unten und heben die Lasche an. [. . . ] FUNCTIESCHAKELAAR (AAN/UIT/AUTO): Schuif de schakelaar in de "AAN", "UIT", of "AUTO" positie om de radio aan te zetten. TIJDINSTELLINGSTOETS: Druk op deze toets en tegelijkertijd op de UUR- of MIN-toets om de gewenste tijd in te stellen. Gebruik geen batterijen of accu's van een verschillend type, dan wel nieuwe en oude door elkaar. Plaats de batterijen en accu's met de polen in de juiste richting. Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt. WAARSCHUWING: Indien het toestel slecht werkt of een electrostatische schok ondergaat, moet je het toestel uit zetten en opnieuw aan zetten door middel van de POWER-toets. Indien dit het probleem niet verhelpt, moet je de batterijen uitnemen en/of een Reset uitvoeren. Druk daarna gelijktijdig op de UUR- [5] en TIJDINSTELLINGStoetsen [7] om het uur in te stellen. Druk daarna tegelijkertijd op de UUR- [5] en ALARMINSTELLINGStoets [2] om het uur in te stellen. Om wakker te worden met een zoem-alarm, moet je de VOLUMEKNOP [9] op de ZOEM-positie zetten. Om wakker te worden met een radiogeluid, moet je een radiostation selecteren en het radiovolume instellen. DE SLAAPFUNCTIE ACTIVEREN Wanneer je de slaapfunctie activeert, zal het geselecteerde radiostation spelen gedurende een geselecteerde tijd tot het automatisch uitschakelt. Om een langere speeltijd voor de radio te kiezen (1 uur en 59 minuten), druk je gelijktijdig op de SLAAP- [1] en UUR-toets [5]. Ontrafel het AC-snoer en steek het in een AC 230V ­ 50Hz stopcontact. De cijfers voor de tijd zullen op het scherm flikkeren tot je de tijd instelt. Indien het AC-snoer wordt uitgetrokken of indien de stroom uitvalt, zal de klok blijven werken (de tijd zal niet op het scherm afgebeeld worden) door middel van de 9 Volt batterij (niet bijgeleverd). Zorg ervoor dat je de polariteit (+/- symbolen) respecteert, die aangeduid is op de bodem van het batterijvak. De 9 volt batterij zal de interne tijd voor ongeveer 30 minuten behouden. [. . . ] Voor het reinigen van het voorpaneel, mag je een zachte zeep en een vochtig doekje gebruiken. Om de garantie of naverkoopdienst te gebruiken, gelieve contact op te nemen met je verkoper met een aankoopbewijs of zend het toestel terug naar ondervermeld adres met een aankoopbewijs. Onze garantie dekt schade aan materialen of installatie-betreffende schade met betrekking tot de fabrikant, met uitzondering van slijtage veroorzaakt door het niet navolgen van de richtlijnen voor het gebruik van dit toestel of door niet-geautoriseerde herstellingen aan het toestel (zoals demontage, blootstelling aan hitte of vochtigheid, enz. Bewaar deze gebruikshandleiding op een veilige plaats daar het belangrijke informatie bevat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXIBOOK RP160SP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXIBOOK RP160SP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag