Gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD KARAOKE SPIDERMAN K11SP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD KARAOKE SPIDERMAN K11SP. Wij hopen dat dit LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD KARAOKE SPIDERMAN K11SP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD KARAOKE SPIDERMAN K11SP te teleladen.


LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD KARAOKE SPIDERMAN K11SP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2343 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD KARAOKE SPIDERMAN K11SP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Probeer niet om het apparaat uit mekaar te halen, laat dit over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Blootstelling aan deze schadelijke laserstraal kan schadelijk zijn voor het menselijk oog. Gelieve op te merken dat dit algemene voorzorgen zijn en misschien geen betrekking hebben op uw apparaat. Gebruik dit product niet in de nabijheid van water en vochtigheid, bijvoorbeeld: in de nabijheid van een bad, wasbak, gootsteen of waskuip; in een natte kelder; of in de buurt van een zwembad. [. . . ] Steek het andere uiteinde van de AC kabel in een geschikt AC 230V ~ 50Hz stopcontact. Belangrijke opmerking: Het stopcontact dient dichtbij het toestel geïnstalleerd te zijn en dient makkelijk toegankelijk te zijn. Om de batterijen te installeren, opent u het batterijcompartiment dat zich aan de achterkant van het apparaat bevindt door de lipjes in te drukken en vervolgens de cover weg te nemen. Opmerking: De AC stroomkabel dient van de AC aansluiting op de achterkant van het apparaat losgekoppeld te zijn om het product te laten werken op batterijen. 5V UP DOWN WAARSCHUWING: Er kan een slechte werking of geheugenverlies optreden door een sterke frequentiestoring of elektrostatische ontlading. Mocht er zich een abnormale functie voordoen, haal de batterijen dan uit en plaats ze opnieuw, of trek de AC kabel uit het stopcontact en steek hem vervolgens terug in. Oplaadbare batterijen dienen uit het speelgoed gehaald te worden alvorens op te laden. Oplaadbare batterijen dienen enkel opgeladen te worden onder toezicht van een volwassene. Verschillende types batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen dienen niet door mekaar gebruikt te worden. Enkel batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type dienen gebruikt te worden. Haal de batterijen uit als u het spel voor een lange tijd niet zult gebruiken. zORG EN ONDERHOUD Zorg dragen voor cd’s • Behandel de cd voorzichting. Laat uw vingers nooit in caon tact komen met de glanzende, onbedrukte kant van de cd. € Als een cd overslaat of vast komt te zitten op een bepaald deel van de cd, is het waarschijnlijk omdat hij vuil of beschadigd (bekrast) is. € Bij het reinigen van de cd, veegt u in rechte lijnen van het midden van de cd naar de uiteinden van de cd. 59 NEDERLANDS NEDERLANDS • Dit apparaat is ontworpen om enkel cd’s af te spelen die voorzien zijn van het identificatielogo zoals hier afgebeeld. Andere cd’s voldoen misschien niet aan de cd-norm, waardoor het kan gebeuren dat ze niet correct afspelen . 19 22 21 20 18 17 16 15 • Cd’s dienen na elk gebruik in hun hoesjes bewaard te worden om zo schade te vermijden. € Stel cd’s niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, een hoge1temperatuur of stof, enz. 5 14 13 12 11 10 9 8 Het apparaat schoonmaken • Om het risico op brand of schokgevaar te voorkomen, dient u het apparaat los te koppelen van de 6 7 AC stroombron voor het schoonmaken. • De afwerking van uw apparaat kan schoongemaakt worden met een stofdoek en dient behandeld te worden als andere meubelen. Wees voorzichtig bij het schoonmaken en het afvegen van de plastic onderdelen. [. . . ] Om de herhaalfunctie te annuleren, drukt u herhaaldelijk op REPEAT (HERHALEN) totdat de herhaalindicator uit gaat. GEPROGRAMMEERD AFSPELEN VAN DE CD Gebruik de programmafunctie om de volgorde te selecteren waarin de nummers afgespeeld zullen worden. Druk op de programmaknop, “01” zal op het scherm knipperen. FWD (DOORSPOELEN) of REW (TERUGSPOELEN) knop om het eerste nummer te selecteren die in de programmareeks zal afgespeeld worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD KARAOKE SPIDERMAN K11SP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD KARAOKE SPIDERMAN K11SP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag