Gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD FERRARI RCD150FE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD FERRARI RCD150FE. Wij hopen dat dit LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD FERRARI RCD150FE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD FERRARI RCD150FE te teleladen.


LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD FERRARI RCD150FE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13656 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD FERRARI RCD150FE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEVAARLIJKE VOLTAGE: De bliksemflits met het pijlsymbool, binnenin een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van nietgeisoleerde gevaarlijke voltage binnenin de behuizing van het toestel, dat mogelijk voldoende is om een elektrische schok aan personen toe te brengen. BENZENE ATTENTIE: Het uitroepingsteken binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke instructies omtrent de werking of het onderhoud (reparatie), in de bijgeleverde handleiding van dit toestel. BENZENE GEVAAR: Onzichtbare en schadelijke laserradiatie wanneer de behuizing open is en het interlock faalde of gebroken werd. Solution nettoyante NEDERLANDS Solution nettoyante VEILIGHEIDSMAATREGELEN LASER VEILIGHEID: Dit toestel werkt met een laser. [. . . ] € Plaats het toestel op een vlakke ondergrond, zoals een tafel, bureu, toonbank, schap, enz. , in de buurt van een 230V 50 Hz AC stopcontact, uit de buurt van direct zonlucht en verwijderd van bronnen zoals extreme hitte, stof, vocht of sterke magnetische velden. TUNING regeling 116 Deze Radio/CD heeft ofwel zes (6) “C” batterijen nodig of een AC-elektriciteitssnoer (bijgeleverd). Steek zes (6) “C” batterijen in (niet bijgeleverd), rekening houdend met de polariteit, aangeduid binnenin het batterijvak (afgebeeld hieronder). Voor de langste speeltijd, raden we aan Alkaline batterijen te gebruiken. Gebruik geen batterijen of accu’s van een verschillend type, dan wel nieuwe en oude door elkaar. Plaats de batterijen en accu’s met de polen in de juiste richting. Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt. WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, stel het toestel opnieuw in of verwijder en verbind opnieuw de batterijen, of haal de AC/DC-adapter uit het stopcontact en steek deze er daarna opnieuw in. 117 NEDERLANDS STROOMBRONNEN STROOMBRONNEN (VERVOLG) AC-WERKING Om het toestel te laten werken met AC-stroom, moet je het kleine uiteinde van het AC-elektriciteitssnoer in het AC-contact, aan de achterkant van het toestel, steken en moet je de stekker in het AC-stopcontact, met 230V AC en 50Hz, steken. Indien de ACstekker niet in de niet-gepolarizeerde AC-wandcontactdoos past, mag je de brede pin niet vijlen of afsnijden. De gebruiker is verantwoordelijk om de verouderde wandcontactdoos door een elektrieker te laten vervangen. OPGELET: • Wanneer de AC-stroom niet wordt gebruikt moet je het AC-elektriciteitssnoer uit de wandcontactdoos en uit het toestel trekking door aan de stekker te trekken (niet aan het snoer). € Steek de stekker volledig in zodat geen enkel deel van de pinnen is blootgesteld. € Het stopcontact zal dichtbij het apparaat geïnstalleerd worden en zal eenvoudig toegan kelijk zijn. 118 NAAR DE RADIO LUISTEREN 1 2 Schuif de FUNCTIE-schakelaar in de RADIO-positie om het toestel aan te zetten en selecteer RADIO modus; de STROOM indicator zal branden. schuif de BAND-schakelaar op om AM , FM of FM ST (Stereo) te selecteren. OPMERKINGEN: • Indien je FM ST selecteert en je op een FM Stereostation afstemt, zal de FM ST indicator branden. € Indien je luistert naar een zwak FM stereostation, kan j edit normaliter verbeteren door de BAND-schakelaar te verschuiven van FM ST naar FM (het geluid zal nu in mono afgespeeld worden). Om de radio uit te zetten, schuif je de FUNCTIE-schakelaar in de UIT-positie; de STROOM indicator zal doven. ANTENNES AM–Dit toestel heeft een ingebouwde ferriet antenne, die in de meeste omgevingen een gepaste ontvangst biedt. [. . . ] Gebruik geen wax of poets spuitbussen of harde reinigingsmiddelen op het toestel. OPGELET Zorg ervoor date r nooit water of andere vloeistoffen binnen het toestel raakt tijdens het reinigen. NEDERLANDS 126 Indien je een problem ervaart met dit toestel, kan je onderstaande table raadplegen alvorens de reparatiedienst te contacteren. Om de garantie of naverkoopdienst te gebruiken, gelieve contact op te nemen met je verkoper met een aankoopbewijs of zend het toestel terug naar ondervermeld adres met een aankoopbewijs. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD FERRARI RCD150FE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXIBOOK RADIO LECTEUR CD FERRARI RCD150FE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag