Gebruiksaanwijzing LEXIBOOK GSM20FZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK GSM20FZ. Wij hopen dat dit LEXIBOOK GSM20FZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK GSM20FZ te teleladen.


LEXIBOOK GSM20FZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXIBOOK GSM20FZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Prima o botão Menu principal / OK (3) e depois prima o botão * para desbloquear o telemóvel. Waarschuwing: Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij. Drücken Sie die Hauptmenü/OK-Taste (3) und dann die * Taste, um das Telefon freizuschalten. [. . . ] WAARSCHUWNG: er kan zich een slechte werking of verlies van geheugen voordien door een sterke frequentiestoring of elektrostatische ontlading. DE TELEFOON IN- EN UITSCHAKELEN Om uw telefoon in of uit te schakelen, druk gedurende 3 seconden op de Aan/Uit toets (8). Als naar een PIN of UPIN wordt gevraagd, voer het vereiste wachtwoord in. Om het wachtwoord bij inschakeling van de telefoon te activeren, voer de volgende stappen uit: ga naar Menu > Settings > Security > tik op “Password protection” (Menu > Instellingen > Beveiliging > tik op “Wachtwoordbeveiliging”). NEDERLANDS 92 DE TELEFOON VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN Eenmaal de telefoon is ingeschakeld, druk op de Hoofdmenu / OK toets (3) en druk * om het scherm uit te schakelen en het toetsenbord te vergrendelen. Druk op de Hoofdmenu / OK toets (3) en druk vervolgens op de * toets om de vergrendeling ongedaan te maken. Indb 92 12/9/16 10:35 am DISPLAYPICTOGRAMMEN EN INDICATOREN Het display van het startscherm bestaat uit 4 zones: Statusbalk Weergave van tijd en datum SIM1 & SIM2-kaarten informatie 01-01-2016 Fri Insert SIM Insert SIM Menu Contacts 12:03 rdien door abnormale Functies van toets (3) & toets (5) Description Icône Signaal SIM1/SIM2: Sterkte van het ontvangen signaal. NEDERLANDS 93 de Menu > woord is igen”) om Gemiste oproepen: Geeft aan dat er één of meerdere oproepen werden ontvangen. Nieuw bericht: Geeft aan dat er één of meerdere ongelezen tekstberichten zijn. Indien laag, ga naar een andere locatie, uit de buurt van obstakels die het signaal kunnen belemmeren. In het startscherm, gebruik de het toetsenbord om het telefoonnummer dat u wilt bellen in te voeren. In het menu Instellingen kunt u de volgende instellingen aanpassen: - Call settings: Pas de oproepinstellingen aan (SIM-kaarten, oproep omleiden, oproep blokkeren, …) - System: Pas de opties van uw telefoon aan (datum/tijd, taal, snelkoppelingen, …) - Display: Pas het display aan (achtergrond, contrast, achtergrondverlichting, …) - Security: Beheer de beveiligingsinstellingen (wachtwoord, telefoon vergrendelen, …) - Profiles: Kies het gewenste geluidsprofiel en pas de opties voor elk profiel aan (beltonen, volume, …) - Network: Pas de netwerkopties aan (internet, GPRS, …) Opmerking: De Vliegtuigmodus ligt in het “Profiles”. IDeze functie stelt u in staat om toegang te krijgen tot het internet (WAP) via mobiele websites. Indb 95 12/9/16 10:35 am NEDERLANDS DATADIENSTEN (INTERNET) Om de MMS en internetfuncties te kunnen gebruiken, schakel eerst de GPRS-dienst in Instellingen > Netwerk in. in “Connection” (“Verbinding”) , selecteer “Network account” (“Netwerkaccount”). Dit menu stelt u in staat om de gegevensaccounts in uw telefoon te controleren, te wijzigen of te verwijderen. U kunt er tevens mee op het internet surfen wanneer u een nieuwe SIMkaart inbrengt en de juiste APN-gegevens invoert. Uw SIM-kaart is over het algemeen voorzien van een lijst met standaard netwerken die automatisch wordt weergegeven. Lik op “Options” (“Opties”) en kies “Add from list” (“Vanaf lijst toevoegen”). N “Options” (“Opties”), selecteer “New account” (“Nieuwe account”) en, indien nodig, I wijzig het veld volgens de aanwijzingen van uw mobiele operator. opmerking: De instellingen zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en uw operator. MMS Als je niet kan verzenden / ontvangen , ervoor te zorgen dat het juiste netwerk profiel is geselecteerd in Messages > Options > Settings > MMS > SIM1/2 MMS Account. [. . . ] Indb 99 12/9/16 10:35 am NEDERLANDS telefoons Specifiek R-limiet is n gebruikt le geteste rtificeerde end lager n zodanig kelijk van netwerk te asisstation ONDERHOUD EN GARANTIE Mobiele telefoons, die van kunststof zijn gemaakt, zijn uiterst breekbaar en gevoelig. Stel uw mobiele telefoon niet bloot aan een lage/hoge vochtigheid en temperatuur, en grote schommelingen in vochtigheid/temperatuur. De ideale omgeving om een mobiele telefoon in op te bergen is bij een temperatuur van circa 20, 5ºC (70ºF) en een vochtigheidsgraad tussen 40% en 50%. Houd de telefoon schoon en berg deze niet op in een vuile of stoffige ruimte. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXIBOOK GSM20FZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXIBOOK GSM20FZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag