Gebruiksaanwijzing LEXIBOOK FASHION CASH REGISTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK FASHION CASH REGISTER. Wij hopen dat dit LEXIBOOK FASHION CASH REGISTER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK FASHION CASH REGISTER te teleladen.


LEXIBOOK FASHION CASH REGISTER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7132 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXIBOOK FASHION CASH REGISTER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Instale las 3 pilas de tipo LR6/AA observando la polaridad correcta indicada en el fondo del compartimento de las pilas y conforme se indica en el diagrama que se muestra aquí al lado. Drücke die , , =" Taste, um die Summe des gesamten Einkaufs zu erhalten. [. . . ] OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt. Vraag aan een volwassene om je te helpen bij het vinden en plaatsen van de juiste batterijen. wAARSCHUWING: Dit product is voorzien van batterijen voor demonstratiedoeleinden. Open het batterijdeksel onderaan het kasregister met behulp van een schroevendraaier. Plaats 3 AA/LR6 batterijen en houd hierbij rekening met de polariteit zoals aangegeven onderaan het batterijvak en volgens de afbeelding hiernaast. Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. WAARSCHUWING: Er kan een slechte werking of geheugenverlies veroorzaakt worden door een sterke frequentiestoring of elektrostatische ontlading. Mocht er een abnormale werking optreden, haal de batterijen dan uit en plaats ze opnieuw. Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. [. . . ] Richtlijnen voor milieubescherming Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval !Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXIBOOK FASHION CASH REGISTER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXIBOOK FASHION CASH REGISTER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag