Gebruiksaanwijzing LEXIBOOK E410Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK E410Z. Wij hopen dat dit LEXIBOOK E410Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LEXIBOOK E410Z te teleladen.


LEXIBOOK E410Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (221 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LEXIBOOK E410Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Richtlijnen voor milieubescherming Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval !Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven. [. . . ] Prima o botão “ON/CE”, depois prima o botão “Euro”. Prima o botão “Rate” para ver a taxa de câmbio guardada na memória. Drücken Sie die « ON/CE » Taste, drücken Sie dann die « Local » Taste. Drücken Sie die « ON/CE » Taste, drücken Sie dann die « Euro » Taste. Drücken Sie die « ON/CE » Taste, um die Anzeige zu löschen. Druk op de «ON/CE» knop, en daarna op de «Local» toets. Voer de lokale munteenheid in, en de omzetting naar Euro wordt automatisch afgebeeld op het scherm. Druk op de «ON/CE» knop, en daarna op de «Euro» toets. Voer het bedrag in Euro in, en de omzetting naar de lokale munteenheid wordt automatisch zichtbaar op het scherm. Druk op de «Rate» toets om de wisselkoers die in het geheugen opgeslagen is af te beelden. [. . . ] Druk op de «ON/CE» knop om de rekenmachine aan te schakelen. Het apparaat schakelt automatisch uit na enkele minuten van non-activiteit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LEXIBOOK E410Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LEXIBOOK E410Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag