Gebruiksaanwijzing LENCO XEMIO-146

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LENCO XEMIO-146. Wij hopen dat dit LENCO XEMIO-146 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LENCO XEMIO-146 te teleladen.


LENCO XEMIO-146 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3235 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LENCO XEMIO-146 BROCHURE (232 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LENCO XEMIO-146

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 5) Gebruik de speler nooit in een vrij droge omgeving, om te voorkomen dat hij statisch wordt. 6) Koppel de speler nooit abrupt van de PC los tijdens downloaden, uploaden of formatteren, om applicatiefouten te voorkomen. 7) Volg als de speler als verwisselbare schijf wordt gebruikt de correcte procedures voor het downloaden en uploaden van bestanden. Ons bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies van bestanden als gevolg van onjuiste bediening. [. . . ] Opmerking: Als de speler wordt uitgeschakeld terwijl hij in de standby modus staat of aan het afspelen is, gaan alle instellingen verloren!U kunt voor Play Music (muziek afspelen), Voice, Setting (instellingen), Intro (bladeren in muziekbestanden), About(geheugen bekijken), Folder (mappen) en Exit de MENU knop indrukken om naar het gewenste submenu te gaan. 1 Muziek afspelen a) Vanuit de MP3 standby modus kunt u de knop indrukken om MP3-muziekbestanden af te spelen, en de knop nogmaals indrukken om te Om de speler terug te zetten in de MP3 standby modus drukt u vanuit de playknop in en houdt deze 2 seconden ingedrukt; druk de knop kiezen om het vorige of het volgende nummer af te of de of de knop indrukken en vasthouden knop indrukken om snel achteruit knop nogmaals in en de speler keert terug naar stap "a)". Vanuit de STOP modus kunt u de Vanuit de PLAY modus kunt u de om de door u gewenste muziek snel op te zoeken. Kies in de PLAY-modus de V+ of de V- knop om de geluidssterkte aan te De speler slaat gegevens op en schakelt uit als u in de MP3 standby modus, de Ð knop gedurende 3 seconden ingedrukt houdt. Knop kiezen om het vorige of het volgende voice-bestand af te of de of de knop indrukken en vasthouden om de knop indrukken en vasthouden om snel D) Vanuit de STOP modus kunt u de e) Vanuit de Play modus kunt u de Achteruit of vooruit te spoelen in dit voice-bestand. Om in de MP3 standby modus te komen, drukt u vanuit de voice standby modus de knop gedurende 2 seconden in. Opmerking: De EQ keuze is niet beschikbaar als u voice bestanden afspeelt. Voice standby modus de A-B/REC knop gedurende 2 seconden in; druk de A-B/REC knop nogmaals in om het opnemen te beëindigen. U kunt de Om het spelen te hervatten drukt u deze knop ten derde male in. Pause recording (Opnemen pauzeren) Stop recording (Opnemen beëindigen) knop indrukken om de opgenomen voice af te spelen, en deze knop nogmaals indrukken om te pauzeren. 3 Functies instellen Vanuit de MP3 modus of de voice standby modus, kiest u de MENU knop om in het hoofdmenu terecht te komen, en drukt u de (Instellingen) te kiezen, en de opnemen, taal, exit. Druk de MENU knop in om de gekozen EQ instelling op te of de knop in om Setting knop om te bevestigen. Druk de MENU knop in om de gekozen instelling 7Taal instellen Druk op de of de knop om uit de volgende talen te kiezen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Pools, Deens, Portugees, Italiaans, Nederlands, Fins en Zweeds. 4 Muziek intro Vanuit de MP3 modus of de voice standby modus, kiest u de MENU knop om in het hoofdmenu terecht te komen, en drukt u de of de knop in om de muziek intro functie te kiezen, en vervolgens de MENU knop om te bevestigen. Tijdens intro zal het apparaat de eerste 10 seconden van ieder muziekbestand afspelen, en dan naar het volgende bestand schakelen. 5 Geheugen bekijken Vanuit de MP3 modus of de voice standby modus, kiest u de MENU knop om in het hoofdmenu terecht te komen, en drukt u de of de knop in om de functie "geheugen bekijken" te kiezen, en vervolgens de MENU knop om te bevestigen. 6 Mappenfunctie Vanuit de MP3 modus of de voice standby modus, kiest u de MENU knop om in het hoofdmenu terecht te komen, en drukt u de of de knop in om de U drukt de MENU knop in en houdt deze ingedrukt om naar een bestand te bladeren, en u drukt de of de knop in om het gewenste bestand te kiezen. Druk de MENU knop nogmaals in; u kunt muziek afspelen of verwijderen. Opmerking: U kunt de opnamemap en de opgenomen bestanden niet bekijken als u in de afspeelmodus bent; dit kan alleen in de modus voice afspelen. [. . . ] In de hoofdmap kunnen maximaal 256 mappen of bestanden worden opgeslagen (als de bestandsnaam langer dan 8 karakters is, neemt het maximum aantal mappen of bestanden in overeenkomstige mate af). Als dit maximum wordt overschreden, maak dan een Kan het MP3 bestand dat door de gebruiker is gemaakt niet afspelen. De MP3-bestanden zijn met een verschillende compressieratio en formaat gemaakt; omdat deze speler standaard gecomprimeerde MP3 ondersteunt, wordt u verzocht geen één- of tweevoudige compressie te gebruiken. PC kan de MP3 speler niet herkennen Geen reactie nadat de knop wordt ingedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LENCO XEMIO-146

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LENCO XEMIO-146 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag