Gebruiksaanwijzing LENCO DVD-432

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LENCO DVD-432. Wij hopen dat dit LENCO DVD-432 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LENCO DVD-432 te teleladen.


LENCO DVD-432 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1202 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LENCO DVD-432

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 19) Stel het apparaat niet bloot aan druppend of spattend water en plaats geen voorwerpen die zijn gevuld met water, zoals vazen, op het apparaat. WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. WAARSCHUWING: Stel de batterijen niet bloot aan hevige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. [. . . ] Voor meer informatie over het uitvoerformaat, kijk in de handleiding van uw TV. HD Resolution Nadat u de video-uitvoer op HD heeft ingesteld, kunt u de resolutie van de HDMI-uitvoer kiezen. Digital output Stel de audio-uitvoer op de Coax-poorten zo in dat deze goed werkt met de op de speler aangesloten audio-apparatuur (bijv. ON: Het systeem zal de samplingrate verlagen voor audio met een hoge samplingrate (meer dan 96K). Opmerking: Er is een wachtwoord vereist voor het instellen van Ouderlijk Toezicht. Set Password Voer een wachtwoord van vier cijfers in en druk vervolgens op OK om te bevestigen. Opmerking: Als u uw wachtwoord vergeten bent kunt u het universele wachtwoord 6666 gebruiken om te ontgrendelen. Een MP3/WMA/MPEG4-disk heeft een mappenstructuur zoals in de bovenstaande afbeelding. Gebruik de richtingstoetsen om een hoofdmap te kiezen en druk vervolgens op OK om de submap te openen. Gebruik de richtingstoetsen om de gewenste track te kiezen en druk op OK om het geselecteerde bestand af te spelen. Om terug te keren naar het bovenliggende menu icoontje en drukt u op OK. Optiemenu Filter: Met deze optie kunt u bestandcategorieën selecteren die getoond worden in de bladerlijst. Als het afspelen het einde van de lopende track/hoofdstuk heeft bereikt, springt het afspelen naar een willekeurige volgende track/hoofdstuk. Music Intro: In deze modus wordt elk bestand 10 seconden afgespeeld, hierna gaat de speler verder naar het volgende bestand. Add to program: Gebruik deze optie in combinatie met Edit Mode om een afspeellijst te creëren. Clear program: Gebruik deze optie in combinatie met Edit Mode als het apparaat volledig is gestopt (druk twee keer op STOP) in de Browser View om tracks uit de afspeellijst te verwijderen. [. . . ] Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LENCO DVD-432

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LENCO DVD-432 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag