Gebruiksaanwijzing LACIE USB-SLEUTEL ZWART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE USB-SLEUTEL ZWART. Wij hopen dat dit LACIE USB-SLEUTEL ZWART handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE USB-SLEUTEL ZWART te teleladen.


LACIE USB-SLEUTEL ZWART : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (991 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE USB-SLEUTEL ZWART DATASHEET (163 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE USB-SLEUTEL ZWART

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Garantiegegevens 3 3 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 15 16 17 17 19 21 22 23 gebruikershandleiding | Voorwoord Copyrights Copyright © 2006 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. [. . . ] Ga naar de Menubalk en open Ga naar. en schakel de drive in door op de blauwe knop te drukken. 3. In de ma's en dubbelklik vervolgens op Schijfhulpprogramma in de map Hulpprogramma's. linkerkant van het venster staat een lijst met beschikbare harddisk-drives. Er wordt nu een volume weergegeven dat de interne harde schijf aangeeft en een volume met de naam LaCie Hard Drive. waarin u de drive wilt onderverdelen door op het keuzemenu dat begint met Huidig te klikken (Mac OS 10. x biedt u de mogelijkheid de drive onder te verdelen in maximaal 8 partities). U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur: . voor elke partitie, kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard of UNIX-bestandssysteem) en de volumegrootte. Als u de nieuwe volumes opslaat, worden alle bestaande volumes gewist. de volumestructuur in die u hebt geselecteerd, waarna de nieuwe drive klaar is voor gebruik. 6. Kies via de knop Volumestructuur het aantal partities Hulpprogramma Schijfbeheer (Mac) BELanGrIjkE InFOrmaTIE: Raadpleeg pagina 11, Nuttige informatie, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. 7. Klik, nadat u de volumestructuur, het aantal partities, de BELanGrIjkE InFOrmaTIE: Apple adviseert: als u geen specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem te gebruiken, kunt u de drive het best formatteren met Mac OS Extended, omdat Mac-gebruikers hiermee over een meer vertrouwde gebruiksomgeving kunnen beschikken. 9. Mac OS 10. x stelt nu automatisch het aantal partities en gebruikershandleiding | nuttige informatie . . Hi-Speed USB . 0-aansluiting Wat is USB 2. 0? De nieuwe standaard USB 2. 0 biedt grotere bandbreedte voor snelle randapparatuur zoals externe harddrives, snelle scanners en cd-rw-drives. USB 2. 0 biedt overdrachtsnelheden tot 480 Mb/s. , maar is daarnaast toch neerwaarts compatibel met USB 1. 1-apparaten. USB 2. 0 kan nog steeds worden gebruikt voor het aansluiten van tragere USB 1. 1-poorten en -apparaten zoals digitale camera's, scanners, modems, toetsenborden, muizen, joysticks en printers. Onder het USB 2. 0-systeem hoeft bestaande USB-randapparatuur niet te worden gemodificeerd en hoeven tragere apparaten geen grotere prestaties te leveren: ze blijven gewoon werken als USB 1. 1-apparaten. Zie voor installatieaanwijzingen de documentatie meegeleverd met de hostadapterkaart. LaCie levert alleen de USB 2. 0-stuurprogramma's voor haar eigen randapparatuur, niet voor de hostadapterkaarten van andere fabrikanten. Ga om de juiste stuurprogramma's voor uw hostadapterkaart te zoeken naar de website van de fabrikant van de kaart. USB-kabels en -aansluitingen Met de drive van LaCie wordt een goedgekeurde USB 2. 0-kabel meegeleverd, zodat een maximale gegevensoverdrachtsnelheid is gewaarborgd bij aansluiting op een USB 2. 0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1. 1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1. 1 van kracht. Er zijn ook verschillende typen USB-aansluiting, bijvoorbeeld de minikabel en het apparaatuiteinde. Neem contact op met de klantenservice van LaCie of met uw LaCie-wederverkoper voor nadere inlichtingen. USB 2, 0-logo USB 1. 1-logo USB 2. 0-hostbusadapters en hun werking Als u gebruik wilt maken van de nieuwste prestatieverbeteringen in USB 2. 0, moet uw computer zijn uitgerust met een USB 2. 0-hostbusadapterkaart (afzonderlijk verkrijgbaar of ingebouwd door de fabrikant van uw pc) en de bijbehorende stuurprogramma's. [. . . ] De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via HiSpeed USB 2. 0. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2. 0-poort op de computer?Gebruikt u een goedgekeurde Hi-Speed USB 2. 0-kabel voor het aansluiten van de drive? gebruikershandleiding | 0 Contact opnemen met de klantenservice . Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE USB-SLEUTEL ZWART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE USB-SLEUTEL ZWART zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag