Gebruiksaanwijzing LACIE USB KEY MAX ORANJE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE USB KEY MAX ORANJE. Wij hopen dat dit LACIE USB KEY MAX ORANJE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE USB KEY MAX ORANJE te teleladen.


LACIE USB KEY MAX ORANJE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1486 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE USB KEY MAX ORANJE DATASHEET (131 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE USB KEY MAX ORANJE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] USB key max Hi-Speed USB 2. 0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch LaCie USB Key MAX Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Formatteren en partitioneren 2. 3 Uw LaCie Harde Schijf loskoppelen 3. 1. Formatteren voor Mac-gebruikers 4. 1 USB 2. 0-verbinding Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 3 5 6 7 8 8 10 11 12 14 15 15 16 17 17 19 20 21 22 9 4. Garantiegegevens Contactgegevens van LaCie Technische Ondersteuning LaCie USB Key MAX Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Copyrights voorbehouden. [. . . ] Windows geeft een lijst met de harddrives die op het geduid met het pictogram systeem zijn geïnstalleerd. Zoek de drive die wordt aanknop op het pictogram en selecteer Initialiseren. . Klik met de rechtermuisknop op het vakje aan de rechterkant met de tekst Niet toegewezen en selecteer Nieuwe partitie. . . Klik op de eerste pagina van de "wizard Nieuwe partitie" op Volgende. 8. 11. Klik op Volgende. (vervolg op de volgende pagina) Afbeelding 3. 1. 2. B LaCie USB Key MAX Gebruikershandleiding 12. In het venster Partitie formatteren kunt u de optie Snel formatteren kiezen. Hiermee kunt u veel sneller formatteren, maar Schijfbeheer controleert de drive niet op fouKlik op Volgende. Formatteren en partitioneren pagina ten. Windows schijfbeheer formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive verschijnt in Deze computer en is gereed voor gebruik. Afbeelding 3. 1. 2. C Afbeelding 3. 1. 2. D stuk 3. Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofd- LaCie USB Key MAX Gebruikershandleiding Formatteren en partitioneren pagina 3. 2. Sluit de drive aan op de computer en wacht tot deze geactiveerd wordt. Selecteer Utilities (Hulpprogramma's) in het menu Go (Ga) op de Finder-menubalk. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Wanneer gebruikershandleidingen en hulpprogramma's verwijderd zijn kunt u deze downloaden vanaf 3. Selecteer het volume met de naam LaCie Hard Drive uit de lijst van beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. www. lacie. com. Om opnieuw te formatteren voor gebruik bij Windows en Mac: a. Kies in het menu Volume Scheme (Volume-indeling): de mogelijkheid om ten hoogste 16 partities op een schijf het aantal partities dat u wilt maken (Mac OS 10. x geeft u te maken). U kunt de grootte van elke partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur: . Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofd- 7. Maak in het onderdeel Volume Information (Volumegegevens) een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MS-DOS als u stap 5 hebt uitgevoerd). dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX- BELangrijkE infOrmaTiE: Appel beveelt aan bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Exbruikers bekender is. tended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-ge- 8. Klik op Partition (Partitioneren) nadat u de volume-opties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partition (Partitioneren) als het waarschuwingsbericht blijft verschijnen. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. LaCie USB Key MAX Gebruikershandleiding Informatie over interface en gegevensoverdracht pagina 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding aansluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. [. . . ] Controleer of de Hi-Speed USB 2. 0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer deze opnieuw. Zie 1. 2 Minimale systeemvereisten. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2. 0-poort op de computer?Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2. 0? LaCie USB Key MAX Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 0 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE USB KEY MAX ORANJE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE USB KEY MAX ORANJE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag