Gebruiksaanwijzing LACIE TWO BIG ESATA & USB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE TWO BIG ESATA & USB. Wij hopen dat dit LACIE TWO BIG ESATA & USB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE TWO BIG ESATA & USB te teleladen.


LACIE TWO BIG ESATA & USB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2584 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE TWO BIG ESATA & USB DATASHEET (195 ko)
   LACIE TWO BIG ESATA & USB (2564 ko)
   LACIE TWO BIG ESATA & USB DATASHEET (221 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE TWO BIG ESATA & USB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Two Big eSATA & USB Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Snelste (RAID 0) 4 4 6 7 7 8 9 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 21 23 23 23 24 25 25 26 26 27 28 30 30 32 32 LaCie Two Big eSATA & USB Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 7. 2. Garantie 33 34 34 35 35 36 37 38 39 LaCie Two Big eSATA & USB Gebruikershandleiding Volgende pagina Copyrights Copyright © 2006 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. [. . . ] BELangrijkE infOrmaTiE: Na continu gebruik van de LaCie Two Big eSATA & USB kunnen de schijven heet zijn. LET OP:De garantie van de drive is niet geldig indien u de defecte drive vervangt door een drive die niet geleverd werd door LaCie. 1. Verwijder het voorpaneel door de bovenhoeken vast te pakken en deze lichtjes op te tillen, waarna u het paneel tabblad "verwijderen" naar voren trekt. Haal de grijze extractiehandgreep tevoorschijn door uw vinger in de ring te steken en er lichtjes aan te trekken (Fig. Trek voorzichtig de harde drive uit (Fig. 4, 1. B). Afbeelding 4, 1. Afbeelding 4, 1. B. 4. 2. Nieuwe Firmware installeren (upgrade) LaCie kan regelmatig firmware updates aanbieden voor de Two Big. Voor de procedure, gelieve contact op te nemen met de technische ondersteuningdienst van La Cie. LaCie Two Big eSATA & USB Gebruikershandleiding LaCie Two Big Front Panel Indicators pagina 5. LaCie Two Big eSATA & USB Front Panel LED Indicators Zowel de disk-drives en de system-to-host connecties hebben LEDs die de toestand van de drive en het systeem weergeven (Fig. 5. A. ). De volgende tabel toont de verschillende LED standen en hun indicaties. Tabel A: LED Display lichten n LED Drive 1 Drive 2 Systeem n Aan (Solid) Drive is bezig met het heropbouwen (blauw) Drive is bezig met het heropbouwen (blauw) Stroom aan (groen) n Uit Geen toegang tot de drive Geen toegang tot de drive Stroom uit of defecte firmware n Knipperend Slechte drive of geen verbinding met de host Slechte drive of geen verbinding met de host N. v. t. n Flitsen Normale lees-/ schrijf- activiteit Normale lees-/ schrijf- activiteit N. v. t. Drive LED 1 (linkerdrive) Drive LED 1 (rechterdrive) Systeem LED Afbeelding 5. A. TEchnischE OPmErking: De gemakkelijkste manier om een knipperend LED van een flitsend LED te kunnen onderscheiden, is dat het flitsen stopt na het einde van de lees-/schrijf- activiteit, het knipperen stopt niet. Het tempo van het knipperen is trager, maar het verschil is moeilijk te zien met het blote oog. LaCie Two Big eSATA & USB Gebruikershandleiding Technische tips pagina 6. Beschikbare opslagcapaciteit Een gigabyte (GB) is gelijk aan 1. 000. 000. 000 bytes. Voordat u een harddisk kunt gaan gebruiken, moet u deze eerst formatteren. Bij het formatteren van een disk gebeurt het volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve gegevens van de disk, test de disk of alle sectoren betrouwbaar zijn, markeert defecte sectoren (bijvoorbeeld door krassen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt voor het zoeken van informatie. Na het formatteren kan de werkelijk beschikbare opslagcapaciteit variëren, afhankelijk van de bsturingsomgeving. De werkelijk beschikbare opslagcapaciteit is gewoonlijk ongeveer 5 tot 10% minder dan de capaciteit in ongeformatteerde vorm. TEchnischE OPmErking: De opslagcapaciteit van een array hangt af van het RAID-niveau. De capaciteit van een RAID-array kan worden berekend door de capaciteit van de drives in de array te vermenigvuldigen met het aantal niet-redundante drives. LaCie Two Big eSATA & USB Gebruikershandleiding Technische tips pagina 6. 2. Mac-gebruikers De LaCie Two Big eSATA & USB is gepreformatteerd in HFS+ (Mac OS Extended). Dit deel helpt u om te beslissen of het nodig is om uw Two Big te reformatteren. Gebruikers met Mac OS 10. x: U kunt de drive aanpassen door deze opnieuw te formatteren en/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. Voor optimale prestaties in Mac OS-omgevingen formatteert en partitioneert u de drive als één groot volume met de bestandsindeling `Mac OS uitgebreid'. [. . . ] Sluit aan op een andere USB-poort. Het Besturingssysteem herkent de virtuele drives van LaCie niet. Controleer HBA BIOS herkent leeg LaCie Two Big eSATA & USB. Vooraleer de besturing te herconfigureren, gebruik het besturingssysteem van Schijfbeheer om partities te verwijderen van het volume. Problemen oplossen met het stuurprogramma: · Controleer de actieve status van de driver. In Windows moet in Apparaatbeheer het SCSIpictogram naast de HBA staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE TWO BIG ESATA & USB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE TWO BIG ESATA & USB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag