Gebruiksaanwijzing LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION. Wij hopen dat dit LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION te teleladen.


LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1585 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION DATASHEET (1174 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION (1588 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION DATASHEET (1174 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION WHITE PAPER (1044 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION FICHE PRODUIT (1196 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION QUICK INSTALL GUIDE (2514 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie SAFE Mobile Hard Drive met codering Gebruikershandleiding Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina's van deze handleiding zijn geoptimaliseerd voor weergave op het scherm, zijn deze tevens geformatteerd voor afdrukken op papier van 8 1/2" x 11" en van A4-formaat. U krijgt hierdoor de mogelijkheid om de volledige handleiding of alleen een bepaalde pagina of hoofdstuk af te drukken. Afsluiten: Voor Windows: Selecteer in de menubalk boven aan het scherm: File > Quit. Voor Mac: Selecteer in de menubalk boven aan het scherm Acrobat > Quit Acrobat. In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief weergegeven alinea's duiden op een pictogram dat het gegeven type informatie beschrijft. Belangrijke informatie: Dit pictogram verwijst naar een belangrijke stap die moet worden uitgevoerd. Technische opmerking: Dit pictogram verwijst naar tips voor het maximaliseren van de prestaties. Let op! [. . . ] Deze bestandssysteemspecificatie is verouderd, en Mac OS Uitgebreid is efficiënter. Gebruik dit bestandssysteem alleen als u een volume aanmaakt kleiner dan 32 MB, met gebruik van een Mac met een 680X0-processor, of als u een bestandssysteem opzet dat gebruikt moet kunnen worden door Macs met Mac OS 8. 0 of lager. HFS+ - Mac OS Uitgebreid De term `Mac OS Uitgebreid' heeft betrekking op het bestandssysteem dat wordt gebruikt door Mac OS 8. 1 en hoger. HFS+ staat voor een optimalisatie van het oudere HFS-bestandssysteem waarbij de ruimte op de harddisk efficiënter wordt gebruikt. Het is gebaseerd op HFS, maar het aantal blokken is uitgebreid van 65. 536 tot 4, 29 miljard. MS-DOS-bestandssysteem Dit is het Microsoft-bestandssysteem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. UNIX-bestandssysteem Dit is het bestandssysteem dat is gebaseerd op UNIX. Dit systeem wordt bij voorkeur gebruikt door mensen die op UNIX gebaseerde toepassingen ontwikkelen binnen Mac OS 10. x. Als u geen specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem te gebruiken, kunt u de drive het beste formatteren met Mac OS Uitgebreid (HFS+), omdat Mac-gebruikers hiermee over een vertrouwde gebruiksomgeving kunnen beschikken. LaCie SAFE Mobile Hard Drive met codering Gebruikershandleiding 7. Start de softwaretoepassing. Nadat u de LaCie-harddrive hebt ingesteld kunt u hem herformatteren naar behoefte. 2. Belangrijke informatie: Het eerste volume dat verschijnt, een virtuele partitie met enkele megabytes aan gegevens, kan niet worden geformatteerd. 7. 2. 1. Windows-gebruikers · Windows 2000 en XP - Gebruik het hulpprogramma Schijfbeheer, dat deel uitmaakt van het besturingssysteem. Formatteren onder Windows 2000 en Windows XP Het formatteren van een drive op een computer die draait onder Windows 2000 of Windows XP gaat in twee stappen: (1) een handtekening installeren op de drive, en (2) formatteren van de drive. 3) Klik in het venster Computerbeheer op Schijfbeheer (onder het kopje Opslag). 4) Windows geeft een lijst met de harddrives die op het systeem zijn geïnstalleerd. Zoek de LaCie-drive op die u hebt aangesloten, markeer hem, rechtsklik op de naam en selecteer Formatteren. LaCie SAFE Mobile Hard Drive met codering Gebruikershandleiding 7. Nuttige informatie bladzijde 37 5) In dit scherm wordt u gevraagd om een naam in te voeren voor de harddrive standaard is het LACIE), een van de beschikbare bestandssysteemindelingen (NFTS) te kiezen en een gegevenseenheid toe te wijzen. Klik op OK om door te gaan. 6) Nadat u de volumegegevens hebt ingesteld voor de nieuwe harddrive en op OK hebt geklikt geeft Windows nogmaals een waarschuwing. Klik op OK om door te gaan, dan begint Windows de harddrive te formatteren. Na voltooiing van het formatteren kunt u de harddrive in gebruik nemen. Belangrijke informatie: Aangezien de SAFE Mobile Hard Drive wordt beschouwd als een verwijderbare drive, kan hij niet worden gepartitioneerd. LaCie SAFE Mobile Hard Drive met codering Gebruikershandleiding 7. 2. 2. Nuttige informatie bladzijde 38 · Mac OS 10. 2. x - Gebruik de Disk Utility van Apple, die deel uitmaakt van het besturingssysteem. Formatteren onder Mac OS 10. 2. x of hoger Waarschuwing! [. . . ] Overschrijven - Gegevens over bestaande gegevens heen schrijven, waardoor de oorspronkelijke gegevens worden gewist. Partitioneren - Nadat een harddrive is geformatteerd, is deze nog niet gereed voor het opslaan van bestanden. De drive moet worden onderverdeeld in secties die speciale informatie bevatten die vereist is om een Mac of pc te laten werken en andere secties voor het opslaan van de bestanden. Dit proces van het onderverdelen van de harddrive wordt partitionering genoemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WITH ENCRYPTION zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag