Gebruiksaanwijzing LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE te teleladen.


LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1838 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE DATASHEET (1130 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WHITE PAPER (219 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE QUICK START GUIDE (4462 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE QUICK START GUIDE 2 (2514 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE (809 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE DATASHEET (1133 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE WHITE PAPER (152 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE QUICK START GUIDE (4462 ko)
   LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE QUICK START GUIDE 2 (2514 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding bij de LaCie SAFE mobiele harddrive V 1. 0 User's Manual Handbuch Manuel Utilisateur Manual de Instrucciones Guida Utente LaCie SAFE mobiele harddrive Gebruikershandleiding Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina's van deze handleiding zijn geoptimaliseerd voor weergave op het scherm, zijn deze tevens geformatteerd voor afdrukken op papier van 8 1/2" x 11" en van A4-formaat. U krijgt hierdoor de mogelijkheid om de volledige handleiding of alleen een bepaalde pagina of paragraaf af te drukken. Afsluiten: Voor Windows: selecteer in de menubalk boven aan het scherm File > Quit. Voor Mac: selecteer in de menubalk boven aan het scherm Acrobat > Quit Acrobat. In deze handleiding gebruikte pictogrammen Bij gecursiveerde alinea's staat een pictogram dat het gegeven type informatie kenmerkt. Belangrijke informatie: Dit pictogram verwijst naar een belangrijke stap die moet worden uitgevoerd. Technische opmerking: Dit pictogram verwijst naar tips voor het maximaliseren van de prestaties. Let op! [. . . ] Mac-gebruikers Mac OS 10. x-gebruikers: U kunt voor het formatteren van de drive kiezen uit de volgende vier indelingen: Mac OS Standaard (HFS), Mac OS Uitgebreid (HFS+), MS-DOS-bestandssysteem en UNIX-bestandssysteem (UFS). HFS - Mac OS Standaard De term `Mac OS Standaard' heeft betrekking op het bestandssysteem dat door Mac OS 8. 0 en lager wordt gebruikt. Deze bestandssysteemspecificatie is verouderd, en Mac OS Uitgebreid is efficiënter. Gebruik dit bestandssysteem alleen als u een volume aanmaakt kleiner dan 32 MB, met gebruik van een Mac met een 680X0-processor, of als u een bestandssysteem opzet dat gebruikt moet kunnen worden door Macs met Mac OS 8. 0 of lager. HFS+ - Mac OS Uitgebreid De term `Mac OS Uitgebreid' heeft betrekking op het bestandssysteem dat wordt gebruikt door Mac OS 8. 1 en hoger. HFS+ staat voor een optimalisatie van het oudere HFS-bestandssysteem waarbij de ruimte op de harddisk efficiënter wordt gebruikt. Het is gebaseerd op HFS, maar het aantal blokken is uitgebreid van 65. 536 tot 4, 29 miljard. MS-DOS-bestandssysteem Dit is het Microsoft-bestandssysteem dat beter bekend staat als FAT 32. Dit is het bestandssysteem dat u gebruikt als u de harddrive van LaCie gebruikt voor zowel Mac als Windows. UNIX-bestandssysteem Dit is het bestandssysteem dat is gebaseerd op UNIX. Dit systeem wordt bij voorkeur gebruikt door mensen die op UNIX gebaseerde toepassingen ontwikkelen binnen Mac OS 10. x. Als u geen specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem te gebruiken, kunt u de drive het beste formatteren met Mac OS Uitgebreid (HFS+), omdat Mac-gebruikers hiermee over een vertrouwde gebruiksomgeving kunnen beschikken. LaCie SAFE mobiele harddrive Gebruikershandleiding 7. Windows-gebruikers Nadat u de LaCie-harddrive hebt ingesteld kunt u deze naar behoefte herformatteren of partitioneren. · Windows 2000 en XP - Gebruik het hulpprogramma Schijfbeheer, dat deel uitmaakt van het besturingssysteem. Formatteren en partitioneren onder Windows 2000 en Windows XP Het proces van het formatteren en partitioneren van een drive op een computer die draait onder Windows 2000 of Windows XP bestaat uit twee stappen: (1) een handtekening installeren op de drive, en (2) partitioneren/ formatteren van de drive. 3) Selecteer in het venster Computerbeheer de optie Schijfbeheer (onder het kopje Opslag). 4) Windows geeft een lijst met de harddrives die op het systeem zijn geïnstalleerd. Zoek de LaCie-drive op die u hebt aangesloten, markeer deze, klik met de rechtermuisknop op de naam en selecteer Formatteren. LaCie SAFE mobiele harddrive Gebruikershandleiding 7. Nuttige informatie bladzijde 32 5) Wanneer Windows een waarschuwing weergeeft, klikt u op Yes (ja) om verder te gaan. 6) In dit scherm wordt u gevraagd om een naam in te voeren voor de harddrive (standaard is het LACIE), een bestandssysteemindeling te kiezen en een gegevenseenheid toe te wijzen. Indelingen voor bestandssystemen voor een nadere toelichting op de verschillen tussen de twee systemen. 7) Nadat u de volumegegevens hebt ingesteld voor de nieuwe harddrive en op OK hebt geklikt geeft Windows nogmaals een waarschuwing. Klik op OK om door te gaan, dan begint Windows de harddrive te formatteren. Nadat het formatteren voltooid is, kunt u de harddrive in gebruik nemen. LaCie SAFE mobiele harddrive Gebruikershandleiding 7. 2. 2. Nuttige informatie bladzijde 33 · Mac OS 10. x - Gebruik de Disk Utility van Apple, die deel uitmaakt van het besturingssysteem. Formatteren en partitioneren met Mac OS 10. x Waarschuwing!Dus als er gegevens op staan die u wilt beschermen of nog verder gebruiken, maak er dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 1) Sluit de drive aan op de computer via de USB 2. 0-poort en haal een geregistreerde vinger over de sensor voor toegang tot het gegevensopslaggebied van de LaCie SAFE-drive. [. . . ] Overschrijven - Gegevens over bestaande gegevens heen schrijven, waardoor de oorspronkelijke gegevens worden gewist. Partitioneren - Nadat een harddrive is geformatteerd, is deze nog niet gereed voor het opslaan van bestanden. De drive moet worden onderverdeeld in secties die speciale informatie bevatten die vereist is om een Mac of pc te laten werken en andere secties voor het opslaan van de bestanden. Dit proces van het onderverdelen van de harddrive wordt partitionering genoemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE SAFE MOBILE HARD DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag