Gebruiksaanwijzing LACIE SAFE BIOMETRIC HARD DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE SAFE BIOMETRIC HARD DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE SAFE BIOMETRIC HARD DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE SAFE BIOMETRIC HARD DRIVE te teleladen.


LACIE SAFE BIOMETRIC HARD DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3777 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE SAFE BIOMETRIC HARD DRIVEQUICK INSTALLATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nuttige informatie 22 24 24 25 LaCie SAFE-harddrive Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 3 7. 1. Bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers Mac-gebruikers 25 25 26 27 29 31 32 7. 2. De LaCie SAFE-harddrive formatteren Windows-gebruikers Mac-gebruikers 27 7. 3. Garantiegegevens Verklarende woordenlijst 31 33 35 39 40 42 43 LaCie SAFE-harddrive Gebruikershandleiding pagina 4 Volgende Copyrights Copyright © 2006 LaCie. [. . . ] Volumes die zijn gemaakt in NTFS kunnen alleen rechtstreeks worden benaderd (niet via shares) door Windows NT, Windows 2000 en XP, zonder hulp van producten van andere leveranciers. Richtlijnen voor de keuze tussen FAT 32 en NTFS Gebruik FAT32 in de volgende gevallen: · U wilt onder elk besturingssysteem toegang hebben tot uw gegevens. FAT 32 is compatibel met Windows 2000, Windows XP en Mac OS 10. x; ringssysteem dan Windows NT of Windows 2000; · U gaat dual booting gebruiken met een ander bestu· In de toekomst gaat u mogelijk gebruikmaken van dual booting. Nadat u een volume hebt geconverteerd van NTFS naar FAT 32, is er geen weg terug. U kunt wel converteren van NTFS naar FAT 32, maar niet omgekeerd. LaCie SAFE-harddrive Gebruikershandleiding Nuttige informatie pagina 26 Gebruik NTFS in de volgende gevallen: · U wilt de prestaties van uw drives optimaliseren onder Windows 2000 of XP; · U hebt een archiveringssysteem nodig dat kan worden gespiegeld of gestructureerd als een RAID 5configuratie. · U wilt bestanden coderen, machtigingen aan bestan- den toewijzen of toegangscontrole voor bestanden uitvoeren; · U wilt partities van meer dan 32 GB formatteren; · U moet afzonderlijke bestanden archiveren die groter zijn dan 4 GB; BELANGRIJKE INFORMATIE:Als u de harddrive zowel op Macs als onder Windows wilt gebruiken, kunt u de drive het beste geformatteerd laten in FAT 32. Mac Users Mac OS 10. x-gebruikers: U kunt voor het formatteren van de drive kiezen uit de volgende vier indelingen: Mac OS Standaard (HFS), Mac OS Uitgebreid (HFS+), MS-DOS-bestandssysteem en UNIX-bestandssysteem (UFS). HFS - Mac OS Standaard De term `Mac OS Standard' heeft betrekking op het bestandssysteem dat door Mac OS 8, 0 en eerdere versies wordt gebruikt. Deze bestandssysteemspecificatie is verouderd, en Mac OS Uitgebreid is efficiënter. Gebruik dit bestandssysteem alleen als u een volume aanmaakt kleiner dan 32 MB, met gebruik van een Mac met een 680X0-processor, of als u een bestandssysteem opzet dat gebruikt moet kunnen worden door Macs met Mac OS 8. 0 of lager. HFS+ - Mac OS Uitgebreid De term `Mac OS Extended' heeft betrekking op het bestandssysteem dat door Mac OS 8. 1 en latere versies wordt gebruikt. HFS+ staat voor een optimalisatie van het oudere HFS-bestandssysteem waarbij de ruimte op de harddisk efficiënter wordt gebruikt. Het is gebaseerd op HFS, maar het aantal blokken is uitgebreid van 65. 536 tot 4, 29 miljard. U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volume-indeling:. aan voor elke partitie, kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard of UNIX-bestandssysteem) en de volumegrootte. Hulpprogramma Schijfbeheer (Mac) BELANGRIJKE INFORMATIE: Zie paragraaf 7. 1. Bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde beschrijving over de verschillen tussen de twee systemen. 7. Klik nadat u de volumestructuur, het aantal partities, de grootte en de gewenste opties hebt geselecteerd op OK. Als u de nieuwe volumes bewaart, worden alle bestaande volumes gewist. Klik op Partitioneer om door te gaan. BELANGRIJKE INFORMATIE: Apple adviseert: als u geen specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem te gebruiken, kunt u de drive het best formatteren met Mac OS Extended, omdat Mac-gebruikers hiermee over een meer vertrouwde gebruiksomgeving kunnen beschikken. LaCie SAFE-harddrive Gebruikershandleiding Nuttige informatie pagina 30 9. Mac OS 10. x stelt nu automatisch het aantal parti- ties en de volumestructuur in die u hebt geselecteerd, waarna de nieuwe drive klaar is voor gebruik. Formatteren van NTFS naar HFS+ Als de LaCie SAFE-drive al is geformatteerd in NTFS, kan het zijn dat u de drive in HFS+ wilt formatteren voor een Mac. Voer hiertoe de onderstaande stappen uit: LET OP: Als u deze stappen uitvoert, wordt de harddrive volledig gewist. Daarom is het noodzakelijk, een back-up te maken van informatie op de drive die u wilt beschermen of nog verder gebruiken. 1. Ga naar de map Programma's > Hulpprogramma's op de Mac en open de toepassing Schijfhulpprogramma. Selecteer het SAFE-drivepictogram en klik vervolgens op Deactiveer om de SAFE-drive te deactiveren. [. . . ] MB (megabyte) - In principe is dit één miljoen bytes, maar is in werkelijkheid 1. 024 kilobytes of 1. 024 x 1. 024 bytes (1. 048. 576 bytes). Opslag - In computers alle apparaten waarin informatie kan worden bewaard. Bij pc's worden gewoonlijk diskeenheden en andere externe opslagmedia (diskettes, cd-rom's, magneetschijven, enz. ) gebruikt voor de permanente opslag van informatie. Overdrachtsnelheid - De snelheid waarmee de drive gegevens ontvangt van en verzendt naar de controller. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE SAFE BIOMETRIC HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE SAFE BIOMETRIC HARD DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag