Gebruiksaanwijzing LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE. Wij hopen dat dit LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE te teleladen.


LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1540 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE DATASHEET (200 ko)
   LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE (1501 ko)
   LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE DATASHEET (193 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Portable DVD±RW with LightScribe Hi-Speed USB 2. 0 FireWire 400 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch Design by sam HecHt Portable LaCie-DVD±RW with LightScribe Gebruikershandleiding DeSIGn by Sam HeCHt Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen inzake gezondheid, veiligheid en algemeen gebruik Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Garantiegegevens 4 4 4 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 19 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 31 34 35 36 Portable LaCie-DVD±RW with LightScribe Gebruikershandleiding Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeSIGn by Sam HeCHt Voorwoord pagina Draagbare LaCie-DVD±RW Getest op overeenstemming met de FCC-normen VOOR THUIS- OF KANTOORGEBRUIK tactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ren radio/tv-monteur. Raadpleeg de wederverkoper of een ervaOm te voldoen aan de betreffende FCC- LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij opnamen of op enige andere manier. [. . . ] Indelingen voor bestandssystemen Bij het beschrijven van DVD±R/RW- en CD-R/ RW-schijven hebt u de mogelijkheid om de schijf een bepaalde bestandsindeling toe te wijzen (de manier waarop een computer bestanden benoemt en organiseert om ze op te slaan en uit te wisselen). Er zijn hoofdzakelijk drie bestandssysteemindelingen waar u mee te maken hebt bij het gebruik van een LaCie-dvd-/cd-drive: Universal Disk Format (UDF) ISO 9660 Mac OS Extended (ook bekend als HFS+) UDF - Deze specificatie, die is ontwikkeld door de Optical Storage Technologies Association, is het overheersende bestandssysteem dat zorgt voor compatibiliteit tussen verschillende Blu-ray-, dvd- en cd-applicaties, hardwareplatforms en computerbesturingssystemen. ISO 9660 - Dit is het standaard bestandssysteem, waarmee media leesbaar zijn voor Macs, pc's of andere grote computerplatforms. Gepubliceerd door de International Organization for Standardization; deze norm definieert een bestandssysteem voor cd's en dvd-roms. Deze ondersteunt computerbesturingssystemen zoals Microsoft Windows, Mac OS, en systemen die de Unix-specificatie volgen, maar biedt geen ondersteuning aan eigen voorzieningen van het Mac-bestandssysteem, zoals lange bestandsnamen of pictogramopties. Microsoft maakte een uitbreiding op deze indeling, Joliet genaamd, waarmee de namen van Unicode-bestanden uit 64 tekens kunnen bestaan (twee keer zo veel als de ISO 9660 Level 2 en 3 specificatie). Mac OS Extended - Dit bestandssysteem, ook bekend als HFS+, wordt gebruikt door Macintosh. Als u de schijf uitsluitend op Macs wilt gebruiken, kunt u het best deze bestandsindeling gebruiken. Hybrid-schijven (Mac en pc) - Mac-gebruikers kunnen er ook voor kiezen hybrid-schijven met twee partities te maken: één die kan worden bekeken door Mac-gebruikers, één voor Windows-gebruikers. Toast Titanium biedt deze keuze voor bestandssysteem. Portable LaCie-DVD±RW with LightScribe Gebruikershandleiding DeSIGn by Sam HeCHt nuttige technische informatie pagina 4. 2. DVD±RW-schrijfmethoden Disc at Once (DAO) ­ Een dvd-schrijfproces waarbij de gehele dvd in één keer wordt beschreven. Na deze registratie kunnen geen gegevens meer op deze dvd worden toegevoegd. Deze methode verschilt van de CD-R DAO-methode omdat de `lead-in', het gegevensgedeelte en de `lead-out' alle opeenvolgend worden geschreven. Session at Once (SAO) ­ Een dvd-schrijfproces dat vergelijkbaar is met DAO en waarbij alle informatie in één sessie wordt geschreven, maar bij SAO kan nog een sessie worden begonnen en op een later tijdstip worden opgenomen. Hierdoor hebt u meer controle over het opnameproces dan bij Packet Writing (PW) of TAO en kan er meer schijfruimte worden gebruikt omdat er geen ruimte tussen de verschillende `tracks' hoeft te zitten. Incremental Recording (IR) ­ Een dvd-schrijfproces dat vergelijkbaar is met de Session at Once (SAO) CD-R-schrijfmethode; bestanden kunnen per opname rechtstreeks op de DVD-R-schijf worden toegevoegd in plaats van de bestanden eerst naar de harde schijf te kopiëren alvorens ze naar de schijf te schrijven. De minimumopnamegrootte moet echter 32 KB zijn (zelfs als het op te nemen bestand kleiner is dan dat) en de capaciteit en schrijfsnelheden nemen af doordat steeds een `lead-in/out' om de gegevens moet worden geschreven. Bovendien moet de schijf worden voltooid om hem te kunnen lezen in een andere drive dan die waarin de schijf is beschreven. Multi-Border Recording (MBR) ­ MBR is een dvd-schrijfproces dat veel lijkt op IR en maakt het mogelijk om een IR-schijf te maken die u vervolgens kunt lezen op een drive die dit type opnamemethode herkent. MBR maakt een zeer korte grenszone aan rond een opnamesessie, zodat een compatibele speler of dvd-romDAO Cd Dvd X X SAO X X X X IR drive niet probeert om gegevens te lezen over de grens van het opgenomen gedeelte heen. Zo kan een niet-voltooide schijf worden gelezen door een speler die deze opnamemethode ondersteunt. Beperkt overschrijven (RO) ­ Bij deze methode kunnen op een reeds beschreven schijf nieuwe gegevenssegmenten willekeurig en overal worden ingevoegd binnen de opgenomen grens. [. . . ] Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleidingen en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op via de beschikbare webkoppeling. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE PORTABLE DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag