Gebruiksaanwijzing LACIE MOBILE HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE MOBILE HARD DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE MOBILE HARD DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE MOBILE HARD DRIVE te teleladen.


LACIE MOBILE HARD DRIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (655 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE MOBILE HARD DRIVE DATASHEET (878 ko)
   LACIE MOBILE HARD DRIVE (488 ko)
   LACIE MOBILE HARD DRIVE DATASHEET (878 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE MOBILE HARD DRIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2. 0 Inhoudsopgave Voorwoord Voorzorgsmaatregelen 1. Garantie Inhoudsopgave pagina 1 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 14 16 18 18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 31 33 LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2. 0 Voorwoord pagina 2 Copyrights Copyright © 2005 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac, Macintosh en FireWire zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. [. . . ] Om storingen te voorkomen, is het belangrijk dat u de volgende stappen uitvoert bij het loskoppelen van uw FireWire-apparaat. Windows-gebruikers Belangrijke opmerking: Gebruikers van Windows 98 SE: Als u de Windows Storage Supplement Update hebt geïnstalleerd, moet u de schijf ontkoppelen voordat u deze loskoppelt of de stroom uitschakelt. Als u de update niet hebt geïnstalleerd, koppelt u eenvoudigweg de schijf los wanneer deze niet actief is. 1) Klik in het Systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Hardware veilig verwijderen. 2) Er wordt een bericht weergegeven, waarin de apparaten worden genoemd die door het pictogram Hardware veilig verwijderen worden bestuurd ("xxx veilig verwijderen"). 3) Het volgende bericht wordt nu weergegeven: "Veilig om hardware te verwijderen" (of vergelijkbaar). Mac-gebruikers U moet de harddrive deactiveren voordat u deze loskoppelt of uitschakelt. Doe een van beide: · Sleep het pictogram van de vaste schijf naar de prullenmand. · Start Silverlining Pro, selecteer de vaste schijf en selecteer "Unmount". De drive kan nu worden losgekoppeld. Afb. 4. 1. 4 Mac OS 9. x Mac OS 10. x LaCie Mobile Hard Drive Gebruikershandleiding - FireWire en USB 2. 0 4. 1. 3. Nuttige informatie pagina 20 Onder een gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom verstaan die gepaard gaat aan de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar een ander. Tijdens de gegevensoverdracht verdient het de voorkeur te wachten alvorens andere toepassingen te starten op dezelfde FireWire-poort. Er kunnen problemen optreden met computers die FireWire-controllers* hebben die niet aan de OHCI-standaard (Open Host Controller Interface) voldoen. In andere configuraties kunnen we geen 100% correcte werking garanderen. Indien dit gebeurt, doet u het volgende: 1) Zorg dat de beide uiteinden van de FireWire-kabel goed en veilig zijn bevestigd, van de schijf naar de computer. Als u een andere FireWire-kabel gebruikt dan de kabel die bij uw LaCie-schijf is geleverd, controleert u of het een gecertificeerde FireWire-kabel (IEEE 1394) is. De kabel die bij uw LaCie-schijf is geleverd, is een gecertificeerde FireWire-kabel (IEEE 1394). Sluit FireWire-kabels niet zodanig aan dat ze een apparatenkring vormen. Op FireWire-apparaten zijn geen afsluiters nodig, dus kunt u ongebruikte FireWire-connectors leeg laten. Technische opmerking: *Controller - Dit is een component of een elektronische kaart (in deze context ook wel "controllerkaart" genoemd) die een computer in staat stelt te communiceren met bepaalde randapparaten of deze te besturen. Een externe controller is een uitbreidingskaart die in een van de vrije sleuven (bijvoorbeeld PCI of PCMCIA) in de pc wordt geplaatst en het mogelijk maakt om een randapparaat (bijvoorbeeld cd-r-/rw-station, vaste schijf, scanner of printer) aan te sluiten op de computer. [. . . ] Als u een hub kiest, kunt u beter de voorkeur geven aan een versie met eigen voeding omdat deze een eigen wisselstroomadapter bevat. Als u een hub aanschaft, moet u ervoor zorgen dat deze schakeling per poort ondersteunt. Deze functie voorkomt dat de hele reeks randapparaten uitvalt als één van de randapparaten niet goed werkt of is uitgeschakeld. Belangrijke opmerking: Vermijd het gebruik van USB-connectoren die te vinden zijn op bepaalde randapparaten zoals toetsenborden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE MOBILE HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE MOBILE HARD DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag