Gebruiksaanwijzing LACIE MOBILE DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE MOBILE DISK. Wij hopen dat dit LACIE MOBILE DISK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE MOBILE DISK te teleladen.


LACIE MOBILE DISK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1233 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE MOBILE DISK DATASHEET (246 ko)
   LACIE MOBILE DISK QUICK GUIDE (2671 ko)
   LACIE MOBILE DISK (1388 ko)
   LACIE MOBILE DISK DATASHEET (252 ko)
   LACIE MOBILE DISK QUICK GUIDE (2671 ko)
   LACIE MOBILE DISK TECHNISCHE DATEN (1239 ko)
   LACIE MOBILE DISK TECHNICAL SPECIFICATIONS (252 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE MOBILE DISK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Mobile Disk Gebruikershandleiding Inhoudsopgave page 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. De optionele voedingskabel aansluiten 2. 3 De LaCie Setup Assistant starten 2. 4 Uw LaCie Hard Drive loskoppelen 3. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding 4, 2. Garantiegegevens 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 17 18 19 19 21 23 24 25 LaCie Mobile Disk Gebruikershandleiding Voorwoord page 2 Copyrights Copyright © 2007 LaCie. [. . . ] Klik met de rechtermuisknop op het vakje aan de rechterkant met de tekst Niet toegewezen en selecteer Nieuwe partitie. . . Klik op de eerste pagina van de "Wizard Nieuwe partitie" op Volgende. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harddrive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Afbeelding 3. 1. 2. A (wordt vervolgd op volgende pagina) Afbeelding 3. 1. 2. B LaCie Mobile Disk Gebruikershandleiding 9. Windows schijfbeheer formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive verschijnt in Deze computer en is gereed voor gebruik. Formatteren en partitioneren page 15 Afbeelding 3. 1. 2. C Afbeelding 3. 1. 2. D BELanGrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofdstuk 3. Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. LaCie Mobile Disk Gebruikershandleiding Formatteren en partitioneren page 16 3. 2. Selecteer Utilities (Hulpprogramma's) in het menu Go (Ga) op de Finder-menubalk. Selecteer het volume met de naam LaCie Hard Drive uit de lijst van beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. Selecteer MS-DOS File System (MS-DOSbestandssysteem) (FAT 32) in het menu Volume Format (Volume-indeling). Voer een naam in voor de drive en gebruik daarbij niet meer dan 11 tekens. Kies in het menu Volume Scheme (Volume-indeling): het aantal partities dat u wilt maken (Mac OS 10. x geeft u de mogelijkheid om ten hoogste 16 partities op een schijf te maken). U kunt de grootte van elke partitie aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur: . Maak in het onderdeel Volume Information (Volumegegevens) een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MSDOS als u stap 5 hebt uitgevoerd). Klik op Partition (Partitioneren) nadat u de volumeopties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partition (Partitioneren) als het waarschuwingsbericht blijft verschijnen. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harddrive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Afbeelding 3. 2. 2. BELanGrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofdstuk 3. Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BELanGrijkE infOrmaTiE: Appel beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. LaCie Mobile Disk Gebruikershandleiding Informatie over interface en gegevensoverdracht page 17 4. informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het aansluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. Hi-Speed USB 2. 0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd-drives en digitale camera's. USB 2. 0-kabels Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2. 0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een HiSpeed USB 2. 0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1. 1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden beperkt tot die van USB 1. 1. [. . . ] Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2. 0? LaCie Mobile Disk Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice page 23 6. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de klantenservice 1. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat dat op uw computer is aangesloten en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen van de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op (contactinformatie vindt u op pagina 26). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE MOBILE DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE MOBILE DISK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag