Gebruiksaanwijzing LACIE MINIMUS QUICK INSTALLATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE MINIMUS. Wij hopen dat dit LACIE MINIMUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE MINIMUS te teleladen.


LACIE MINIMUS QUICK INSTALLATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1708 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE MINIMUS DATASHEET (1073 ko)
   LACIE MINIMUS DATASHEET (249 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE MINIMUSQUICK INSTALLATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Garantie Voorwoord 3 5 6 6 7 8 11 12 13 14 14 16 18 18 18 19 20 21 21 22 23 27 29 Gebruikershandleiding | pagina 2 LaCie mini COMPANION HARD DRIVE Voorwoord Copyrights Copyright © 2005 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac mini en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] Wilt u de drive zowel op Windows gebruiken als op Mac en/of Windows 98 SE en Me, gebruikt u FAT32. · Windows 98 SE en Me - Installeer en gebruik LaCie Silverlining 98, meegeleverd met de drive. · Windows 2000 en XP - Gebruik het hulpprogramma Schijfbeheer, dat onderdeel uitmaakt van het besturingssysteem. Zie voor aanwijzingen voor installatie en gebruik van Silverlining 98 de handleiding van Silverlining, die zich in pdf-indeling op uw cd LaCie Storage Utilities bevindt. Formatteren en partitioneren met behulp van Windows 2000 en Windows XP Het formatteren en partitioneren van een drive op een computer die onder Windows 2000 of Windows XP draait, bestaat uit twee stappen: (1) een handtekening op de drive installeren, en (2) de drive partitioneren/formatteren. 3) Selecteer in het venster Computerbeheer de optie Schijfbeheer (onder de groep Opslag). 4) Als de drive voor het eerst wordt geformatteerd start Windows 2000 de Wizard Handtekening schrijven (Wizard Schrijven initialiseren onder Windows XP). Als u slechts één drive formatteert, moet er ook maar één drive zichtbaar zijn. Belangrijke opmerking: Vink het vakje `Snelformatteren' aan. 6) Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten. Rechtsklik op de beschikbare ruimte en selecteer Partitie maken. . . Gebruikershandleiding | pagina 16 LaCie mini COMPANION HARD DRIVE 8) De wizard Partitie maken wordt nu geopend. Het wordt aanbevolen de partitie ingesteld te laten op de maximaal beschikbare grootte, tenzij u meerdere partities wilt op dezelfde drive. USB 2. 0-apparaten loskoppelen Externe USB 2. 0-apparaten bieden `plug & play'-aansluiting. Dat betekent dat u de drive kunt aansluiten en loskoppelen terwijl de computer aanstaat. Om storingen te voorkomen, is het belangrijk dat u de volgende stappen uitvoert bij het loskoppelen van uw USB 2. 0-apparaat. Windows-gebruikers Belangrijke opmerking: Windows 98 SE-gebruikers: Als u de Windows Storage Supplement Update hebt geïnstalleerd, moet u de computer de drive laten verwijderen voordat u hem loskoppelt of uitzet. Als u deze update niet hebt geïnstalleerd kunt u de drive gewoon loskoppelen op een moment dat hij niet actief is. 1) Klik in het Systeemvak (in de rechterbenedenhoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. 2) Er wordt een bericht weergegeven, waarin de apparaten worden genoemd die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd ("xxx veilig verwijderen"). 4. 1. 4 3) Het volgende bericht wordt nu weergegeven: "Veilig om hardware te verwijderen" (of vergelijkbaar). Mac-gebruikers U moet de harddrive deactiveren voordat u deze loskoppelt of uitschakelt. Voer een van de twee onderstaande handelingen uit: · Sleep het pictogram van de harddrive naar de Prullenbak. · Start Silverlining Pro, selecteer de harddrive en klik op `Unmount'. [. . . ] USB 2. 0 is neerwaarts compatibel, zodat u USB 1. 1-apparaten op USB 2. 0-hubs kunt aansluiten. Deze USB 1. 1-apparaten werken echter alleen op hun normale snelheid (12 MB/s). In de praktijk zal de gebruiker die een USB 2. 0-doorvoer wenst zijn USB 2. 0-hardware aan twee uiteinden van een 2. 0-hub moeten aansluiten voor de `hoge-snelheidsmodus'. Aan het ene uiteinde zit in de host-pc een USB 2. 0-hostcontroller die het inventarisatieproces en het stroomverbruik beheert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE MINIMUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE MINIMUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag