Gebruiksaanwijzing LACIE MINI HARD DRIVE & HUB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE MINI HARD DRIVE & HUB. Wij hopen dat dit LACIE MINI HARD DRIVE & HUB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE MINI HARD DRIVE & HUB te teleladen.


LACIE MINI HARD DRIVE & HUB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1170 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE MINI HARD DRIVE & HUB DATASHEET (994 ko)
   LACIE MINI HARD DRIVE & HUB (1519 ko)
   LACIE MINI HARD DRIVE & HUB DATASHEET (997 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE MINI HARD DRIVE & HUB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De voedingseenheid en de schakelaar op de drive aansluiten 2. 2 De interfacekabel aansluiten op uw LaCie mini en uw computer 2. 3 Uw LaCie mini als een hub gebruiken 3 Uw LaCie-drive gebruiken 3. 4. . 2 FireWire-apparaten loskoppelen 4. 2 Adviezen voor het optimaliseren van USB 2. 0-aansluitingen 4. 2. 4. 2. 2 USB 2. 0-apparaten loskoppelen 4. 2. 3 Gegevensoverdracht 4. 3 Bestandssysteemstructuren Mac-gebruikers Windows-gebruikers 5 Problemen oplossen 6 Contact opnemen met de klantenservice 7 Garantie 2 4 5 6 7 8 2 3 14 5 5 7 19 9 9 20 2 2 22 23 24 24 25 26 31 33 gebruikershandleiding | pagina Voorwoord Copyright Copyright © 2005 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. [. . . ] Het heeft echter beperkingen: onder Windows 2000 en Windows XP kunt u geen partities groter dan 32 GB maken. NTFS NTFS is een jonger bestandssysteem, dat alleen compatibel is met Windows NT, Windows 2000 en Windows XP. Het kent minder beperkingen dan FAT32 en met NTFS kunt u partities maken met een capaciteit groter dan 32 GB. Bestandssysteemstructuren voor een meer gedetailleerde beschrijving over de verschillen tussen de twee systemen. 4) Schijfbeheer maakt nu de partitie en begint met het formatteren van de drive. Nadat dit is voltooid, sluit u Schijfbeheer en is uw nieuwe drive gereed voor gebruik (afbeelding 3. 5). Adviezen voor het optimaliseren van FireWire-verbindingen De onderstaande technische gegevens hebben betrekking op uw LaCie mini-drive en geven u enkele praktische adviezen: 4. 1. 1. Wat is FireWire/IEEE 1394? Een seriële bus voor het aansluiten van externe computerrandapparaten en consumentenelektronica-toestellen op computers en consumentenelektronica-schakelpanelen. "394" is een afkorting van IEEE 394, de naam die aan deze seriële bus met hoge prestaties is gegeven. IEEE (het Institute of Electrical and Electronic Engineers) is de naam van het team van technici dat deze standaard heeft ontwikkeld. Het getal 394 heeft betrekking op de door het IEEE ontwikkelde . 394e norm. Deze vier namen verwijzen allemaal naar dezelfde interface: · IEEE 394 is de term die gewoonlijk wordt gebruikt in de computerindustrie. · DV is het logo dat door fabrikanten van videocamcorders wordt gebruikt. Met zijn hoge dataoverdrachtsnelheid is FireWire een zeer geschikte interface voor consumentenelektronica, zoals cd- en dvd-recorders, externe hard drives en videoapparaten, zoals digitale camcorders, omdat FireWire een uitzonderlijke grote bandbreedte bezit en twee types dataoverdracht ondersteunt (anyschroon en isochroon), waarmee de overdracht van tijdkritische data beter gewaarborgd is. DigitalVideo FireWire iLink FireWire is ook een point-to-point-interface. Dat betekent dat een FireWire-apparaat zonder tussenkomst van een computer data naar een ander FireWire-apparaat kan verzenden. Hierdoor kunnen meerdere computers een bepaald apparaat delen, en ook kunnen maximaal 63 apparaten in serieschakeling (`daisy-chained') op dezelfde FireWire-bus worden aangesloten (met maximaal 6 apparaten per aftakking). Om zo'n daisy-chainschakeling tot stand te brengen moet u de ene FireWire-drive rechtstreeks op de computer aansluiten, de drive dan met een andere FireWire-drive verbinden, dan weer en volgende, tot een totaal van 6. Dit kunt u herhalen op de andere poorten van de FireWire-bus. gebruikershandleiding | pagina 9 Nuttige informatie FireWire-kabels en -connectoren Er zijn drie verschillende types FireWire-kabels verkrijgbaar: 6-naar-6-pins, 6-naar-4-pine en 4-naar-4-pins. FireWire-apparaten van LaCie worden geleverd met een gecertificeerde 6-naar-6-pins FireWire-kabel. De meeste met FireWire uitgeruste laptopcomputers hebben een 4-pins FireWire-aansluiting. Om uw LaCie-drive op een laptop met 4-pins FireWire-poort aan te sluiten moet u dus de (afzonderlijk verkrijgbare) gecertificeerde 6-naar-4-pins FireWire-kabel van LaCie aanschaffen. Als uw computer niet met een FireWirepoort is uitgerust of alleen een 4-pins poort heeft, kunt u zich door uw LaCie-wederverkoper of door LaCie klantenservice laten informeren over toevoeging van een FireWire PCI- of PCMCIA-kaart van LaCie. 4. 1. 2. [. . . ] Door een extra hub aan te sluiten op een connector op de bestaande hub, kunt u vervolgens een nieuwe reeks randapparaten aansluiten, enzovoort, tot een maximum van 127. U kunt uw USB 2. 0-apparaten gebruiken op USB 1. 1-hubs, maar de randapparaten kunnen dan alleen prestaties van USB 1. 1niveau leveren. Aangezien USB 2. 0 neerwaarts compatibel is, kunt u USB 1. 1-apparaten aansluiten op USB 2. 0-hubs. Echter, de USB 1. 1-apparaten werken op hun normale snelheid (namelijk 12 MB/s). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE MINI HARD DRIVE & HUB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE MINI HARD DRIVE & HUB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag