Gebruiksaanwijzing LACIE LITTLE DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE LITTLE DISK. Wij hopen dat dit LACIE LITTLE DISK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE LITTLE DISK te teleladen.


LACIE LITTLE DISK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2066 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE LITTLE DISK DATASHEET (577 ko)
   LACIE LITTLE DISK QUICK GUIDE (1158 ko)
   LACIE LITTLE DISK QUICK INSTALLATION GUIDE (6740 ko)
   LACIE LITTLE DISK (2064 ko)
   LACIE LITTLE DISK DATASHEET (394 ko)
   LACIE LITTLE DISK QUICK GUIDE (1158 ko)
   LACIE LITTLE DISK TECHNISCHE DATEN (1589 ko)
   LACIE LITTLE DISK QUICK INSTALLATION GUIDE (6740 ko)
   LACIE LITTLE DISK TECHNICAL SPECIFICATIONS (635 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE LITTLE DISK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Little Disk · Design by sam HecHt Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimale systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] gekraste) sectoren en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt voor het zoeken van informatie. Uw LaCie-harddrive is vooraf geformatteerd in de indeling FAT-32 (MS-DOS). Volg de onderstaande aanwijzingen om uw schijf opnieuw te formatteren. Bestandsysteemindelingen Er zijn drie verschillende bestandssysteemindelingscategorieën: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). Gebruik onderstaande informatie om te bepalen welke indeling het best bij u past. Wat is partitioneren? U kunt de harde schijf ook in zogeheten partities opdelen. Een partitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. U kunt op uw drive bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw office-documenten, één als back-up en één voor uw multimediabestanden. Of als u de drive met iemand anders in uw huishouden of kantoor wilt delen, kunt u een partitie maken voor elke persoon die de drive gebruikt. Partitioneren is niet per se nodig. Gebruik NTFS als. . . . . . u de drive alleen onder Windows 2000 of Windows XP of Windows Vista gaat gebruiken. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS X 10. 3 en hoger. Gebruik HFS+ als. . . . . . Dit bestandssysteem is NIET compatibel met het besturingssysteem Windows. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als. . . . . . u de drive zowel met Windows als met Mac OS X 10. 3 gaat gebruiken of als u de drive gaat delen tussen Windows 2000 en Windows XP of Windows Vista. De maximale grootte van afzonderlijke bestanden is 4 GB. LaCie Little Disk · Design by sam HecHt Gebruikershandleiding Formatteren en partitioneren pagina 15 3. 1. Formatteren voor Windowsgebruikers Als uw schijf is geformatteerd als een FAT32-volume, gaat u verder met paragraaf 3. 1. 1. Als uw schijf is geformatteerd als een HFS+ -volume (of niet wordt herkend in Windows), gaat u verder met paragraaf 3. 1. 2. Formatteren van HFS+ (Apple-bestandssysteem) naar NTFS. 3. 1. 1. Formatteren van FAT32 naar NTFS Afb. 05 Volg deze stappen als u de LaCie Setup Assistant hebt gebruikt om een uitwisselvolume op uw LaCie Little Disk te creëren voor het delen van gegevens tussen Windows- en Mac-computers of als u de LaCie-harde schijf hebt geherformatteerd als een FAT32-volume op een Mac. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Beheren (Afb. Kies Schijfbeheer onder Opslag (u moet mogelijk de lijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). De informatie over alle opslagapparaten aangesloten op uw computer verschijnt in rechterdeelvenster. Klik met de rechtermuisknop op de balk van de schijf die het FAT32volume voorstelt en kies Formatteer. . . TECHNISCHE OPMERKING: Als u geen uitwisselvolume met de LaCie Setup Assistant hebt gecreëerd, kan er slechts één volume zijn dat bij de schijf hoort. Afb. [. . . ] Controleer of de Hi-Speed USB 2. 0-stuurprogramma's voor zowel hostbusadapter als apparaat correct zijn geïnstalleerd. Verwijder bij twijfel de stuurprogramma's en installeer deze opnieuw. Minimale systeemvereisten Is er sprake van een conflict met andere randapparaatstuurprogramma's of extensies?Is de drive aangesloten op een USB 1. 1-poort op de computer of op een USB 1. 1-hub? De drive werkt niet merkbaar sneller bij aansluiting via Hi-Speed USB 2. 0. Is de drive aangesloten op een Hi-Speed USB 2. 0-poort op de computer? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE LITTLE DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE LITTLE DISK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag