Gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT. Wij hopen dat dit LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT te teleladen.


LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8914 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT DATASHEET (799 ko)
   LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT (9056 ko)
   LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT DATASHEET (800 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCinema HD Connect Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimale systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Navigeren: als u hebt ingezoomd op een video, selecteert u dit pictogram om in de video te navigeren. 45 LaCinema HD Connect Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 31 6. Afspeelmodus wijzigen: als u drukt op de knop Setup (Configuratie), kunt u de afspeelmodus als volgt wijzigen: a. Repeat one (Een herhalen): het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. Repeat all (Alles herhalen): alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. Display info (Info weergeven): klik op deze knop om informatie over het huidig afgespeelde bestand weer te geven zoals de resterende tijd en de verstreken tijd. Als u het schermmenu wilt verlaten, klikt u nogmaals op de knop Setup (Configuratie). OPMERKING: u kunt de video pauzeren terwijl u de instellingen aanpast. Afb. 46 OPMERKING: als u een bestand stopt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarde wanneer u het bestand opnieuw opent. Afb. 49 LaCinema HD Connect Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 32 5. 2. Hoofdmap Photo (Foto) Navigeer naar de hoofdmap Photo (Foto) met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Photo (Foto) (Afb. De hoofdmap Photo (Foto) geeft alle ondersteunde afbeeldingen weer die door de LaCinema HD Connect kunnen worden geopend. Alleen bestanden die herkend worden als foto's zullen worden weergegeven. All Photos (Alle foto's): geeft alle beschikbare foto's weer, alfabetisch gesorteerd op naam By Date (Op datum): geeft foto's weer volgens de datum wanneer de foto werd genomen By Folder (Op map): geeft foto's weer volgens de mapstructuur van het volume Most Recent (Recentst): geeft alleen de recentst getoonde foto's weer USB1: geeft foto's weer die staan op een externe USB-harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde of achterzijde (raadpleeg paragraaf 4. Installatie: USB-harddrive aansluiten voor meer informatie) Als u een foto wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt weergeven en drukt u op de knop . OPMERKING: het is mogelijk muziek af te spelen terwijl u een fotopresentatie bekijkt. Dan drukt u op de knop Home, navigeert u achtereenvolgens naar de hoofdmap Photo (Foto) en naar de foto's die u wilt afspelen en drukt u uiteindelijk op de knop . Afb. 50 LaCinema HD Connect Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 33 5. 2. 1. Opties voor de hoofdmap Photo (Foto) Tijdens de weergave van een foto kunt u verscheidene weergaveparameters aanpassen. Druk op de knop Setup (Configuratie) om het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links en Rechts om naar een instelling te bladeren. Navigeren: als u hebt ingezoomd op een foto, selecteert u dit pictogram om in de foto te navigeren. Zodra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om in te zoomen (Afb. [. . . ] Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de checklist voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www. lacie. com. Neem plaats aan uw computer voordat u contact met ons opneemt en zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE LACINEMA MINI HD CONNECT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag