Gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA MINI HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA MINI HD. Wij hopen dat dit LACIE LACINEMA MINI HD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA MINI HD te teleladen.


LACIE LACINEMA MINI HD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9315 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE LACINEMA MINI HD DATASHEET (3061 ko)
   LACIE LACINEMA MINI HD QUICK INSTALLATION GUIDE (4411 ko)
   LACIE LACINEMA MINI HD (9701 ko)
   LACIE LACINEMA MINI HD DATASHEET (3080 ko)
   LACIE LACINEMA MINI HD QUICK INSTALLATION GUIDE (4411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE LACINEMA MINI HD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCinema Mini HD Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimale systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Alleen bestanden die herkend worden als audiobestanden zullen worden weergegeven. indien ze zijn opgeslagen op de interne opslagruimte van de LaCinema Mini HD, op een externe harddrive of op een netwerkserver. Als u Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) inschakelt in de hoofdmap Settings (Instellingen) (raadpleeg paragraaf 10. 5. 2. 56), worden bestanden georganiseerd volgens de onderstaande criteria: All Music (Alle muziek): geeft alle beschikbare muziekbestanden weer, alfabetisch gesorteerd op naam By artist (Op artiest): geeft muziekbestanden volgens artiest weer By genre (Op genre): geeft muziekbestanden volgens genre weer By album (Op album): geeft muziekbestanden volgens album weer By folders (Op mappen): geeft muziekbestanden weer volgens de mapstructuur van het volume Most recent (Recentst): geeft alleen de recentst toegevoegde muziekbestanden weer Playlist (Afspeellijst): geeft afspeellijsten weer (M3U-, PLS- en WPL-bestanden) USB1: geeft audiobestanden weer die staan op een externe USB-harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde (raadpleeg paragraaf 6. 56 LaCinema Mini HD Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 35 Now playing (Nu bezig met afspelen): als er een muziekbestand wordt afgespeeld, ziet u dit pictogram (Afb. Als u een muziekbestand wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en drukt u op de knop . OPMERKING: het is mogelijk een fotopresentatie te bekijken terwijl u muziek beluistert. Dan drukt u op de knop Home, navigeert u achtereenvolgens naar de hoofdmap Photo en het af te spelen muzieknummer, en drukt u uiteindelijk op de knop (Afb. 58 LaCinema Mini HD Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 36 5. 3. 1. Opties voor de hoofdmap Music Tijdens het afspelen kunt u verscheidene parameters aanpassen (Afb. Druk op de knop Setup (Configuratie) om het schermmenu weer te geven of te sluiten en de volgende instellingen te configureren. Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 62 LaCinema Mini HD Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 37 4. Willekeurig: bestanden in de huidige map of afspeellijst worden in willekeurige volgorde afgespeeld (Afb. Alles willekeurig herhalen: bestanden in de huidige map of afspeellijst worden in willekeurige volgorde herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 64 LaCinema Mini HD Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 38 5. 4. Hoofdmap Network Navigeer naar de hoofdmap Network (Netwerk) met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Network (Afb. Vanuit dit menu hebt u toegang tot mediaservers en gedeelde mappen op computers in uw thuisnetwerk. 5. 4. 1. Mediaservers Bestanden op UPnP/DLNA-apparaten in het netwerk verschijnen in dit onderdeel (Afb. Voor meer informatie over het afspelen van bestanden vanaf mediaservers in netwerken raadpleegt u 7. Om bestanden af te spelen, gebruikt u de afstandsbediening om de bestanden te selecteren en drukt u vervolgens op de knop . Afb. 65 5. 4. 2. Gedeelde mappen Als u bepaalde mappen op uw pc of Mac hebt geconfigureerd voor deling in het netwerk (raadpleeg paragraaf 7. 2. [. . . ] Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst 1. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u zich alle relevante vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt gesteld en u slaagt er nog steeds niet in uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op via www. lacie. com. Neem plaats aan uw computer voordat u contact met ons opneemt en zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE LACINEMA MINI HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE LACINEMA MINI HD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag