Gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE. Wij hopen dat dit LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE te teleladen.


LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3269 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE DATASHEET (291 ko)
   LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE (3266 ko)
   LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE DATASHEET (290 ko)
   LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE QUICK INSTALLATION GUIDE (1570 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCinema Classic Bridge Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimale systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mac-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Verwijder het externe ondertitelbestand om de ingebedde ondertitels af te spelen en druk op de knop i om de ingebedde ondertitel te selecteren. BELANGRIJKE INFORMATIE: De LaCinema Classic Bridge is niet ontworpen, bedoeld of mag niet worden gebruikt om auteursrechten of andere IP-rechten (intellectueel eigendom) van derden te schenden. Elke gebruiker van de LaCinema Classic Bridge mag de LaCinema Classic Bridge alleen gebruiken in combinatie met materiaal dat zijn/haar wettelijk eigendom is of waarvoor hij/zij als gebruiker een licentie heeft en voor zover dergelijke eigendoms- of licentierechten een dergelijk gebruik toestaan. Afb. Repeat (herhalen) Afspelen van multimediabestanden pagina 24 Stelt de herhalingsmodus voor de film in. Selecteer Aan om dezelfde film continu te herhalen of Uit om het afspelen aan het einde van de film te stoppen (Afb. 29). 4. 1. 5. Afspeelmodus Dit is van toepassing op alle films in dezelfde map. Selecteer Eén afspelen om aan het einde van een film terug te keren naar het Movies-menu of Alles afspelen om de volgende film op het einde van een film af te spelen (Afb. 29 4. 1. 6. Auto Bookmark (Automatisch herinneren) Als een film voor het einde wordt gestopt en later opnieuw wordt afgespeeld, zal een bericht vragen of u wenst te hervatten vanaf de positie waar u de laatste keer bent gestopt of vanaf het begin. De laatste vijf films blijven in het geheugen voor de hervatting van het afspelen op een later tijdstip (Afb. 31 LaCinema Classic Bridge Gebruikershandleiding Afspelen van multimediabestanden pagina 25 4. 2. Music-menu (Muziek) U kunt met de navigatieknoppen door het menu bladeren. Druk op de knop Afspelen om uw keuze te bevestigen en een menu te openen (Afb. Dit menu zal alle geluidsbestanden weergeven die u hebt geupload naar uw LaCinema Classic Bridge. Alleen bestanden die als muzieknummers worden herkend zullen worden weergegeven. U kunt de lijst met muzieknummers en mappen doorlopen met behulp van de knoppen Omhoog en Omlaag. De knop Rechts gebruikt u om een map te openen en de knop Links om naar de bovenliggende map te gaan. Tijdens het afspelen van het bestand kunt u diverse afspeelparameters aanpassen. Druk op de knop i om het menu op het scherm weer te geven of te verlaten (Afb. Afspeelmodus Afspelen van multimediabestanden pagina 26 Selecteer Willekeurig om muzieknummers in willekeurige volgorde af te spelen of Standaard om muzieknummers in continue volgorde af te spelen (Afb. 35). 4. 2. 2. Repeat (herhalen) Stelt de herhalingsmodus voor muzieknummers in. Selecteer AAN om de muzieknummers in de map continu te herhalen en UIT om het afspelen te stoppen wanneer alle muzieknummers in de map zijn afgespeeld (Afb. 36). 4. 2. 3. Muziekscreensaver Na één minuut muziek wordt er een screensaver weergegeven. [. . . ] DivX® ­ Een videocodec die ontwikkeld is uit de nieuwe MPEG4-compressiestandaard en die videocompressie/decompressie in een gespecificeerde indeling mogelijk maakt. De DivX®-codec kan films afspelen met behulp van elke speler die geschikt is voor DivX®, zoals de LaCinema Classic Bridge. DivX®-films bieden een betere compressie en hogere kwaliteit dan standaard MPEGfilms. Dolby Digital ­ Met Dolby Digital kunt u genieten van 5. 1-kanaals surroundgeluid terwijl monaurale (een kanaal) en stereo (twee kanalen) installaties worden ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE LACINEMA CLASSIC BRIDGE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag