Gebruiksaanwijzing LACIE HDD 500 GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE HDD 500 GB. Wij hopen dat dit LACIE HDD 500 GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE HDD 500 GB te teleladen.


LACIE HDD 500 GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2705 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE HDD 500 GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie LaCinema Premier Gebruikershandleiding pagina Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Bedrijfsomgevingtemperatuur 1. Introductie Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 4 4 5 7 8 8 10 11 11 12 9 7 Mogelijkheden van de LaCie LaCinema Premier 2. Bestanden overzetten naar de LaCinema Premier 15 16 16 16 15 3, 3. Stroomaansluiting 4. 2 Audio/Video-aansluiting 17 18 18 19 4. 2. 1 Samengestelde video 4. 2. 2 Samengestelde video 19 20 21 4. 2. 3 Optische of coaxiale audioaansluiting 5. [. . . ] komt steeds Off ­ Geen overgangseffect tussen Afb. en Kleur ondertiteling Stel de kleur van ondertitels in op wit, geel of groen. Lettergrootte instellen en ondertiteling uitschakelen Groot ­ Ondertiteling wordt op 'groot' ingesteld. Wijzig de systeemtaal in Engels, Frans, Italiaans, Duits willekeurige volgorde af. map 'mymusic' automatisch afgespeeld na de volgende herstart van het systeem. Achtergrond weergave op scherm Default ­ Gebruik de originele achtergrond Terugzetten op fabriekswaarde te zetten naar alle standaard fabriekswaarden. Firmware Update de firmware van het apparaat bij te werken door binaire codes van de firmware in te lezen die in de update-map staan. Om de firmware bij te werken: De LaCie LaCinema Premier biedt u de mogelijkheid om pagina 1. Versleep het firmwarebestand dat u zojuist hebt gedownload naar de Update-map op de LaCinema Premier. Selecteer de Update-map en druk op knop OK om deze te openen. tijdens de Firmware-updateprocedure!Selecteer bestand `lacieLaCinema Premierfw. bin' en druk op knop OK. Als de procedure om een of andere reden mislukt (de stroom valt bijvoorbeeld Cie LaCinema Premier niet gebruiken. Neem contact met de afdeling Klantenservice van LaCie voor meer informatie. uit tijdens het updaten) dan kunt u mogelijk uw Laop met de winkel waar u het product hebt gekocht of 6. Wanneer de firmware-update afgerond is op 100% en "Power off plaher. . . " laat zien, schakel de LaCie LaCinema van het product te ontkoppelen. Sluit de stroom opnieuw aan en schakel de LaCie LaCinema Premier in om het product opnieuw op te starten met de nieuwe firmware. LaCie LaCinema Premier Gebruikershandleiding pagina 7. De LaCinema Premier opnieuw formatteren Zodra u uw LaCinema Premier hebt aangesloten en deze BELangrijkE infOrmaTiE: Wanneer een wordt herkend door uw besturingssysteem (d. w. z. Windows 2000, XP, Vista of Mac OS X) dan moet u mogelijk de harddan 4 GB naar de LaCinema Premier wilt overbrengen. De ling voor uw systeemconfiguratie. schijf opnieuw wordt geformatteerd, worden alle gedie u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, maak er formatteren. drive opnieuw formatteren, vooral als u bestanden van meer volgende informatie helpt u bij het bepalen van de beste inde- gevens op deze schijf gewist. Als er informatie op staat dan een back-up van voordat u deze schijf opnieuw gaat Wat is formatteren? volgende: het besturingssysteem wist alle administratieve informatie van de schijf, test de schijf om te controleren of alle sectoren betrouwbaar zijn, markeert de slechte sectoren (bijv. gedeelten met krassen) en stelt interne adrestabellen op die later worden gebruikt om informatie te vinden. Volg de onderstaande aanwijzingen om uw schijf opnieuw te formatteren. Wanneer een schijf wordt geformatteerd, gebeurt er het Bestandsysteemindelingen steemindeling: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Er zijn twee verschillende categorieën van bestandssy- Gebruik NTFS als. . . . . . [. . . ] Indien mocht blijken dat naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. Deze garantie wordt ongeldig indien: dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, apparatuur, omzet- of winstverlies, kosten van vervangingsgoederen of de onkosten of ongemakken die worden veroorzaakt door onderbrekingen voor servicedoeleinden. Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gege- vens tijdens het gebruik van een LaCie-drive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder of herstellen van deze gegevens. de drive is gebruikt/opgeslagen onder abnormale gebruiksof onderhoudsomstandigheden; geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen In geen geval zal enig persoon recht hebben op een ver- de drive is gerepareerd, gemodificeerd of aangepast, tenzij kelijk schriftelijk is goedgekeurd door LaCie; een dergelijke reparatie, modificatie of aanpassing uitdruk- goeding die hoger is dan de aankoopprijs die is betaald voor de drive. de drive is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, blikseminslag, elektrische storingen, onjuiste verpakking of ongevallen; port als u aanspraak wilt maken op service onder garantie. Er Neem (telefonisch) contact op met LaCie Technical Sup- de drive op onjuiste wijze is geïnstalleerd; het serienummer van de drive onleesbaar is of ontbreekt; het defecte onderdeel een vervangingsonderdeel is, zoals een opberglade, enz. ; wordt om het serienummer van uw LaCie-product gevraagd en er kan u worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen waaruit blijkt dat het apparaat nog steeds onder de garantie valt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE HDD 500 GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE HDD 500 GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag