Gebruiksaanwijzing LACIE HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE HARD DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE HARD DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE HARD DRIVE te teleladen.


LACIE HARD DRIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1903 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE HARD DRIVE DATASHEET (1653 ko)
   LACIE HARD DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE (2978 ko)
   LACIE HARD DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE 2 (2653 ko)
   LACIE HARD DRIVE (2671 ko)
   LACIE HARD DRIVE DATASHEET (2398 ko)
   LACIE HARD DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE (2978 ko)
   LACIE HARD DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE 2 (2653 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE HARD DRIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] hard drive user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch USB 2. 0 & FireWire 400 LaCie Desktop Hard Drive Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. De USB 2. 0-kabel aansluiten 2. 3 De FireWire 400-kabel aansluiten 2. 4 Uw LaCie Hard Drive loskoppelen 2. 5 Van interface veranderen 3. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding 4. 2 FireWire 400-aansluiting 4. 3. Garantiegegevens 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 16 18 18 19 20 21 21 23 25 26 27 LaCie Desktop Hard Drive Gebruiksaanwijzing Copyrights Copyright © 2007 LaCie. [. . . ] Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Afbeelding 3. 1. A (wordt vervolgd op volgende pagina) Afbeelding 3. 1. B LaCie Desktop Hard Drive Gebruiksaanwijzing 8. In het venster Partitie formatteren kunt u de optie Snel formatteren kiezen. Hiermee kunt u veel sneller formatteren, maar Schijfbeheer controleert de drive niet op fouten. Klik op Volgende. Formatteren en partitioneren Pagina Afbeelding 3. 1. C 13. Windows Schijfbeheer formatteert en partitioneert de schijf volgens uw instellingen (afb. 3. 1. D. ), en uw drive verschijnt in Deze computer en is gereed voor gebruik. Afbeelding 3. 1. D BELangrijk: Raadpleeg hoofdstuk 3. Formatteren en partitioneren voor een uitgebreide vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. LaCie Desktop Hard Drive Gebruiksaanwijzing Formatteren en partitioneren Pagina 3. 2. Selecteer Utilities (Hulpprogramma's) in het menu Go (Ga) op de Finder-menubalk. Selecteer het volume met de naam LaCie Hard Drive uit de lijst van beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. Selecteer MS-DOS File System (MS-DOSbestandssysteem) in het menu Volume Format (Volume-indeling). Voer een naam in voor de drive en gebruik daarbij niet meer dan 11 tekens. Kies in het menu Volume Scheme: (Volume-indeling:) het aantal partities dat u wilt maken (Mac OS 10. x geeft u de mogelijkheid om ten hoogste 16 partities op een schijf te maken). U kunt de grootte van elke partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur: . Formatterenv en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harddrive gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Afbeelding 3. 2. (wordt vervolgd op volgende pagina) LaCie Desktop Hard Drive Gebruiksaanwijzing 7. Maak in het onderdeel Volume Information (Volumegegevens) een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MSDOS als u stap 5 hebt uitgevoerd). Klik op Partition (Partitioneren) nadat u de volumeopties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partition (Partitioneren) als het waarschuwingsbericht blijft verschijnen. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. Formatteren en partitioneren Pagina BELangrijk: Appel beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. LaCie Desktop Hard Drive Gebruiksaanwijzing Informatie over interface en gegevensoverdracht Pagina 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het aansluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. Hi-Speed USB 2. 0 is de recentste implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd-drives en digitale camera's. USB 2. 0-kabels Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2. 0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een HiSpeed USB 2. 0-poort. [. . . ] De ventilator op de LaCie-harddrive draait niet continu, maar wordt bij bepaalde temperaturen geactiveerd. LaCie Desktop Hard Drive Gebruiksaanwijzing Contact opnemen met de klantenservice Pagina 6. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de klantenservice 1. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat dat op uw computer is aangesloten en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen van de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op (contactinformatie vindt u op pagina 26). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE HARD DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag