Gebruiksaanwijzing LACIE HARD DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE HARD DISK. Wij hopen dat dit LACIE HARD DISK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE HARD DISK te teleladen.


LACIE HARD DISK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1169 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE HARD DISK DATASHEET (568 ko)
   LACIE HARD DISK QUICK INSTALLATION GUIDE (1929 ko)
   LACIE HARD DISK (1182 ko)
   LACIE HARD DISK DATASHEET (573 ko)
   LACIE HARD DISK QUICK INSTALLATION GUIDE (1929 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE HARD DISK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Hard Disk · Design by neiL pouLton gebruikershandleiding inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. De USB-kabel aansluiten Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 3 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 17 18 19 19 21 23 24 25 9 2. 3. Contactgegevens van LaCie Technical Support LaCie Hard Disk · Design by neiL pouLton gebruikershandleiding Voorwoord Pagina Copyrights voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemopgeslagen in een gegevenssysteem of worwijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door manier. [. . . ] Zie afbeelding 3. 1. B. (vervolg op de volgende pagina) Afbeelding 3. 1. b LaCie Hard Disk · Design by neiL pouLton gebruikershandleiding 8. Klik op Volgende. Formatteren en partitioneren Pagina 1 Afbeelding 3. 1. C 13. Windows Schijfbeheer formatteert en partitioneert de verschijnt in Deze computer en is gereed voor gebruik. Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofd- LaCie Hard Disk · Design by neiL pouLton gebruikershandleiding Formatteren en partitioneren Pagina 1 3. 2. Selecteer Utilities (Hulpprogramma's) in het menu Go (Ga) op de Finder-menubalk. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harde schijf gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gestappen uitvoert. Kies in het menu Volume Scheme (Volume-indeling): de mogelijkheid om ten hoogste 16 partities op een schijf te maken). het aantal partities dat u wilt maken (Mac OS 10. x geeft u met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volu- 7. Maak in het onderdeel Volume Information (Volumegegevens) een naam aan voor elk volume (partitie), kies de UNIX-bestandssysteem of MS-DOS). Klik op Partition (Partitioneren) nadat u de volume-opties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partition (Partitioneren) als het waarschuwingsbericht blijft verschijnen. Afbeelding 3. 2. 9. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. stuk 3. Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofd- dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX- BELangrijkE infOrmaTiE: Appel beveelt aan bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Exbruikers bekender is. tended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-ge- LaCie Hard Disk · Design by neiL pouLton gebruikershandleiding informatie over interface en gegevensoverdracht Pagina 1 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding aansluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. HiUSB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het Speed USB 2. 0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en overdrachtsnelheden voor gegevens biedt voor het ondersteunen van zeer digitale camera's. snelle apparaten, zoals harde schijven, CD-/DVD-stations en USB-kabels meegeleverd om een maximale snelheid van gegevensoverdracht te waarborgen bij aansluiting op een Hi-Speed USB 2. 0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB perkt tot die van USB 1. 1. Met de schijf van LaCie wordt een Hi-Speed USB-kabel 1. 1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden be- USB-kabel en -kabeluiteinde LaCie Hard Disk · Design by neiL pouLton gebruikershandleiding informatie over interface en gegevensoverdracht Pagina 1 4. 2. Gegevensoverdracht verstaan die gepaard gaat met de uitvoering van een taak. Hierbij gaat het gewoonlijk om het verplaatsen van gegevens vanuit een opslaglocatie naar het RAM van de computer of vanaf het ene opslagapparaat naar een ander. Tijdens de gegevensoverdracht verdient het de voorkeur te wachten met het starten van andere toepassingen die gebruik maken van dezelfde USB 2. 0-poort. Er kunnen onregelmatigheden optreden bij Onder een gegevensoverdracht wordt de gegevensstroom controller is een component of een elektronische kaart (in deze context ook wel 'controllerkaart' genoemd) bepaalde randapparaten of deze te besturen. [. . . ] Systeemventilator draait niet Niet alle modellen zijn voorzien van een systeemventilator. Om na te gaan of uw systeem voorzien is van een systeemventilator, raadpleegt u het gegevensblad voor uw product op www. lacie. com. Als uw drive een ventilator heeft, controleert u of er spanning staat op het stopcontact, controleert u de stroomverbindingen en probeert u een andere stroomkabel. De ventilator op de LaCie-harddrive draait niet continu, maar wordt bij bepaalde temperaturen geactiveerd. LaCie Hard Disk · Design by neiL pouLton gebruikershandleiding Contact met de klantenservice Pagina 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE HARD DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE HARD DISK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag