Gebruiksaanwijzing LACIE GOLDEN DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE GOLDEN DISK. Wij hopen dat dit LACIE GOLDEN DISK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE GOLDEN DISK te teleladen.


LACIE GOLDEN DISK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1763 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE GOLDEN DISK DATASHEET (725 ko)
   LACIE GOLDEN DISK QUICK INSTALLATION GUIDE (2895 ko)
   LACIE GOLDEN DISK (1760 ko)
   LACIE GOLDEN DISK DATASHEET (253 ko)
   LACIE GOLDEN DISK QUICK INSTALLATION GUIDE (2895 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE GOLDEN DISK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] golden disk Hi-Speed USB 2. 0 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch LaCie Golden Disk Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding 4. 2. Garantiegegevens 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 16 17 18 18 20 22 23 24 LaCie Golden Disk Gebruiksaanwijzing Voorwoord Pagina Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. [. . . ] Klik op de eerste pagina van de "wizard Nieuwe partitie" op Volgende. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harddisk gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Afb. 3, 1. A (wordt vervolgd op volgende pagina) Afb. 3. 1. B LaCie Golden Disk Gebruiksaanwijzing 8. Klik op Volgende. Formatteren en partitioneren Pagina Afb. 3. 1. C 13. Windows Schijfbeheer formatteert en partitioneert de schijf volgens uw instellingen (afb. 3. 1. D. ), en uw drive verschijnt in Deze computer en is gereed voor gebruik. Afb. 3. 1. D BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofdstuk 3. Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. LaCie Golden Disk Gebruiksaanwijzing Formatteren en partitioneren Pagina 3. 2. Selecteer Utilities (Hulpprogramma's) in het menu Go (Ga) op de Finder-menubalk. Selecteer het volume met de naam LaCie Harddisk uit de lijst van beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. Kies in het menu Volume Scheme (Volume-indeling): het aantal partities dat u wilt maken (Mac OS 10. x geeft u de mogelijkheid om ten hoogste 16 partities op een schijf te maken). U kunt de grootte van elke partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur: . Maak in het onderdeel Volume Information (Volumegegevens) een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MSDOS). Klik op Partition (Partitioneren) nadat u de volumeopties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partition (Partitioneren) als het waarschuwingsbericht blijft verschijnen. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harddisk gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Afb. 3. 2. BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofdstuk 3. Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BELangrijkE infOrmaTiE: Appel beveelt aan dat u, tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken, het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. LaCie Golden Disk Gebruiksaanwijzing Informatie over interface en gegevensoverdracht Pagina 4. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie voor het aansluiten van randapparaten op de computer of op elkaar. Hi-Speed USB 2. 0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddisks, cd-/dvd-drives en digitale camera's. USB 2. 0-kabels Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2. 0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgen bij aansluiting op een HiSpeed USB 2. 0-poort. Deze kabel werkt ook bij aansluiting op een USB 1. 1-poort, maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden beperkt tot die van USB 1. 1. [. . . ] Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2. 0? LaCie Golden Disk Gebruiksaanwijzing Contact opnemen met de klantenservice Pagina 6. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de klantenservice 1. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat dat op uw computer is aangesloten en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen van de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op (contactinformatie vindt u op pagina 26). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE GOLDEN DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE GOLDEN DISK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag