Gebruiksaanwijzing LACIE ETHERNET DISK - 10/100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE ETHERNET DISK - 10/100. Wij hopen dat dit LACIE ETHERNET DISK - 10/100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE ETHERNET DISK - 10/100 te teleladen.


LACIE ETHERNET DISK - 10/100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2888 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE ETHERNET DISK - 10/100 (2210 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE ETHERNET DISK - 10/100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Ethernet Disk Gebruikershandleiding Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina's van deze handleiding zijn geoptimaliseerd voor weergave op het scherm, zijn ze tevens opgemaakt voor afdrukken op papier van 8 1/2" x 11" en van A4-formaat. U krijgt hierdoor de mogelijkheid om de volledige handleiding of alleen een bepaalde pagina of paragraaf af te drukken. Afsluiten: Selecteer in de menubalk boven aan het scherm: File > Quit. In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea's hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Belangrijke informatie: Dit pictogram verwijst naar een belangrijke stap die moet worden uitgevoerd. Technische opmerking: Dit pictogram verwijst naar tips voor het maximaliseren van de prestaties. Let op!Dit pictogram duidt op een mogelijk gevaar en geeft tips voor het voorkomen ervan. LaCie Ethernet Disk Gebruikershandleiding Voorwoord Voorzorgsmaatregelen inzake gezondheid, veiligheid en algemeen gebruik 1. Een netwerkadres (IP-adres) toewijzen via de LaCie Network Configurator 6. [. . . ] Lijst met lokale shares opstellen Een share is een map waartoe aangewezen groepen en/of gebruikers toegang hebben voor het maken, aanpassen, lezen en verwijderen van bestanden. Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Shares om de lijst met lokale shares op de LaCie Ethernet Disk te openen. 8. 3. 1. Een share maken Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Shares. Klik in de rechterbenedenhoek van de pagina op Add a share (Een share toevoegen) om een share te maken (zie 7. 4. 3. 3. Technische opmerking: Wanneer u meerdere drives in uw LaCie Ethernet Disk hebt of wanneer u een apparaat voor massaopslag op de LaCie Ethernet Disk aansluit, kunt u de drive kiezen waarin u de share wilt maken. D: (eerste drive met gegevens), E: (tweede drive met gegevens), enz. Afb. Een share bewerken Klik in de lijst van lokale groepen op de knop naast de share-naam om de share te bewerken. Een share verwijderen Bewerk de share en klik dan onder aan de pagina op Delete (Verwijderen). 8. 3. 4. Een verbroken share verwijderen Wanneer u shares maakt op een verwisselbare drive en deze daarna loskoppelt, hebt u zogenaamde `verbroken shares' gemaakt. Deze shares zijn dan nog steeds in de share-database opgenomen, maar fysiek niet aanwezig. Als u de verwisselbare drive weer aansluit, zullen ze niet functioneren. Met het programma van de LaCie Ethernet Disk kunt u de verbroken shares uit de database verwijderen. Onder aan de pagina Shares bevindt zich een lijst met eventuele verbroken shares. Klik op Delete (Verwijderen) voor de share(s) die u wilt verwijderen. LaCie Ethernet Disk Gebruikershandleiding 9. De server-configuratie controleren Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Server om de configuratie van de LaCie Ethernet Disk op te vragen. U kunt het volgende bekijken: · Machine name (Machinenaam) · Windows domain (domein) of workgroup (werkgroep) · Appletalk zone (AppleTalk-zone) · NAS software configuration (NAS-softwareconfiguratie) · Operating system (Besturingssysteem) · BIOS version (BIOS-versie) · Manufacturer and model (Fabrikant en model) · Processor · Number of processors (Aantal processors) · Physical memory (Fysiek geheugen) · Virtual memory (Virtueel geheugen) Vanuit deze pagina kunt u de server tevens opnieuw opstarten en afsluiten. Afb. Het beheerderswachtwoord wijzigen Standaard is het beheerderswachtwoord admin. Uit veiligheidsoverwegingen is het beter om dit wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen. 1) Klik in de pagina voor webbeheer op het tabblad Users (Gebruikers). 2) Klik op Change Administrator Password (Beheerderswachtwoord wijzigen). Gastaccounts activeren/deactiveren Als gastaccounts worden geactiveerd kunnen personen zonder verificatie toegang hebben tot shares. Onder Windows krijgt u bijvoorbeeld geen toegang tot beschermde shares, tenzij u de share als drive hebt ingedeeld. [. . . ] Protocol - In de IT-terminologie wordt hiermee de speciale reeks van regels beschreven dat door eindpunten in een telecommunicatieverbinding worden gebruikt tijdens de communicatie. RAM (Random Access Memory) - Dit wordt meestal het `geheugen' van een computer genoemd. Een geheugenchip met geïntegreerde circuits waarmee informatie kan worden opgeslagen en opgehaald door een microprocessor of controller. De informatie kan in een willekeurige volgorde worden opgeslagen of benaderd en alle opslaglocaties zijn op gelijke wijze toegankelijk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE ETHERNET DISK - 10/100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE ETHERNET DISK - 10/100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag