Gebruiksaanwijzing LACIE DESKTOP HARD DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE DESKTOP HARD DISK. Wij hopen dat dit LACIE DESKTOP HARD DISK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE DESKTOP HARD DISK te teleladen.


LACIE DESKTOP HARD DISK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1248 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE DESKTOP HARD DISK DATASHEET (136 ko)
   LACIE DESKTOP HARD DISK QUICK INSTALLATION GUIDE (3209 ko)
   LACIE DESKTOP HARD DISK (1246 ko)
   LACIE DESKTOP HARD DISK DATASHEET (136 ko)
   LACIE DESKTOP HARD DISK QUICK INSTALLATION GUIDE (3209 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE DESKTOP HARD DISK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Desktop Harddisk Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Pagina 1 Table of Contents Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Informatie over interface en gegevensoverdracht 4. 1 USB 2. 0-verbinding 4. 2. Garantiegegevens 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 17 18 19 19 21 23 24 25 LaCie Desktop Harddisk Gebruiksaanwijzing Voorwoord Pagina 2 Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. [. . . ] Formatteren voor Windows-gebruikers Het formatteren van een drive op een computer die draait onder Windows 2000, Windows XP of Windows Vista gaat in twee stappen: (1) een handtekening op de drive installeren en (2) de drive formatteren. Selecteer in het venster Computerbeheer de optie Schijfbeheer (deze optie staat onder de groep Opslag). Als het venster "Wizard Schijf initialiseren en converteren" wordt geopend, klikt u op Annuleren. Windows geeft een lijst met de harddisks die op het systeem zijn geïnstalleerd. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Initialiseren. Klik met de rechtermuisknop op het vakje aan de rechterkant met de tekst Niet toegewezen en selecteer Nieuwe partitie. . . Klik op de eerste pagina van de "wizard Nieuwe partitie" op Volgende. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harddisk gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. Afb. 3, 1. A (wordt vervolgd op volgende pagina) Afb. 3. 1. B LaCie Desktop Harddisk Gebruiksaanwijzing 8. Klik op Volgende. Formatteren en partitioneren Pagina 15 Afb. 3. 1. C 13. Windows Schijfbeheer formatteert en partitioneert de schijf volgens uw instellingen (afb. 3. 1. D. ), en uw drive verschijnt in Deze computer en is gereed voor gebruik. Afb. 3. 1. D BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg hoofdstuk 3. Formatteren en partitioneren, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. LaCie Desktop Harddisk Gebruiksaanwijzing Formatteren en partitioneren Pagina 16 3. 2. Selecteer Utilities (Hulpprogramma's) in het menu Go (Ga) op de Finder-menubalk. Selecteer het volume met de naam LaCie Harddisk uit de lijst van beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. Kies in het menu Volume Scheme (Volume-indeling): het aantal partities dat u wilt maken (Mac OS 10. x geeft u de mogelijkheid om ten hoogste 16 partities op een schijf te maken). U kunt de grootte van elke partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur: . Maak in het onderdeel Volume Information (Volumegegevens) een naam aan voor elk volume (partitie), kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard, UNIX-bestandssysteem of MSDOS). Klik op Partition (Partitioneren) nadat u de volumeopties hebt geselecteerd. Klik nogmaals op Partition (Partitioneren) als het waarschuwingsbericht blijft verschijnen. Mac Disk Utility formatteert en partitioneert de schijf overeenkomstig uw instellingen en uw drive is gereed voor gebruik. LET OP: Door deze stappen uit te voeren, worden alle gegevens op de harddisk gewist. [. . . ] Ondersteunt de computer of het besturingssysteem Hi-Speed USB 2. 0? LaCie Desktop Harddisk Gebruiksaanwijzing Contact opnemen met de klantenservice Pagina 23 6. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de klantenservice 1. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat dat op uw computer is aangesloten en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen van de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op (contactinformatie vindt u op pagina 26). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE DESKTOP HARD DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE DESKTOP HARD DISK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag