Gebruiksaanwijzing LACIE D2 SAFE HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 SAFE HARD DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE D2 SAFE HARD DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 SAFE HARD DRIVE te teleladen.


LACIE D2 SAFE HARD DRIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3550 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 SAFE HARD DRIVE DATASHEET (492 ko)
   LACIE D2 SAFE HARD DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE (1468 ko)
   LACIE D2 SAFE HARD DRIVE (3545 ko)
   LACIE D2 SAFE HARD DRIVE DATASHEET (520 ko)
   LACIE D2 SAFE HARD DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE (1468 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 SAFE HARD DRIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 SAFE Hard Drive Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Gebruikers verwijderen 4 4 6 7 8 8 9 10 13 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 23 23 24 24 25 25 26 27 28 28 28 29 29 30 31 32 32 LaCie d2 SAFE Hard Drive Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 6. 2. 6. Garantiegegevens Verklarende woordenlijst 32 33 33 34 35 38 40 42 44 44 50 51 52 53 54 LaCie d2 SAFE Hard Drive Gebruikershandleiding Copyrights Copyright © 2006 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. [. . . ] Een vingerafdruk toevoegen Klik op een niet-geregistreerde vinger en volg de stappen 2 en 3 in de sectie 5. 2. 2. Om meer vingerafdrukken te registreren voor dezelfde gebruiker, herhaal de procedure. Afbeelding 6. 2. 3. A. 6. 2. 3. 2. Een vingerafdruk verwijderen Om een vingerafdruk te verwijderen selecteert u die en klikt u op Remove this fingerprint. . . (verwijder deze vingerafdruk) Er wordt een bevestigingsvenster geopend waarin u gevraagd wordt of u er zeker van bent dat u de geselecteerde vingerafdruk wilt verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Afbeelding 6. 2. 3. B. BELangrijkE infOrmaTiE: De laatste vingerafdruk voor een bestaande gebruiker kan pas worden verwijderd nadat eerst een nieuwe vingerafdruk is geregistreerd of wanneer de gebruiker wordt verwijderd. LaCie d2 SAFE Hard Drive Gebruikershandleiding Uw LaCie d2 SAFE Drive gebruiken pagina 6. 2. 4. Nieuwe gebruikers toevoegen Om een nieuwe gebruiker te registereren, klikt u op New user. . . Volg de instructies om andere gebruikersinformatie en vingerafdrukken toe te voegen in de secties 6. 2. 2. Gebruikers verwijderen Om een gebruiker te verwijderen selecteert u de naam van de gebruiker in de lijst in het hoofdscherm van de configuratie en klikt u op Remove user. Er wordt een bevestigingsvenster geopend waarin u gevraagd wordt of u er zeker van bent dat u de geselecteerde gebruiker wilt verwijderen (afb. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Afbeelding 6. 2. 5 6. 2. 6. De drive opnieuw instellen Om de fabrieksinstellingen van de drive terug te zetten klikt u op Reset users. . . . Er wordt een bevestigingsvenster geopend waarin u gevraagd wordt of u er zeker van bent dat u de geselecteerde gebruikers- en vingerafdrukinformatie wilt verwijderen (afb. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Afbeelding 6. 2. 6. A. Afbeelding 6. 2. 6. B. LaCie d2 SAFE Hard Drive Gebruikershandleiding Uw LaCie d2 SAFE Drive gebruiken pagina 6. 3. Meerdere SAFE-drives gebruiken op één computer Indien er meerdere SAFE drives op uw computer geïnstalleerd zijn, verschijnt het dialoogvenster in afb. Kies de drive die u wilt configureren of ontgrendelen en klik op Configure. . . Er verschijnt ook een selectiemenu bovenaan in het hoofdscherm van de harddrive configuratie. U kunt dit menu gebruik om instellingen weer te geven voor om het even welke SAFE drive die verbonden is met uw computer. Voorkeuren Om uw voorkeursinstellingen te wijzigen voor de manier waarop uw harddriveconfiguratie met uw computer werkt, klikt u op de Preferences-knop in het hoofdscherm van de configuratie en maakt u uw selecties. Afbeelding 6. 4. LaCie d2 SAFE Hard Drive Gebruikershandleiding Uw d2 SAFE formatteren pagina 7. Uw LaCie d2 SAFE Hard Drive formatteren Wanneer uw SAFE harddrive is geïnitialiseerd (zie stap 5 op pagina 26), is die geformatteerd vor uw besturingssysteem. Uw SAFE harddrive is geformatteerd in HFS+ indien verWindows computer. bonden met een Mac, of in NTFS indien verbonden met een met beide types besturingssystemen, moet u uw harde schijf BELangrijkE infOrmaTiE: Herformattering zal alles op de harde schijf wissen. Als er informatie op staat die u wilt beschermen of nog verder gebruiken, maak er dan een back-up van voor de herformattering. Wat is formatteren? de: het besturingssysteem wist alle administratieve gegevens Wanneer een schijf is geformatteerd, gebeurt het volgen- Bestandssysteemstructuren Er zijn in wezen drie verschillende typen bestandsysteemstructuren: NTFS, FAT 32 (MS-DOS) en Mac OS Extended (HFS+). u de drive enkel zult gebruiken met Windows 2000 of Windows XP (prestatie zal in het algemeen groter zijn bij vergelijking met FAT 32). [. . . ] Windows-gebruikers: Rechter muisklikDeze computeren selecteerEigenschappen > Hardware. LaCie d2 SAFE Hard Drive Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 12. 1. Contactgegevens van LaCie Technical Support LaCie Azië, Singapore en Hongkong Neem contact op via: http://www. lacie. com/asia/contact/ LaCie Australië Neem contact op via: http://www. lacie. com/au/contact/ LaCie België Neem contact op via: http://www. lacie. com/be/contact/ (Français) LaCie Canada Neem contact op via: http://www. lacie. com/caen/contact/ (English) LaCie Denemarken Neem contact op via: http://www. lacie. com/dk/contact LaCie Finland Neem contact op via: http://www. lacie. com/fi/contact/ LaCie Frankrijk Neem contact op via: http://www. lacie. com/fr/contact/ LaCie Duitsland Neem contact op via: http://www. lacie. com/de/contact/ LaCie Italië Neem contact op via: http://www. lacie. com/it/contact/ LaCie Japan Neem contact op via: http://www. lacie. com/jp/contact/ LaCie Nederland Neem contact op via: http://www. lacie. com/nl/contact/ LaCie Noorwegen Neem contact op via: http://www. lacie. com/no/contact/ LaCie Spanje Neem contact op via: http://www. lacie. com/es/contact/ LaCie Zweden Neem contact op via: http://www. lacie. com/se/contact LaCie Zwitserland Neem contact op via: http://www. lacie. com/chfr/contact/ (Français) LaCie Verenigd Koninkrijk Neem contact op via: http://www. lacie. com/uk/support/request/ LaCie Ierland Neem contact op via: http://www. lacie. com/ie/contact/ LaCie VS Neem contact op via: http://www. lacie. com/contact/ LaCie Internationaal Neem contact op via: http://www. lacie. com/intl/contact/ LaCie d2 SAFE Hard Drive Gebruikershandleiding Garantiegegevens pagina 13. Garantiegegevens LaCie garandeert uw drive tegen materiaal- en productiefouten, bij normaal gebruik, gedurende de periode die staat vermeld op uw garantiecertificaat. Indien mocht blijken dat dit product defect is binnen de garantieperiode, zal LaCie, naar eigen keuze, de defecte drive repareren of vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 SAFE HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 SAFE HARD DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag