Gebruiksaanwijzing LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE te teleladen.


LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3514 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE DATASHEET (605 ko)
   LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE (3525 ko)
   LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE DATASHEET (633 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 Quadra Hard Drive USB 2. 0 · FireWire 400 · FireWire 800 · eSATA user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding LaCie d2 Quadra Harddrive met viervoudige interface Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Garantiegegevens Verklarende woordenlijst 3 3 5 6 7 7 8 9 11 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 31 32 35 36 38 40 42 42 44 47 48 49 50 LaCie d2 Quadra Harddrive met viervoudige interface Volgende pagina Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere wijze. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. [. . . ] Er wordt nu een volume weergegeven dat de interne harde schijf aangeeft en een volume met de naam LaCie Hard Drive. waarin u de drive wilt onderverdelen door op het keuzemenu dat begint met Huidig te klikken (Mac OS 10. x biedt u de mogelijkheid de drive onder te verdelen in maximaal 8 partities). U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volumestructuur: . voor elke partitie, kies de volumestructuur (Mac OS Extended, Mac OS Standard of UNIX-bestandssysteem) en de volumegrootte. Als u de nieuwe volumes opslaat, worden alle bestaande volumes gewist. de volumestructuur in die u hebt geselecteerd, waarna de nieuwe drive klaar is voor gebruik. BELanGrIjkE InfOrmaTIE: Als u deze stappen uitvoert, wordt de harddrive volledig gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of die u wilt blijven gebruiken, maak daar dan een back-up van voordat u deze stappen uitvoert. 5. Maak in het onderdeel Volumegegevens een naam aan Hulpprogramma Schijfbeheer (Mac) BELanGrIjkE InfOrmaTIE: Raadpleeg pagina 31, Nuttige informatie, voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. 8. Mac OS 10. x stelt nu automatisch het aantal partities en BELanGrIjkE InfOrmaTIE: Apple adviseert: als u geen specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem te gebruiken, kunt u de drive het best formatteren met Mac OS Extended, omdat Mac-gebruikers hiermee over een meer vertrouwde gebruiksomgeving kunnen beschikken. LaCie d2 Quadra Harddrive met viervoudige interface nuttige informatie pagina 4. 2. Vergelijking van interfaces De keuze van de te gebruiken interface, Hi-Speed USB 2. 0, FireWire 400, FireWire 800 of eSATA, kan zeer ingewikkeld zijn. Afhankelijk van de interfaces waarover uw computer beschikt, dient uw beslissing te zijn gebaseerd op de volgende argumenten: Computer met alleen USB 1. 1-poorten Als uw computer alleen van een USB-poort is voorzien, is uw beslissing redelijk eenvoudig: sluit de drive aan met de meegeleverde USB-kabel. Hi-Speed USB 2. 0 is neerwaarts compatibel en kan op USB 1. 1-poorten worden aangesloten. Ook nu weer blijven snelheid en capaciteit beperkt tot USB 1. 1-niveau. Computer met Hi-Speed USB 2. 0- en fireWire 400-poorten Als uw computer is uitgerust met een Hi-Speed USB 2. 0-poort en een FireWire-poort, krijgt u aanzienlijk betere prestaties wanneer u de FireWire-aansluiting gebruikt. In vergelijking met Hi-Speed USB 2. 0, biedt FireWire hogere constante gegevensoverdrachtsnelheden, hetgeen vooral van belang is voor audio- en video-editors. Bovendien kunt u met Hi-Speed USB 2. 0 op uw computer niet meerdere harddrives in serie aansluiten. Computer met Hi-Speed USB 2. 0-, fireWire 400- en fireWire 800-poorten Als uw computer met deze drie interfaces is uitgerust, hebt u verschillende keuzemogelijkheden die moeten worden overwogen. De voornaamste beslissingsfactor in deze vergelijking is eenvoudig: snelheid. FireWire 800 biedt, zeer effectief, tweemaal zo veel bandbreedte als zowel Hi-Speed USB 2. 0 als FireWire 400. Als u dus bandbreedtegevoelige toepassingen draait, zoals digitale audio, video of grafische bewerking, is het duidelijk dat u FireWire 800 kiest. Computer met bovenstaande interface plus eSaTa-poorten In configuraties met één drive bieden eSATA- en FireWire 800-verbindingen vergelijkbare overdrachtsnelheden op uw d2 Quadra. FireWire 800 staat echter het gebruik van langere interfacekabels toe en biedt de mogelijkheid om andere FireWire-apparaten in serie te schakelen. Het voordeel van eSATA ten opzichte van FireWire 800 is dat, als er meerdere d2-drives op uw computer zijn aangesloten overdragen. Zie hoofdstuk 7, Vragen en antwoorden over eSATA, voor meer informatie. in een RAID 0-configuratie, FireWire 800 een verbinding van maximaal 100 MB/s toestaat, terwijl eSATA in theorie tot 150 MB/s kan Een ander alternatief is het aanschaffen van een FireWire 400-, FireWire 800-, Hi-Speed USB 2. 0- of eSATAhostadapterkaart die u installeert in een PCI-, PCI-X- of PCI-Express-slot op uw computer, waardoor de computer gebruik kan maken van de prestaties die deze interfaces bieden. Neem contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de afdeling Customer Support van LaCie voor meer informatie over PCI-, PC-, PCI-X- of PCI-Express-kaarten, of bezoek onze website op: www. lacie. com. LaCie d2 Quadra Harddrive met viervoudige interface Vragen en antwoorden over fireWire pagina 5. Vragen en antwoorden over fireWire Wat betekent IEEE 1394? Het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) is de organisatie van technische specialisten die de 1394e standaard heeft ontwikkeld, waarin de hoog presterende seriële I/O-bus (Input/Output) voor het aansluiten van randapparaten werd gedefinieerd. [. . . ] Bij pc's worden gewoonlijk diskeenheden en andere externe opslagmedia (diskettes, cd-rom's, magneetschijven, enz. ) gebruikt voor de permanente opslag van informatie. Overdrachtsnelheid - De snelheid waarmee de drive gegevens ontvangt van en verzendt naar de controller. De overdrachtsnelheden voor het lezen van gegevens op de diskdrive komen mogelijk niet overeen met de overdrachtsnelheden van het wegschrijven van gegevens naar de diskdrive. Dit betekent dat de werkelijke overdrachtsnelheid niet hoger kan zijn dan het traagste van uw systeemonderdelen (harde schijf of computer), ongeacht de overdrachtsnelheid van uw drive. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 QUADRA HARD DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag