Gebruiksaanwijzing LACIE D2 NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 NETWORK. Wij hopen dat dit LACIE D2 NETWORK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 NETWORK te teleladen.


LACIE D2 NETWORK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4056 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 NETWORK DATASHEET (606 ko)
   LACIE D2 NETWORK QUICK INSTALLATION GUIDE (1401 ko)
   LACIE D2 NETWORK (4020 ko)
   LACIE D2 NETWORK DATASHEET (605 ko)
   LACIE D2 NETWORK QUICK INSTALLATION GUIDE (1401 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 NETWORK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 Network Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Back-up: Een back-up van uw LaCie d2 network maken op een externe USB of eSATA harde schijf Paragraaf 4. 8. Bladeren: Toegang tot bestanden en mappen krijgen, uploaden en downloaden van bestanden, bestanden verwijderen Paragraaf 4. 9. Importeren (Snapshot): Klik op de knop aan de voorzijde om de gegevens automatisch te importeren op een aangesloten harde schijf Paragraaf 4. 10. Multimedia: Uw d2 Netwerk instellen als een multimediaserver, toegang tot bestanden verlenen aan compatibele digitale media-apparaten Afb. 26 LaCie d2 Network Gebruikershandleiding De LaCie d2 network beheren pagina 26 4. 1. De Beheerpagina openen OPMERKING: De eenvoudigste manier om de Beheerpagina te openen is door de LaCie Network Assistant te gebruiken (raadpleeg paragraaf 2. 3. 27 Ga als volgt te werk voor toegang tot de Beheerpagina met behulp van een browser: In het URL-veld (internetadres) van uw browser geeft u de volgende informatie op: Mac-gebruikers: http://lacie-d2. local. 28) Zoek het IP-adres door de LaCie Network Assistant op te starten (paragraaf 2. 3. TECHNISCHE OPMERKING: Het IP-adres van de LaCie d2 kan anders zijn dan het IP-adres zoals weergegeven in Afb. 29), typt u: Login: admin Wachtwoord: admin BELANGRIJKE INFORMATIE: De inlognaam en het wachtwoord zijn beide standaard ingesteld op "admin". Wanneer u aanmeldt als "admin", wordt de Beheerpagina geopend. 29 LaCie d2 Network Gebruikershandleiding De LaCie d2 network beheren pagina 27 4. 1. 1. De weergavetaal instellen De standaard weergavetaal is ingesteld op de taal van uw webbrowser. Als de weergavetaal van uw browser niet wordt ondersteund, wordt de Beheerpagina van de d2 weergegeven in Engels. U kunt de weergavetaal op elk gewenst moment aanpassen door een taal uit het menu in de rechterbovenhoek van de Beheerpagina te kiezen (Afb. Dit kan vanaf de inlogpagina, zoals weergegeven, zodat u vanaf het begin in de door u gekozen taal verder kunt gaan. Engels Italiaans Zweeds Frans Spaans Deens Duits Nederlands Japans Afb. 30 4. 1. 2. Beheerpagina - Home Wanneer u inlogt op de Beheerpagina van de LaCie d2 Network, verschijnt de pagina Home (Afb. 31, gebied A: Toont de naam van het productmodel, het IP-adres en de naam van de Windows-werkgroep. 31, gebied B: Toont welke netwerkservices zijn geactiveerd (voor informatie over de activering of deactivering van netwerkservices raadpleegt u paragraaf 4. 5. 5. 31, gebied C: Geeft het schijfgebruik en de eventuele aansluiting van een externe drive aan (voor informatie raadpleegt u 3. 4. 31 LaCie d2 Network Gebruikershandleiding De LaCie d2 network beheren pagina 28 4. 2. Gebruikers Klik in de navigatiebalk op de koppeling Gebruikers om de pagina Gebruikersaccounts te openen. [. . . ] Als u AppleTalk gebruikt onder Mac OS9. x, moet u ervoor zorgen dat de LaCie d2 network en de andere clients in het netwerk zich in dezelfde AppleTalk-zone bevinden. Een andere gebruiker kan alleen toegang verkrijgen tot de LaCie d2 network als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 1) de beheerder moet een gebruiker met de juiste bevoegdheden aanmaken en registreren; 2) extra gebruikers kunnen alleen toegang tot de drive krijgen als de LaCie d2 network is aangesloten op het netwerk. Gebruikt u AppleTalk onder Mac OS9. x?Heeft de beheerder een account voor de gebruiker aangemaakt? LaCie d2 Network Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 54 8. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleiding en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 NETWORK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 NETWORK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag