Gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE. Wij hopen dat dit LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE te teleladen.


LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (543 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE DATASHEET (269 ko)
   LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE (581 ko)
   LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE DATASHEET (447 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 DL DVD±RW-drive ­ Toast 7 Titanium Gebruikershandleiding Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / volgende pagina Ga naar vorige weergave / Ga naar volgende weergave Ga naar de inhoudsopgave / Ga naar de pagina met voorzorgsmaatregelen Op de pagina: Klik op de tekst in de Inhoudsopgavepagina om naar informatie over dat onderwerp te gaan. Afdrukken: Hoewel de pagina's van deze handleiding zijn geoptimaliseerd voor weergave op het scherm, zijn deze tevens geformatteerd voor afdrukken op papier van 8 1/2" x 11" en van A4-formaat. U krijgt hierdoor de mogelijkheid om de volledige handleiding of alleen een bepaalde pagina of paragraaf af te drukken. Afsluiten: Selecteer in de menubalk boven in uw scherm: File > Quit. In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief weergegeven alinea's worden voorafgegaan door een pictogram dat het gegeven type informatie beschrijft. Belangrijke informatie: Dit pictogram verwijst naar een belangrijke stap die moet worden uitgevoerd. Technische opmerking: Dit pictogram verwijst naar tips voor het maximaliseren van de prestaties. Let op!Dit pictogram duidt op een mogelijk gevaar en geeft tips voor het voorkomen ervan. LaCie d2 DL DVD±RW-drive ­ Toast 7 Titanium Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Voorzorgsmaatregelen 1. Uitwerpen van schijf in noodgeval 4 6 8 8 9 9 10 11 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 LaCie d2 DL DVD±RW-drive ­ Toast 7 Titanium Gebruikershandleiding 5. [. . . ] CD-R schijven: · Meest geschikt voor: vastleggen van audio-cd's, foto's en gegevens-cd's. · Bestanden op cd-r-schijven kunnen niet worden gewist en bestanden op cd-r-schijven kunnen niet worden overschreven. CD-RW schijven: · Meest geschikt voor: delen van middelgrote bestanden met meerdere gebruikers op kantoor of onder studenten. · De schijven kunnen tot 1000 keer opnieuw worden geformatteerd en bestanden op de schijf kunnen worden overschreven. · De meeste cd-rom-drives en cd-spelers kunnen cd-rw-schijven niet lezen. 5. 1. Omschrijvingen van cd- en dvd-media LaCie d2 DL DVD±RW-drive ­ Toast 7 Titanium Gebruikershandleiding 5. Bestandsysteemstructuren - Omschrijvingen Bij het beschrijven van DVD-R DL-, DVD+R DL-, DVD±R/RW- en CD-R/RW-schijven hebt u de mogelijkheid om de schijf aan een bepaalde bestandsindeling toe te wijzen (de manier waarop een computer bestanden benoemt en organiseert om ze op te slaan en terug te vinden). Er zijn hoofdzakelijk drie bestandsysteemindelingen waar u mee te maken hebt bij het gebruik van een LaCie dvd- of cd-drive: · Universal Disk Format (UDF) · ISO 9660 · Mac OS Extended UDF ­ Dit bestandsysteem is ontwikkeld om te zorgen voor consistentie tussen uiteenlopende optische media, compatibiliteit tussen besturingssystemen en tussen uiteenlopende cd- en dvd-toepassingen. UDF wordt gebruikt bij dvd's waarop MPEG-audio- en ­videostreams staan en is vereist bij dvd-roms. ISO 9660 ­ Dit is het standaard bestandsysteem voor cd-roms, waarmee deze leesbaar zijn voor Macs, pc's of andere grote computerplatforms. Microsoft maakte een uitbreiding op deze indeling, Joliet genaamd, waarmee de namen van Unicode-bestanden uit 64 tekens kunnen bestaand (twee keer zo veel als de ISO 9660 Level 2 en 3 specificatie). · Mac OSExtended ­ Dit bestandsysteem, ook bekend als HFS+, wordt gebruikt door Mac OS 8. 1 en hoger. Als u een schijf uitsluitend op Macs wilt gebruiken, kunt u het best deze bestandindeling gebruiken. 5. 3. Dvd-capaciteit Er zijn een aantal belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden als u video, audio of gegevens op dvd gaat vastleggen. Op de specificatie van de dvd kunt u twee afmetingen aantreffen: 4, 7" (12 cm) en 3, 1" (8 cm) (beide zijn . 47" (1, 2 cm) dik). Een dvd kan ook single-sided (SS) of double-sided (DS) zijn en elke kant kan één (SL) of twee (DL) lagen hebben. De hoeveelheid gegevens of video die een schijf kan bevatten is afhankelijk van factoren als de hoeveelheid audio en de mate van compressie van de gegevens, video of audio. Zo kan er op een enkellaagse DVD±R-schijf meestal net iets meer dan twee uur MPEG-IIvideo worden opgeslagen, maar het is niet mogelijk om tot acht uur video van VHS-kwaliteit of 160 uur audio op een enkellaagse schijf op te slaan. Wanneer mediafabrikanten refereren aan de hoeveelheid gegevens die een schijf kan bevatten, doen zij dat in termen van gigabytes (GB), oftewel één miljard bytes (1000 x 1000 x 1000 bytes). Een computer gaat echter anders met hoeveelheden gegevens om: voor een computer is de waarde binair en 1 GB is dan meer dan 1 miljard bytes, namelijk 1. 073. 741. 824 bytes (1024 x 1024 x 1024 bytes). Als u dus een dvd-schijf van 4, 7 GB hebt, is de feitelijke capaciteit 4, 38 GB en een dubbellaagse schijf van 8, 5 GB beschikt feitelijk over 7, 95 GB aan opslagruimte. LaCie d2 DL DVD±RW-drive ­ Toast 7 Titanium Gebruikershandleiding 5. Dvd-video regionale afspeelzones Bijna alle in de handel verkrijgbare dvd-schijven hebben een Region Protection Code (RPC). [. . . ] Dit betekent dat de werkelijke overdrachtsnelheid niet hoger kan zijn dan het traagste van uw systeemonderdelen (harde schijf of computer), ongeacht de overdrachtsnelheid van uw drive. LaCie d2 DL DVD±RW-drive ­ Toast 7 Titanium Gebruikershandleiding Verklarende woordenlijst pagina 41 Overschrijven - Gegevens over bestaande gegevens heenschrijven, waardoor de oorspronkelijke gegevens worden gewist. Partitioneren - Nadat een harde schijf is geformatteerd, is deze nog niet gereed voor het opslaan van bestanden. De schijf moet worden onderverdeeld in secties die speciale informatie bevatten die is vereist om een Mac of pc te laten werken en andere secties voor het opslaan van de bestanden. Dit proces van het onderverdelen van de harde schijf wordt partitionering genoemd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 DVD±RW WITH LIGHTSCRIBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag