Gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE. Wij hopen dat dit LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE te teleladen.


LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4165 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE DATASHEET (269 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie 2big Dual Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 1. Vooraanzicht Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 3 3 5 5 6 7 8 8 9 1, 4. Formatteren 11 12 13 14 14 16 19 20 20 20 21 21 22 22 24 25 23 18 2. 3. 1. Warranty LaCie technische ondersteuning contactpersonen LaCie 2big Dual Gebruikershandleiding inzake apparatuur die storing veroorzaakt. [. . . ] Windows rangschikt de harde schijven die geïnstalleerd zijn op het systeem. In het vakje rechts met vermelding Niet toegewezen, klik rechts en selecteer Nieuwe partitie. . . Op de eerste pagina van het "Nieuwe partitie wizard" klik (voortgezet op de volgende pagina) Fig. 14. Windows schijfbeheer formatteert de schijf en verdeelt ze in partities op basis van uw instellingen (Fig. Bestand systeemformaten voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestand systeemformaten. BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg sectie LaCie 2big Dual Gebruikershandleiding 2. 3. 3. Sluit het station aan op de computer en schakel het station in. Setup pagina 18 2. Selecteer Hulpprogramma's in het Start menu in de Zoeker menubalk. gevens van de 2big gewist. Als u informatie hebt die u wilt beschermen of blijven gebruiken, moet u een backup maken voor u deze stappen uitvoert. OPgELET: Als u deze stappen volgt, worden alle ge- 3. In de Hulpprogramma's map dubbelklik op Schijf hulpprogramma. 4. Selecteer het met beschikbare harde schijven aan de linkerzijde van het venster. In het Volumeschema: menu, selecteer het aantal partities waarin u het station wilt verdelen (Mac OS X biedt U kunt de grootte van iedere partitie aanpassen met de zone. u de optie het station te verdelen in maximaal 16 partities). In de Volume informatie sectie voert u een naam in voor ieder (partitie), selecteer het volumeformaat. 8. Van zodra u de volume-opties gefinaliseerd hebt, klikt u op Partitie. Klik opnieuw op Partitie wanneer de waarschuwing verschijnt door te gaan. Fig. Het Mac schijfhulpprogramma zal de schijf formatteren en indelen in partities op basis van uw instellingen en uw station is dan klaar voor gebruik. 2. 3. 1. Bestand systeemformaten voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestand systeemformaten. BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg sectie dat, tenzij u een specifieke reden hebt het UNIX bestandsysteem (UFS) te gebruiken, u het Mac OS Extendeen vertrouwde ervaring biedt. ed formaat gebruikt omdat het Macintosh gebruikers BELangrijkE infOrmaTiE: Apple raadt aan LaCie 2big Dual Gebruikershandleiding Setup pagina 19 2. 4. Nieuwe Firmware installeren (Upgrade) LaCie biedt regelmatig firmware-updates aan voor de 2big. Ga naar de LaCie website, www. lacie. com, voor de meest recente Firmware update. Neem contact op met de LaCie technische ondersteuning voor de procedure. LaCie 2big Gebruikershandleiding RAID pagina 20 3. Deze sectie helpt u te beslissen welke de correcte RAID TEchnischE OPmErking: De capaciteit varieert, afhankelijk van de RAID-modus. Snel (RAID 0), Sectie 3. 1. 1 Groot, Sectie 3. 1. 2 JBOD, Sectie 3. 1. 3 Safe 100 (RAID 1), Sectie 3. 1. 4 Safe 50, Sectie 3. 1. 5 Safe 33, Sectie 3. 1. 6 Big, Fast en JBOD = totale toegankelijke capaciteit Safe 100 (RAID 1) = 50% capaciteit Safe 50 (RAID 1) = 75% capaciteit Safe 33 (RAID 1) = ongeveer 83% capaciteit 3. 1. 1. FAST (RAID 0)­ Vooraf geconfigureerde modus van de 2big In Fast-modus zijn twee fysieke schijven met elkaar gekoppeld (RAID 0) zodat er één groter logisch volume geactiveerd wordt op het bureaublad, waarbij de mogelijke maximumcapaciteit zoals in Big-modus is (de beschikbare capaciteiten van elke schijf worden opgeteld), maar met grotere worden tot op zekere hoogte bij elkaar opgeteld). snelheid dan de Big-modus (de snelheid van de schijven Één Fast-volume BELangrijkE infOrmaTiE: Als één fysieke schijf toegankelijk. uitvalt, zijn de gegevens van beide schijven niet meer Kenmerken en voordelen Biedt de mogelijke maximumcapaciteit Grotere snelheid (dan Big-modus) disk 1 disk 2 Fig. [. . . ] Koppel de USB-kabel los. Sluit een ander apparaat aan op de eSATA HBA. Controleer de systeem-LED-status om voeding te controleren. Sluit aan op een andere USB-poort. Het besturingssysteem herkent de virtuele LaCie-drives niet. Controleer of HBA BIOS de lege LaCie 2big herkent. Gebruik Schijfbeheer van het besturingssysteem om partities van het volume te verwijderen voordat u de operatiemodus herconfigureert. Problemen oplossen met het stuurprogramma: · Controleer de actieve status van het stuurprogramma. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 DVD±RW MET LIGHTSCRIBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag