Gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE. Wij hopen dat dit LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE te teleladen.


LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1338 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE DATASHEET (201 ko)
   LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE (1324 ko)
   LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE DATASHEET (190 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 DVD±RW-drive Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen inzake gezondheid, veiligheid en algemeen gebruik Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Garantiegegevens 4 4 4 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 32 35 36 37 LaCie d2 DVD±RW-drive Gebruiksaanwijzing Copyrights Copyright © 2008 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemopgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door manier. fotokopieën, opnamen of op enige andere Handelsmerken FireWire, Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. [. . . ] Deze ondersteunt computerbesturingssystemen zoals Microsoft Windows, Mac OS, en systemen die de Unix-specificatie volgen, maar biedt geen ondersteuning aan eigen voorzieningen van het Mac-bestandssysteem, zoals lange bestandsnamen of pictogramopties. Microsoft maakte een uitbreiding op deze indeling, Joliet genaamd, waarmee de namen van Unicode-bestanden uit 64 tekens kunnen bestaan (twee keer zo veel als de ISO 9660 Level 2 en 3 specificatie). Mac OS Extended - Dit bestandssysteem, ook bekend als HFS+, wordt gebruikt door Macintosh. Als u de schijf uitsluitend op Macs wilt gebruiken, kunt u het best deze bestandsindeling gebruiken. Hybrid-schijven (Mac en pc) - Mac-gebruikers kunnen er ook voor kiezen hybrid-schijven met twee partities te maken: één die kan worden bekeken door Mac-gebruikers, één voor Windows-gebruikers. Toast 7 Titanium biedt deze keuze voor bestandssysteem. UDF - Deze specificatie, die is ontwikkeld door de Optical Storage Technologies Association, is het overheersende bestandssysteem dat zorgt voor compatibiliteit tussen verschillende Blu-ray-, dvd- en cdapplicaties, hardwareplatforms en computerbesturingssystemen. ISO 9660 - Dit is het standaard bestandssysteem, waarmee media leesbaar zijn voor Macs, pc's of andere grote computerplatforms. Gepubliceerd door de Inter- LaCie d2 DVD±RW-drive Gebruiksaanwijzing Nuttige technische informatie pagina 23 4. 2. DVD±RW-schrijfmethoden Disc at Once (DAO) ­ Een dvd-schrijfproces waarbij de gehele dvd in één keer wordt beschreven. Na deze registratie kunnen geen gegevens meer op deze dvd worden toegevoegd. Deze methode verschilt van de CD-R DAO-methode omdat de `lead-in', het gegevensgedeelte en de `lead-out' alle opeenvolgend worden geschreven. Session at Once (SAO) ­ Een dvd-schrijfproces dat vergelijkbaar is met DAO en waarbij alle informatie in één sessie wordt geschreven, maar bij SAO kan nog een sessie worden begonnen en op een later tijdstip worden opgenomen. Hierdoor hebt u meer controle over het opnameproces dan bij Packet Writing (PW) of TAO en kan er meer schijfruimte worden gebruikt omdat er geen ruimte tussen de verschillende `tracks' hoeft te zitten. Incremental Recording (IR) ­ Een dvd-schrijfproces dat vergelijkbaar is met de Session at Once (SAO) CD-R-schrijfmethode; bestanden kunnen per opname rechtstreeks op de DVD-R-schijf worden toegevoegd in plaats van de bestanden eerst naar de harde schijf te kopiëren alvorens ze naar de schijf te schrijven. De minimumopnamegrootte moet echter 32 KB zijn (zelfs als het op te nemen bestand kleiner is dan dat) en de capaciteit en schrijfsnelheden nemen af doordat steeds een `lead-in/out' om de gegevens moet worden geschreven. Bovendien moet de schijf worden voltooid om hem te kunnen lezen in een andere drive dan die waarin de schijf is beschreven. Multi-Border Recording (MBR) ­ MBR is een dvd-schrijfproces dat veel lijkt op IR en maakt het mogelijk om een IR-schijf te maken die u vervolgens kunt lezen op een drive die dit type opnamemethode herDAO Cd Dvd X X SAO X X X X IR kent. MBR maakt een zeer korte grenszone aan rond een opnamesessie, zodat een compatibele speler of dvdrom-drive niet probeert om gegevens te lezen over de grens van het opgenomen gedeelte heen. Zo kan een niet-voltooide schijf worden gelezen door een speler die deze opnamemethode ondersteunt. Beperkt overschrijven (RO) ­ Bij deze methode kunnen op een reeds beschreven schijf nieuwe gegevenssegmenten willekeurig en overal worden ingevoegd binnen de opgenomen grens. Nieuwe gegevens kunnen echter alleen aan een gedeelte van de schijf worden toegevoegd dat al is beschreven en vanaf het punt waar de laatste sessie werd beëindigd. Packet Writing (PW) ­ Een schrijfproces dat door middel van verslepen, heel handig is voor het maken van gegevensback-ups. [. . . ] Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleidingen en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. Als u alle vragen in de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neemt u contact met ons op via de beschikbare webkoppeling. Zorg, voordat u contact met ons opneemt, dat u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt: Informatie 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 DVD±RW 22X USB WITH LIGHTSCRIBE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag