Gebruiksaanwijzing LACIE D2 BLU-RAY DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 BLU-RAY DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE D2 BLU-RAY DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 BLU-RAY DRIVE te teleladen.


LACIE D2 BLU-RAY DRIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2902 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 BLU-RAY DRIVE DATASHEET (208 ko)
   LACIE D2 BLU-RAY DRIVE WHITE PAPER (188 ko)
   LACIE D2 BLU-RAY DRIVE (2800 ko)
   LACIE D2 BLU-RAY DRIVE DATASHEET (252 ko)
   LACIE D2 BLU-RAY DRIVE WHITE PAPER (1397 ko)
   LACIE D2 BLU-RAY DRIVE QUICK INSTALLATION GUIDE (1540 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 BLU-RAY DRIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] d2 Blu-ray drive USB 2. 0 & FireWire 400 user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch LaCie d2 Blu-ray drive Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen inzake gezondheid, veiligheid en algemeen gebruik Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Garantiegegevens 4 4 4 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 25 25 26 27 28 28 29 31 32 33 LaCie d2 Blu-ray drive Gebruikershandleiding Voorwoord Pagina Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Blu-ray, FireWire, Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. [. . . ] Ga als volgt te werk om te controleren of de drive goed is geïnstalleerd en communiceert met de computer: Mac-gebruikers: Klik in het menu Finder op About This Mac en op More Info. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en selecteer Eigenschappen. De drive wordt hier vermeld. OFF TEchnischE OPmErking: raadpleeg de volgende pagina's voor meer informatie over FireWireverbindingen: pagina 13, FireWire 400 pagina 27, Vragen en antwoorden over FireWire TEchnischE OPmErking: u kunt de drive ook op een FireWire 800-poort aansluiten. FireWire 800-kabel niet meegeleverd. LaCie d2 Blu-ray drive Gebruikershandleiding De LaCie-drive gebruiken Pagina 3. Een schijf plaatsen A Druk op de openen/sluiten-knop (A) van de LaCie d2 Blu-ray drive voor het plaatsen van een schijf. Leg de bd, dvd of cd met het etiket naar boven op de geopende schijflade. De computer moet zijn ingeschakeld om de drive te kunnen openen (de blauwe knop moet branden). Voor een doeltreffende werking moet de drive op een vlakke ondergrond staan. Druk op de openen/sluiten-knop aan de voorkant van de drive om de LaCie d2 Blu-ray drive te sluiten. Het is niet raadzaam de medialade dicht te duwen. LET OP: Sluit de lade niet geforceerd. Toegang krijgen tot een schijf Mac-gebruikers Het bd-, cd- of dvd-volume verschijnt als een pictogram op het bureaublad. Windows-gebruikers Het bd-, dvd- of cd-volume verschijnt in de map Deze computer. Klik op het pictogram om de inhoud van de schijf weer te geven. LaCie d2 Blu-ray drive Gebruikershandleiding De LaCie-drive gebruiken Pagina 3. 3. Duw licht tegen de schijflade of druk op de openen/sluiten-knop om de lade te sluiten. LET OP: Probeer niet om de schijflade van de drive te openen of de schijf te verwijderen terwijl de drive nog in gebruik is en met de computer communiceert. U kunt zichzelf hierbij verwonden en de drive en/of uw computersysteem beschadigen. Vervoer de drive niet met een geopende lade of met een bd, dvd of cd in de lade. Hierdoor kunnen de drive en/of gegevens op de schijf beschadigd raken. Bovendien komt hierdoor uw garantie te vervallen. Windows-gebruikers 1. Druk op de knop lade openen/sluiten op de d2 Blu-ray dvd drive. 3. 4. Uitwerpen van schijf in noodgeval Als een bd, cd of dvd niet kan worden uitgeworpen met de openen/sluiten-knop en de software heeft geen controle meer over de drive, kan de schijflade toch worden geopend. Op de voorkant van de drive bevindt zich een nooduitwerp-opening (zie de afbeelding op pagina 22, Een schijf plaatsen). [. . . ] Blu-ray-schijven met vooraf vastgelegde gegevens kunnen op elke standaardtelevisie worden afgespeeld, ook als de video in High Definition is gecodeerd. Zo kan een Blu-ray-recorder ook standaardvideo opnemen, bijvoorbeeld van gewone tv-uitzendingen of camcorders. LaCie d2 Blu-ray drive Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice Pagina 6. Contact opnemen met de klantenservice Voordat u contact opneemt met de technische dienst Lees de handleidingen en raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen. Maak de drive zo mogelijk tot het enige externe apparaat op de CPU en controleer of alle kabels correct en stevig zijn aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 BLU-RAY DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 BLU-RAY DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag