Gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART. Wij hopen dat dit LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART te teleladen.


LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5207 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART DATASHEET (358 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord Gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Inleiding 1. 1. Configureren als Safe + Fast 4 5 5 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 16 16 17 17 17 19 20 20 23 26 26 26 27 27 28 29 31 31 33 34 35 36 37 38 LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 4. 4. 2. Rebuild van Safe-volume configureren 6. HetLaCieBiggestS2S-opslagapparaatindegatenhouden 6. 1. De temperatuur controleren 7. LED'sopvoorpaneelvanLaCieBiggestS2S 8. Technischetips 8. 1. [. . . ] Deze flexibiliteit maakt vele combinaties mogelijk van prestatie, redundantie en capaciteit om uw bedrijf te geven wat het nodig heeft. Met de geavanceerde configuratiemodus zijn veel combinaties opslagbeleidconfiguraties en capaciteitstoewijzing mogelijk. Experimenteer met andere combinaties om de volledige systeemcapaciteit te benutten en aan uw wensen aan te passen. 4. 4. 2. 1. Een blik op de geavanceerde configuratiemodus De geavanceerde configuratiemodus is een uitbreiding van de basismodus waarmee u twee volumes (virtuele drives) kunt aanmaken op elke fysieke harde schijf. Zie de volgende pagina voor een schermoverzicht met de onderdelen van de geavanceerde configuratiemodus en werkbalkknoppen. LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding Uw Biggest S2S gebruiken pagina 0 4. 4. 2. 2. Onderdelen van de geavanceerde configuratiemodus 1 3 2 4 1 Storage Policy toont de beschikbare opslagbeleidmogelijkheden die u aan volumes kunt toewijzen. De mogelijkheden worden geactiveerd nadat u een nieuw volume hebt aangemaakt of een bestaand volume selecteert om het te bewerken. Drive Graph toont informatie over Volume, Mode (opslagbeleid) en omvang voor op dat moment geconfigureerde volumes. Het Total GB's Left-veld onder de volumelijst toont de resterende capaciteit in gigabytes voor alle harde schijven. Alle ruimte die is toegewezen aan een bepaald volume verschijnt in een bepaalde kleur. Een gearceerd gebied geeft een voorgestelde configuratie aan en een vast blok een bestaand volume. 4 Lijst staat de aanmaak van volumes toe en wijziging op elke harde schijf: Hot Spare-aanvinkvakje geeft aan dat de ruimte op deze drive is toegewezen als rebuild-ruimte voor het geselecteerde SAFE-volume. n `Use'-aanvinkvakje geeft aan waar een drive bij hoort binnen in een volume. n Tekstveld toont de capaciteit zoals gespecificeerd door bewegen van de schuif. n `Vol#' toont het virtuele volume waar elke harde schijf bij hoort. 2 3 LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding Uw Biggest S2S gebruiken pagina 4. 4. 2. 2. 1. Werkbalkknoppen Knop Functie "Leest een opgeslagen configuratie in de geavanceerde configuratiemodus zodat u de configuratie kunt toepassen op de LaCie Biggest S2S. Maakt een nieuw volume aan waarop het opslagbeleid en de capaciteit kunnen worden ingesteld. U kunt tot 2 volumes aanmaken op elke harde schijf (10 in totaal). Knop Functie Staat wijziging toe van het opslagbeleid en de capaciteit van een bestaand volume. Wist het volume dat op dat moment is geselecteerd in de volumelijst. Wist alle geconfigureerde volumes. Kopieert de configuratie van de ene LaCie Biggest S2S naar de huidige LaCie Biggest S2S. 4. 4. 2. 2. 2. Opdrachtknoppen Knop Naar basismodus Volume bijwerken Annuleren Toepassen Annuleren Functie Opent de basisconfiguratiemodus Past het geselecteerde opslagbeleid toe op een specifiek deel van een harde schijf als een voorgestelde configuratie. Breekt de hangende veranderingen af en keert terug naar de geavanceerde modus, naar het punt waar u verschillende geavanceerde configuratiefuncties kunt uitvoeren. Verzendt configuratiewijzigingen naar de Biggest S2S, sluit de geavanceerde modus en geeft de bijgewerkte configuratie weer op het statusvenster Breekt de wijzigingen af die worden geïmplementeerd en sluit de geavanceerde modus LaCie Biggest S2S Gebruikershandleiding Uw Biggest S2S gebruiken pagina 4. 4. 2. 3. meerdere volumes configureren De geavanceerde configuratiemodus maakt veel opslagbeleid- en capaciteitscombinaties mogelijk. Hieronder volgt hoe een basis SAFE-configuratie kan worden gewijzigd zodat deze een aantal volumes bevat, elk met een verschillend opslagbeleid. Dit voorbeeld laat één mogelijke combinatie zien waarbij alle beschikbare capaciteit van het systeem wordt toegewezen aan: BELanGrIjkE InfOrmaTIE: Maak een back-up van de gegevens voordat u een bestaande LaCie Biggest S2S opnieuw configureert. [. . . ] Wis partities die op het volume staan vóór het wissen of wijzigen van opslagapparaatvolumes met de Wizard. Zet het opslagapparaat terug in de vorige configuratie om partities te wissen. Problemenmetdriveroplossen pictogram · Controleer de actieve status van de driver Bij Windows dient Apparaatbeheer het SCSI· Los bronconflicten op (IRQ, DMA of I/O). · Controleer de maximale SATA diskdrivecapaciteit die wordt ondersteund door het bestu· Controleer `port multiplier'-ondersteuning. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE BIGGEST S2S MET PCI-EXPRESS KAART zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag