Gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE te teleladen.


LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (757 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE DATASHEET (150 ko)
   LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE (647 ko)
   LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE DATASHEET (152 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Biggest S1S Gebruikershandleiding Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende Pagina Ga naar de inhoudspagina / Ga naar de pagina met voorzorgsmaatregelen Afdrukken: Hoewel de pagina's zeer geschikt zijn om van het scherm te lezen, kunnen ze ook worden afgedrukt op 1/2" x 11" en A4-papier. U kunt de gehele handleiding afdrukken of alleen maar een specifieke pagina of specifiek hoofdstuk. Afsluiten: Selecteer in de menubalk boven aan het scherm: File > Quit. Pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt Deze pictogrammen beschrijven de soort informatie die wordt gegeven: i Belangrijke informatie: Dit pictogram verwijst naar een belangrijke stap die moet worden uitgevoerd. T Technische opmerking: Dit pictogram verwijst naar tips voor betere prestaties. N Let op!Dit pictogram geeft een mogelijk gevaar aan en geeft tips over hoe u dit kunt vermijden. LaCie Biggest S1S Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 2 Inhoudsopgave Voorwoord Voorzorgsmaatregelen 1. [. . . ] Terwijl u de drive formatteert, kunt u deze onderverdelen in secties, die partities worden genoemd. Een partitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harddrive die wordt gemaakt om bestanden en gegevens in op te slaan. Na het formatteren kan de werkelijk beschikbare opslagcapaciteit variëren, afhankelijk van de besturingsomgeving. De werkelijk beschikbare opslagcapaciteit is gewoonlijk ongeveer 10% minder dan de capaciteit in ongeformatteerde vorm. Bestandssysteemstructuren · Mac OS uitgebreid (HFS+) - voor Mac OS 10. x · NTFS - voor Windows 2000, XP en 2003 Server LaCie Biggest S1S Gebruikershandleiding 4. 5. 1. De LaCie Biggest S1S configureren pagina 28 Nadat het RAID-niveau is ingesteld, de array is gemaakt en de interfacekabel is aangesloten, moet de LaCie Biggest S1S nu worden geformatteerd en gepartitioneerd voordat deze kan worden gebruikt. Hierbij gaat u als volgt te werk: i Belangrijke informatie: Voordat u het proces van formatteren en partitioneren start, moet u controleren of er geen waarschuwings- of foutberichten op het LCD-scherm van de LaCie Biggest S1S worden weergegeven. 1) Zet de hostcomputer aan als dat nog niet is gebeurd. 2) Zodra de array is gedetecteerd door de computer, wordt deze geactiveerd op het bureaublad als een apparaat zonder naam. 3) Ga naar de Finder en gebruik het Ga-menu en open de map Hulpprogramma's. 4) Het dialoogvenster Schijfhulpprogramma wordt vervolgens weergegeven. De LaCie Biggest S1S-array wordt aan de linkerkant weergegeven, in de lijst van harddisks die op het systeem zijn geactiveerd. Er wordt nu een volume weergegeven dat de interne harde schijf aangeeft en een volume met de naam LaCie. 5) Selecteer de LaCie-drive en klik vervolgens op de tab Partitioneer. 6) Klik op de knop Volume-indeling:, kies het aantal partities waarin u de drive wilt onderverdelen door op het keuzemenu dat begint met Huidig te klikken (Mac OS 10. x biedt u de mogelijkheid de drive onder te verdelen in maximaal 8 partities). U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volume-indeling: . 7) Maak in de sectie Volumegegevens een naam aan voor elke partitie, kies de volumestructuur (Mac OS uitgebreid, Mac OS standaard, MS-DOS-bestandssysteem of UNIXbestandssysteem) en de volumegrootte. T N Technische opmerking: Een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende bestandssysteemstructuren en partitionering kunt u vinden in hoofdstuk 7. 1. 1. Bestandssysteemstructuren - Mac-gebruikers. LaCie Biggest S1S Gebruikershandleiding 4. De LaCie Biggest S1S configureren pagina 29 T N Technische opmerking: Onder Mac OS 10. 3. x is Mac OS uitgebreid (journaled) de standaardinstelling voor de bestandsstructuur. Bij journaling wordt een continue overzicht geboden van wijzigingen in bestanden op de harde schijf. U kunt niet formatteren in het MS-DOS-bestandssysteem tenzij u op de tab Wissen in het venster Schijfhulpprogramma klikt en een volledig MS-DOS-volume aanmaakt. Bestandssysteemstructuren - Macgebruikers. 8) Klik nadat u de volumestructuur, het aantal partities, de grootte en de gewenste opties hebt geselecteerd op OK. Als u de nieuwe volumes bewaart, worden alle bestaande volumes gewist. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?" Klik op Partitioneer om door te gaan. [. . . ] Indien het RAID-niveau niet overeenkomt met zowel de diskinstellingen als de keuzeschakelaars voor het RAID-niveau, worden op het LCD-scherm afwisselend de volgende twee berichten weergegeven: 1) "RAID level" (RAID-niveau) "Unmatched" (komt niet overeen) 2) "Current: Rx" (Huidig: Rx) "Original: Rx" (Oorspronkelijk: Rx) (oftewel de huidige instellingen voor het RAID-niveau van de geïnstalleerde disks) (oftewel de instellingen voor het RAIDniveau op de keuzeschakelaars voor het RAID-niveau) Op het LCD-display wordt "unmatched" (komt niet overeen) weergegeven. Voorbeeld: De keuzeschakelaars voor het RAID-niveau zijn ingesteld op RAID 0, maar de disks zijn al eerder ingesteld als een RAID 5-array. Op het LCD-scherm worden in dat geval afwisselend de volgende twee berichten weergegeven: 1) "RAID level" (RAID-niveau) "Unmatched" (komt niet overeen) 2) "Current: R5" (Huidig: R0) "Original: R0" (Oorspronkelijk: R0) In deze situaties werkt de array niet. Er zijn nu twee mogelijkheden: 1) Sluit de LaCie Biggest S1S af en stel de keuzeschakelaar voor het RAID-niveau in op de vorige RAID-instelling, in dit geval RAID 5. 2) Plaats de vier drives opnieuw en maak de array opnieuw als een RAID 0-array. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE BIGGEST S1S SPARE DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag