Gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE. Wij hopen dat dit LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE te teleladen.


LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3084 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE DATASHEET (250 ko)
   LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE (3048 ko)
   LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE DATASHEET (259 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Biggest Quadra Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik 1. Mac-gebruikers 4 4 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 26 27 28 29 30 31 32 32 34 LaCie Biggest Quadra Gebruikershandleiding 5. Garantiegegevens Inhoudsopgave pagina 36 36 37 37 38 39 41 42 43 43 43 44 44 46 46 49 51 53 55 57 58 59 LaCie Biggest Quadra Gebruikershandleiding Copyrights Copyright © 2007 LaCie. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. [. . . ] Klik op de knop Volume Scheme: (Volume-indeling) het aantal partities waarin u de drive wilt onderverdelen door op het keuzemenu dat begint met Current (Huidig) te klikken (Mac OS 10. x biedt u de mogelijkheid de drive onder te verdelen in maximaal 8 partities). U kunt de grootte van de partities aanpassen met de schuifbalk tussen de partities in het gebied Volume Scheme (Volume-indeling). Installeren van de Biggest Quadra pagina Afbeelding 4. 5. 2. TEchnischE OPmErking: Onder Mac OS 10. 3. x is Mac OS uitgebreid (journaled) de standaardinstelling voor de bestandsstructuur. Bij journaling wordt een continu overzicht geboden van wijzigingen in bestanden op de harde schijf. U kunt niet formatteren in het MS-DOS-bestandssysteem tenzij u op de tab Erase (Wissen) in het venster Disc Utility (Schijfhulpprogramma) klikt en een volledig MS-DOS-volume aanmaakt. Bestandssysteemstructuren. LaCie Biggest Quadra Gebruikershandleiding 7. Maak in de sectie Volume Information (Volumegegevens) een naam aan voor elke partitie, kies de volume-indeling (Mac OS uitgebreid, Mac OS standaard, MS-DOS-bestandssysteem of UNIX-bestandssysteem) en de volumegrootte. Klik nadat u de volume-indeling, het aantal partities, het formaat en de gewenste opties hebt geselecteerd op OK. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?) Klik op Partition (Partitioneer) om door te gaan. Mac OS 10. x stelt nu automatisch het aantal partities en de volumestructuur in die u hebt geselecteerd, waarna de nieuwe drive klaar is voor gebruik. Installeren van de Biggest Quadra pagina BELangrijkE infOrmaTiE: Raadpleeg paragraaf 7. 1. Bestandssysteemindelingen voor een meer gedetailleerde vergelijking van de verschillende bestandssysteemstructuren. BELangrijkE infOrmaTiE: Apple beveelt aan dat u ­ tenzij u een specifieke reden hebt om het UNIX-bestandssysteem (UFS) te gebruiken ­ het Mac OS Extended-formaat gebruikt omdat dat voor Macintosh-gebruikers bekender is. LaCie Biggest Quadra Gebruikershandleiding Gebruik van de Biggest Quadra pagina 5. Indicatoren voor schijfstatus en -activiteit Deze lijst biedt een sleutel tot de berichten voor de indicator voor de schijfstatus en de indicator voor de schijfactiviteit op elk van de afzonderlijke drive bays. Indicator voor schijfstatus Afwisselend groen en oranje knipperend Afwisselend groen en oranje knipperend Groen brandend Groen brandend Groen brandend Rood brandend Oranje brandend Indicator voor schijfactiviteit Blauw knipperend Blauw knipperend Niet brandend Niet brandend Blauw knipperend Niet brandend Niet brandend Controllerstatus RAID wordt geïnitialiseerd RAID wordt opnieuw opgebouwd Initialisatie van RAID voltooid RAID vastgesteld/geen activiteit Gegevens worden opgehaald Schijfstoring/schijf niet correct geïnstalleerd Hot Spare-schijf in de modus RAID 5 + Hot Spare Als de indicator voor de schijfstatus wordt weergegeven als een brandend rood lampje, controleert u of er niet het volgende met de desbetreffende drive aan de hand is: Geblokkeerd Onjuist geïnstalleerd Defect (als de schijf defect is, moet deze worden vervangen) BELangrijkE infOrmaTiE: In het geval van een RAID-storing klinkt het alarm. Druk op de Enter-knop om het alarm uit te schakelen. LaCie Biggest Quadra Gebruikershandleiding Gebruik van de Biggest Quadra pagina 5. 2. Berichten op het LCD-scherm De status van de controller en de array van de LaCie Biggest Quadra kan worden bekeken op het LCD-scherm. Hierbij is de volgende informatie beschikbaar: RAID-niveau en -capaciteit Firmwareversie Schijfmodel Serienummer DMA-modus en -capaciteit van de schijf Status van ventilator en temperatuur 5. 2. 1. Initialisatieberichten De volgende berichten kunnen op het LCD-scherm worden weergegeven in de initialisatiefase: LCD-scherm Bericht Er een nieuwe RAID-array wordt gemaakt. Als de schijven geïnstalleerd zijn en een nieuwe RAID-array werd gecreëerd. De Enter-knop is ingedrukt. RAID INIT xx. x% Total: xxxxGB Create New RAID?RAID INIT Failed Dx offline RAID INIT Failed Dx Bad sectors Er is een storing opgetreden in schijf "x" tijdens de initialisatie en de schijf is niet toegankelijk. Initialisatie kan niet doorgaan. De schijf wordt vervangen De schijf wordt vervangen LaCie Biggest Quadra Gebruikershandleiding 5. 2. 2. Berichten tijdens rebuild De volgende berichten kunnen op het LCD-scherm worden weergegeven tijdens een rebuildfase: LCD-scherm Bericht Gebruik van de Biggest Quadra pagina Bericht verdwijnt wanneer. . . [. . . ] Als u alle vragen van de controlelijst voor probleemoplossing hebt doorgenomen en er nog steeds niet in slaagt uw LaCie-drive goed te laten werken, neem dan contact met ons op (contactinformatie vindt u op pagina 57). Zorg ervoor dat u voor de computer zit voordat u contact met ons opneemt en dat u de volgende informatie bij de hand hebt: Het serienummer van de LaCie-drive Besturingssysteem en versie Merk en model computer De hoeveelheid geïnstalleerd geheugen Namen van andere apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd, inclusief cd/dvd-branders Informatie die moet worden vermeld in correspondentie per e-mail Informatie 1. Bestandsindeling LaCie Hard Drive Waar kunt u deze informatie vinden Op een sticker op de achterkant van de drive of op de originele verpakking Mac-gebruikers: Selecteer het pictogram van de LaCie Biggest Quadra op het bureaublad en druk op Command + I, of druk op de Control-toets en kies Info. Windows-gebruikers: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LaCie Biggest Quadra en selecteer Eigenschappen. 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE BIGGEST QUADRA SPARE DRIVE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag